Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1859

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

OJ L 325, 28.10.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1859/oj

28.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1859/2004

z dnia 27 października 2004 r.

ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacij rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.) (2), w szczególności zaś jego art. 1 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1202/2004 ustalił lichbę młodych byków, jakie można przywozić na warunkach specjalnych w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r. Ilości, o jakie występowano we wnioskach o wydanie pozwolenia na przywóz, mogą być uwzględnione w całości.

(2)

Ilości, na jakie mogą być składane wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz od 1 stycznia 2005 r., należy ustalić w ramach ogólnej ilości 169 000 sztuk, zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1202/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Każdy wniosek o pozwolenie na przywóz, złożony zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 akapitu 2 trzecie tiret rozporządzenia (WE) nr 1202/2004, zostaje uwzględniony w całości.

2.   Ilości dostępna w okresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1202/2004 wynosi 71 820 sztuk.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 19.


Top