EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(02)

Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ( Dz.U. L 255 z 30.9.2005 )

Dz.U. L 271 z 16.10.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2007-10-16/oj

16.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/18


Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255 z dnia 30 września 2005 r. )

1)

W art. 21 ust. 7 dyrektywy akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosowny komunikat, podający tytuły przyporządkowane przez państwa członkowskie dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji oraz, w stosownych przypadkach, dane organu wydającego dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, świadectwo, które mu towarzyszy, oraz odpowiadający mu tytuł zawodowy, o którym mowa odpowiednio w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 oraz 5.7.1.”.

2)

Załącznik II.1 Dziedzina paramedyczna i socjo-pedagogiczna. Informacje na temat długości szkolenia określonego w załączniku C dyrektywy 92/51/EWG otrzymują następujące brzmienie:

 

Niemcy

Na str. 55 po słowie „logopeda (»Sprachtherapeut(in)«)” należy dodać następujące zdanie:

„które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące:

co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem, w niektórych przypadkach uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specjalizacji zakończonym egzaminem, lub

co najmniej dwa i pół roku szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej sześciomiesięczną praktyką zawodową lub co najmniej sześciomiesięcznym stażem w uprawnionej instytucji, lub

co najmniej dwa lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej rocznym stażem w uprawnionej instytucji.”.

 

Włochy

Na str. 55 po słowie „optyk (»ottico«)” należy dodać następujące zdanie:

„które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące:

co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem, w niektórych przypadkach uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specjalizacji zakończonym egzaminem, lub

co najmniej dwa i pół roku szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej sześciomiesięczną praktyką zawodową lub co najmniej sześciomiesięcznym stażem w uprawnionej instytucji, lub

co najmniej dwa lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej rocznym stażem w uprawnionej instytucji.”.

 

Luksemburg

Na str. 56 po słowie „wychowawca/wychowawczyni (»éducateur/trice«)” należy dodać następujące zdanie:

„które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące:

co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem, w niektórych przypadkach uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specjalizacji zakończonym egzaminem, lub

co najmniej dwa i pół roku szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej sześciomiesięczną praktyką zawodową lub co najmniej sześciomiesięcznym stażem w uprawnionej instytucji, lub

co najmniej dwa lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej rocznym stażem w uprawnionej instytucji.”.

 

Niderlandy

Na str. 57: następujący fragment tekstu:

„które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące:

i)

co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem, w niektórych przypadkach uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specjalizacji zakończonym egzaminem; lub

ii)

co najmniej dwa i pół roku szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej sześciomiesięczną praktyką zawodową lub co najmniej sześciomiesięcznym stażem w uprawnionej instytucji; lub

iii)

co najmniej dwa lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej rocznym stażem w uprawnionej instytucji; lub

iv)

w przypadku asystentów weterynaryjnych (»dierenartsassistent«) w Holandii, trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole (system »MBO«) lub alternatywnie trzy lata szkolenia zawodowego w dualnym systemie praktyk (»LLW«); w obu przypadkach szkolenie zakończone egzaminem.”,

zastępuje się akapitem:

„które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole (system »MBO«) lub alternatywnie trzy lata szkolenia zawodowego w dualnym systemie praktyk (»LLW«); w obu przypadkach szkolenie zakończone egzaminem.”.


Top