EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0636

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

OJ L 106, 27.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/636/oj

27.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 636/2005

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1),

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w wyniku analizy ilości, dla których wnioski zostały złożone z tytułu transzy ze kwietnia 2005 r., należy przewidzieć wydanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, jeżeli właściwe, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości będą przeniesione do następnej transzy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu, przedłożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98 i przekazanych Komisji, pozwolenia są wydawane dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, ustalonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilości, które są przeniesione do następnej transzy, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(2)  Dz.U. L 122 z 22.5.1996, str. 15.

(3)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2296/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 35).


ZAŁĄCZNIK

Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy ze kwietnia 2005 r. oraz ilości przeniesione do następnej transzy:

a)   ryż półbielony lub w pełni oczyszczony CN 1006 30

Pochodzenie

Redukcja (w %) z tytułu transzy ze kwietnia 2005 r.

Ilości przeniesione do transzy z lipca 2005 r. (t)

Stany Zjednoczone Ameryki

0 (1)

9 630,927

Tajlandia

0 (1)

3 543,197

Australia

0 (1)

631,040

Inne pochodzenie

98,1762


b)   ryż łuskany CN 1006 20

Pochodzenie

Redukcja (w %) z tytułu transzy ze kwietnia 2005 r.

Ilości przeniesione do transzy z lipca 2005 r. (t)

Stany Zjednoczone Ameryki

0 (1)

5 732

Tajlandia

0 (1)

1 812

Australia

0 (1)

7 822

Inne pochodzenie

0 (1)

117


(1)  Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.


Top