Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1531

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

OJ L 246, 22.9.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1531/oj

22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1531/2005

z dnia 21 września 2005 r.

ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 dotyczący bawełny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 19 ust. 2 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) przewiduje, że szacunkowa produkcja nieodziarnionej bawełny określona w art. 14 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 oraz związana z nią tymczasowa obniżka ceny orientacyjnej są ustalane przed dniem 10 września danego roku gospodarczego.

(2)

Artykuł 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 przewiduje, że szacowana produkcja powinna zostać ustalona na podstawie wielkości prognozowanych zbiorów.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej oblicza się według przepisów przewidzianych w art. 7 rozporządzenia, o którym mowa, zastępując rzeczywistą produkcję prognozowaną produkcją powiększoną o 15 %.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien Naturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 szacowana produkcja bawełny nieodziarnionej została ustalona w następujący sposób:

1 050 000

ton dla Grecji,

315 423

tony dla Hiszpanii,

611

ton dla Portugalii.

2.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, tymczasowa obniżka ceny orientacyjnej została ustalona w następujący sposób:

34,654

EUR na 100 kg dla Grecji,

25,299

EUR na 100 kg dla Hiszpanii,

0

EUR na 100 kg dla Portugalii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Protokół ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


Top