Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(01)

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stanowiska, jakie zajmie Wspólnota w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego odnośnie do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego z 1994 r.

OJ C 298, 8.12.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 84 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 84 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 69 - 69

In force

8.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 298/1


DECYZJA RADY

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie stanowiska, jakie zajmie Wspólnota w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego odnośnie do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego z 1994 r.

(2006/C 298/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowa umowa dotycząca drewna tropikalnego z 1994 r. była podpisana i tymczasowo stosowana przez Wspólnotę na mocy decyzji Rady 96/493/WE (2).

(2)

Umowa zastępująca Międzynarodową umowę dotyczącą drewna tropikalnego z 1994 r. została zawarta w ramach Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w styczniu 2006 r.

(3)

Międzynarodowa umowa dotycząca drewna tropikalnego z 1994 r. pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2006 r., chyba że zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 3 jej obowiązywanie zostanie przedłużone decyzją Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego do czasu wejścia w życie umowy, która ją zastąpi.

(4)

Przedłużenie obowiązywania umowy leży w interesie Wspólnoty.

(5)

Należy określić stanowisko, jakie Wspólnota Europejska zajmie w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wspólnota Europejska w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego będzie głosować za przedłużeniem obowiązywania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego z 1994 r. do czasu tymczasowego lub ostatecznego wejścia w życie umowy z 2006 r., która ją zastąpi.

Artykuł 2

Wspólnota Europejska będzie dążyć do podjęcia przez Międzynarodową Radę ds. Drewna Tropikalnego decyzji służącej ograniczeniu przedłużonego obowiązywania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego z 1994 r. lub ustaleniu klauzuli rewizyjnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący


(1)  Dok. 12953/06 — COM(2006)469 wersja ostateczna

(2)  Dz.U. L 208 z 17.8.1996, str. 1.


Top