EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0016

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia klauzuli załącznika 5 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiedniego załącznika 14b do Wspólnego Podręcznika oraz w sprawie odtajnienia załączników 9 i 10 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiednich załączników 6b i 6c do Wspólnego Podręcznika

OJ L 5, 9.1.2004, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 217 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 217 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 58 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/16(1)/oj

32004D0016Dziennik Urzędowy L 005 , 09/01/2004 P. 0078 - 0078


Decyzja Rady

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie obniżenia klauzuli załącznika 5 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiedniego załącznika 14b do Wspólnego Podręcznika oraz w sprawie odtajnienia załączników 9 i 10 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiednich załączników 6b i 6c do Wspólnego Podręcznika

(2004/16/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie decyzji z dnia 14 grudnia 1993 r. (SCH/Com–ex (93)22 rev) i z dnia 23 czerwca 1998 r. (SCH/Com–ex (98)17) Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. zakwalifikował jako "poufne" załączniki 5, 9, i 10 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych oraz wszystkie Załączniki do Wspólnego Podręcznika [1], którego nową wersję przyjęto decyzją wspomnianego Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. (SCH/Com–ex (99)13)

(2) Wspólne Instrukcje Konsularne i Wspólny Podręcznik oraz decyzje Komitetu Wykonawczego w sprawie ich klasyfikacji stanowią część dorobku Schengen określonego na mocy decyzji Rady 1999/435/WE [2].

(3) Część I i kilka załączników do Wspólnego Podręcznika zostało odtajnionych zgodnie z decyzją Rady 2000/751/WE [3], a część II Wspólnego Podręcznika została odtajniona zgodnie z decyzją Rady 2002/353/WE [4].

(4) Klauzula załącznika 5 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiedniego załącznika 14b do Wspólnego Podręcznika powinny zostać obniżone, a załączniki 9 i 10 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych oraz odpowiednie załączniki 6b i 6c do Wspólnego Podręcznika powinny zostać odtajnione.

(5) Właściwe jest uchylenie decyzji Komitetu Wykonawczego (SCH/Com–ex (93)22 rev) i (SCH/Com–ex (98)17) oraz podjęcie przyszłych decyzji w sprawie klasyfikacji dokumentów stanowiących część dorobku Schengen zgodnie z zasadami w sprawie klasyfikacji dokumentów określonymi w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym obniża się klauzulę załącznika 5 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiedniego załącznika 14b do Wspólnego Podręcznika do "RESTREINT EU", a załączniki 9 i 10 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych, jak również odpowiednie załączniki 6b i 6c do Wspólnego Podręcznika, odtajnia się.

Artykuł 2

Załączniki 9 i 10 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i odpowiednie załączniki 6b i 6c do Wspólnego Podręcznika zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Decyzje Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 14 grudnia 1993 r. (SCH/Com–ex (93)22 rev) i z dnia 23 czerwca 1998 r. (SCH/Com–ex (98)17) uchyla się.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2003 r.

W imieniu Rady

A. Matteoli

Przewodniczący

[1] Dz.U C 313 z 16.12.2002, str. 97. Wspólny Podręcznik zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 693/2003 (Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 8).

[2] Dz.U L 176 z 10.7.1999, str. 1.

[3] Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 29.

[4] Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 49.

[5] Dz.U L 101 z 11.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top