EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0853

2005/853/WE: Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

OJ L 349M , 12.12.2006, p. 632–634 (MT)
OJ L 316, 2.12.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/853/oj

2.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2005 r.

upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/853/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Francja wystąpiła o upoważnienie do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia), w celu wysiewu lub sadzenia we wszystkich regionach administracyjnych Francji, z wyjątkiem regionów Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Langwedocja-Roussillon i Korsyka.

(2)

Francja poparła swój wniosek, przekazując wszelkie informacje wymienione w art. 17 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 1999/105/WE, w sposób określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1602/2002 z dnia 9 września 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do zezwolenia Państwom Członkowskim na wprowadzanie wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu określonym leśnym materiałem rozmnożeniowym (2).

(3)

Francja dostarczyła pochodzące z sektora leśnictwa komercyjnego dowody na to, że drzewa Pinus pinaster Ait. z nasion pochodzących z określonych regionów Półwyspu Iberyjskiego i wyhodowane w regionach Francji, z wyjątkiem wyżej wspomnianych regionów, nie były przystosowane do odnotowywanych w tych regionach niskich temperatur. Dowodem był katastroficzny wpływ silnych przymrozków na przetrwanie drzew pochodzących z wyżej wspomnianych terenów, w szczególności w latach 1956, 1963 oraz 1985. Przeprowadzono w należyty sposób sporządzone, opublikowane i przesłane do Komisji oraz do pozostałych Państw Członkowskich, zgodnie z art. 9 dyrektywy 1999/105/WE, porównanie warunków klimatycznych panujących w każdym z poszczególnych regionów pochodzenia na Półwyspie Iberyjskim z warunkami panującymi we francuskich regionach Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Langwedocja-Roussillon i Korsyka, zgodnie z definicją w art. 2 lit. g) dyrektywy 1999/105/WE.

(4)

Należy upoważnić Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Upoważnia się Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z regionów wymienionych w Załączniku w celu wysiewu lub sadzenia we wszystkich regionach administracyjnych Francji z wyjątkiem regionów Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Langwedocja-Roussillon i Korsyka.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 18.


ZAŁĄCZNIK

Regiony pochodzenia na Półwyspie Iberyjskim w odniesieniu do Pinus pinaster Ait.

a)

Hiszpania:

Numer referencyjny regionu pochodzenia w oficjalnym hiszpańskim wykazie zaakceptowanego materiału podstawowego zgodnie z art. 9 dyrektywy 1999/105/WE

Nazwa regionu pochodzenia

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugalia:

całe terytorium.


Top