Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0793

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/585/WE w odniesieniu do przywozu z Argentyny, Tajlandii i Tunezji mięsa zwierząt łownych i mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 3410)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 297, 15.11.2001, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 30 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/793/oj

32001D0793Dziennik Urzędowy L 297 , 15/11/2001 P. 0012 - 0019


Decyzja Komisji

z dnia 9 listopada 2001 r.

zmieniająca decyzję 2000/585/WE w odniesieniu do przywozu z Argentyny, Tajlandii i Tunezji mięsa zwierząt łownych i mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 3410)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/793/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/494/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 1999/89/WE [2], w szczególności jej art. 11, 12 i 14,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/45/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt odnoszących się do odstrzału dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych [3], ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE [4], w szczególności jej art. 16 ust. 2 i ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w pkt I załącznika A do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG [5], ostatnio zmienionej decyzją 1999/724/WE [6], w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do decyzji 2000/585/WE z dnia 7 września 2000 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa zwierząt łownych, mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i mięsa króliczego z państw trzecich oraz uchylającej decyzje Komisji 97/217/WE, 97/218/WE, 97/219/WE i 97/220/WE [7], ostatnio zmienionej decyzją 2001/736/WE [8], zamieszczono wykaz państw trzecich uprawnionych do stosowania świadectw dla różnych kategorii mięsa zwierząt łownych lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka.

(2) Zgodnie z sytuacją zdrowotną zwierząt w różnych państwach trzecich należy spełnić szczególne warunki, określone w świadectwie weterynaryjnym.

(3) W Argentynie i Tajlandii poprawiła się sytuacja zdrowotna zwierząt w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu. W związku z tym w przypadku Tajlandii i Argentyny należy zezwolić na wprowadzenie mięsa ptaków łownych oraz zmienić wymagania dotyczące mięsa dzikich ptaków utrzymywanych przez człowieka.

(4) W wyniku inspekcji przeprowadzonej przez Komisję w Tunezji w październiku 2000 r. stwierdzono zadowalający stan sanitarny sektora drobiowego i zadowalający poziom jego kontroli. Wyniki tej misji oraz otrzymane gwarancje pozwalają na wydanie zezwolenia na wprowadzanie z Tunezji do Wspólnoty mięsa dzikich ptaków utrzymywanych przez człowieka.

(5) Należy wykorzystać okazję do poprawienia błędu we wzorze "J" świadectwa dla mięsa "dzikich świń".

(6) W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2000/585/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Załącznik II do decyzji 2000/585/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

2. W załączniku III do decyzji 2000/585/WE, wzór "J" świadectwa zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do przywozu mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, certyfikowanego począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2001 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 35.

[2] Dz.U. L 300 z 23.11.1999, str. 17.

[3] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 35.

[4] Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

[5] Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

[6] Dz.U. L 290 z 12.11.1999, str. 32.

[7] Dz.U. L 251 z 6.10.2000, str. 1.

[8] Dz.U. L 275 z 18.10.2001, str. 32.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

"

ZAŁĄCZNIK II

Gwarancje dotyczące zdrowia zwierząt wymagane przy certyfikacji mięsa zwierztąt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka oraz mięsa króliczego

Państwo | Kod terytorium | Dzikie zwierzęta parzystokopytne, oprócz dzikich świń | Dziki | Dzikie ptactwo | Dzikie zwierzęta jednokopytne | Lepondae (króliki i zające) | Inne dzikie ssaki lądowe |

| | Łowne | Utrzymywane przez człowieka | Łowne | Utrzymywane przez człowieka | Łowne | Utrzymywane przez człowieka | MC | SC | Łowne | Królik domowy | MC | SC |

MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC |

AR | Argentyna | AR | — | | — | | — | | — | | D | 8 | I | | — | C | | H | | — |

AU | Australia | AU | A | | F | | J | | G | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | E | |

BG | Bułgaria | BG | — | | — | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

BG-1 | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

BG-2 | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

BG-3 | — | | — | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

BR | Brazylia | BR | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | C | | H | | — | |

BR-1 | — | | — | | — | | — | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

BW | Botswana | BW | — | | — | | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

BW-01 | A | 1,2 | F | 2, 3 | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

CA | Kanada | CA | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | E | |

CH | Szwajcaria | CH | A | | F | | J | | G | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

CL | Chile | CL | A | 9 | F | | — | | — | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

CY | Cypr | CY | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

CZ | Republika Czeska | CZ | A | | F | | — | | G | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

CZ-1 | A | | F | | J | | G | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

CZ-2 | A | | F | | — | | G | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

EE | Estonia | EE | A | | F | | — | | — | | — | | — | | — | | C | | H | | E | |

GL | Grenlandia | GL | A | | F | | — | | — | | D | | — | | — | | C | | H | | E | |

HR | Chorwacja | HR | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

HU | Węgry | HU | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

IL | Izrael | IL | — | | — | | — | — | — | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

LI | Litwa | LI | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | E | |

LV | Łotwa | LV | A | | F | | — | | — | | — | | — | | — | | C | | H | | E | |

NA | Namibia | NA | — | | — | | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

NA-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

NC | Nowa Kaledonia | NC | A | | F | | — | | — | | — | | — | | — | | C | | H | | — | |

NZ | Nowa Zelandia | NZ | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | E | |

PL | Polska | PL | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

RO | Rumunia | RO | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | E | |

RU | Rosja | RU | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | C | | H | | E | |

RU-1 | — | | F | | | | | | — | | | | | | C | | H | | E | |

SL | Słowenia | SL | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

SK | Słowacja | SK | A | | F | | — | | — | | D | | I | | — | | C | | H | | — | |

SZ | Suazi | SZ | — | | — | | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

SZ-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

TH | Tajlandia | TH | — | | — | | — | | — | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

TN | Tunezja | TN | — | | — | | — | | — | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

US | Stany Zjednoczone Ameryki | US | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | — | | C | | H | | — | |

UY | Urugwaj | UY | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | C | | H | | — | |

ZA | Republika Południowej Afryki | ZA | — | | — | | — | | — | | — | | — | | B | | C | | H | | — | |

ZA-01 | A | 1,2 | F | 2, 3 | — | | — | | | | | | B | | C | | H | | — | |

ZW | Zimbabwe | ZW | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | | C | | H | | — | |

ZW-01 | — | | — | | — | | — | | | | | | | | C | | H | | — | |

Państwa trzecie, inne niż wymienione powyżej, znajdujące się na wykazie pierwszej części Załącznika do decyzji 79/542/EWG | — | — | — | — | — | — | — | C | | H | — | — | |

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top