EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1296

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

OJ L 244, 16.7.2004, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1296/oj

16.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1296/2004

z dnia 12 lipca 2004 r.

zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 grudnia 1992 r. Wspólnota Europejska i Socjalistyczna Republika Wietnamu parafowały Umowę w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi (1), która została zatwierdzona decyzją 96/477/WE (2). Umowa ta została ostatnio zmieniona w drodze wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, zapoczątkowanej 15 lutego 2003 r., i jest tymczasowo stosowana od 10 września 2003 r. (3).

(2)

Zgodnie z art. 9 tej Umowy możliwe jest dokonanie przesunięć niektórych limitów ilościowych na następny rok, jeżeli nie zostały one wykorzystane w roku bieżącym.

(3)

W świetle powiększenia kontyngentu przewidzianego w ramach wymiany listów z dnia 15 lutego 2003 r., Socjalistyczna Republika Wietnamu wystąpiła z wnioskiem, by ilości niewykorzystane w ramach powiększenia kontyngentu na rok 2003 zostały przesunięte na limity ilościowe roku kontyngentowego 2004.

(4)

Ponieważ wietnamskie i wspólnotowe podmioty gospodarcze tylko częściowo mogły skorzystać z powiększenia kontyngentu w 2003 r., wskazane jest, by ilości niewykorzystane w ramach tego dodatkowego kontyngentu zostały przesunięte na limity ilościowe roku kontyngentowego 2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zezwala się na dokonanie przesunięć limitów ilościowych dla towarów włókienniczych pochodzących z Socjalistycznej Republiki Wietnamu w roku kontyngentowym 2004, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r.

W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 410 z 31.12.1992, str. 279.

(2)  Dz.U. L 199 z 8.8.1996, str. 1.

(3)  Dz.U. L 152 z 20.6.2003, str. 41.


ZAŁĄCZNIK

690 Wietnam

Dostosowanie

Przesunięcia niewykorzystanych ilości z roku kontyngentowego 2003

Grupa

Kategoria

Jednostka

Limit na 2004 r.

Poziom roboczy w 2004 r. po zastosowaniu normalnych zasad elastyczności

Niewykorzystane ilości w 2003 r.

% powiększenia całkowitego kontyngentu na 2003 r.

Nowy dostosowany poziom roboczy w 2004 r.

IB

4

szt

16 531 000

17 870 677

2 722 278

55,7 %

20 592 955

IB

5

szt

5 482 000

5 926 263

1 621 000

100,0 %

7 547 263

IB

6

szt

8 435 000

9 400 125

136 893

5,5 %

9 537 018

IB

7

szt

4 638 000

5 013 739

1 372 000

100,0 %

6 385 739

IB

8

szt

21 929 000

22 674 787

6 482 000

100,0 %

29 156 787

IIB

15

szt

944 000

956 190

260 435

76,4 %

1 216 625

IIB

18

kg

1 593 000

1 662 790

535 000

100,0 %

2 197 790

IIB

26

szt

2 069 000

2 159 580

696 000

100,0 %

2 855 580

IIB

28

szt

6 391 000

6 670 860

2 147 000

100,0 %

8 817 860

IIB

29

szt

669 000

696 510

249 000

100,0 %

945 510

IIB

31

szt

7 873 000

8 057 050

3 055 000

100,0 %

11 112 050

IIB

68

kg

773 000

783 440

257 000

100,0 %

1 040 440

IIB

73

szt

1 871 000

1 954 510

606 000

100,0 %

2 560 510

IIB

76

kg

2 034 000

2 087 020

392 825

59,5 %

2 479 845

IIB

78

kg

2 024 000

2 118 500

598 000

100,0 %

2 716 500

IIB

83

kg

674 000

705 430

200 000

100,0 %

905 430

IIIA

35

kg

1 082 000

1 130 370

350 000

100,0 %

1 480 370

IIIA

41

kg

1 311 000

1 328 860

244 882

57,2 %

1 573 742

IIIB

97

kg

366 000

370 970

91 681

75,8 %

462 651

V

161

kg

409 000

426 920

138 000

100,0 %

564 920


Top