EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2446

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2446/2000 z dnia 6 listopada 2000 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych

OJ L 281, 7.11.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2446/oj

32000R2446Dziennik Urzędowy L 281 , 07/11/2000 P. 0012 - 0013


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2446/2000

z dnia 6 listopada 2000 r.

uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych" przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1509/2000 [2], w szczególności jego art. 6 ust. 3 i ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Hiszpania, Francja, Włochy i Irlandia przesłały Komisji wnioski o zarejestrowanie niektórych nazw jako nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia wnioski uznano za spełniające wszelkie wymogi ustanowione w tym rozporządzeniu, w szczególności za zawierające wszystkie wymagane informacje, zgodnie z jego art. 4.

(3) Komisji nie przekazano żadnej deklaracji sprzeciwu w rozumieniu art. 7 tego rozporządzenia, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich [3] nazw podanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4) Dlatego nazwy te należy wpisać do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych i tym samym należy chronić na całym terenie Wspólnoty jako chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne.

(5) Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 [4], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1904/2000 [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwy w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 i wpisuje jako chronione nazwy pochodzenia (PDO) i chronione oznaczenia geograficzne (PGI) do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych", przewidzianego w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2000 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 174 z 13.7.2000, str. 7.

[3] Dz.U. C 38 z 10.2.2000, str. 3; Dz.U. C 21 z 25.1.2000, str. 20; Dz.U. C 77 z 17.3.2000, str. 2; Dz.U. C 77 z 17.3.2000, str. 6, i Dz.U. C 93 z 31.3.2000, str. 2.

[4] Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

[5] Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 57.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU WE, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Produkty mięsne

IRLANDIA

Timoleague Brown Pudding (PGI)

Sery

HISZPANIA

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya (PDO)

Warzywa, owoce i zboża

HISZPANIA

Melcoton de Calanda (PDO)

WŁOCHY

Limone di Sorrento (PGI)

Oleje i tłuszcze

Oliwa z oliwek:

WŁOCHY

Chianti classico (PDO)

Terre di Siena (PDO)

Wino z jabłek

FRANCJA

Cidre de Bretagne lub cidre breton (PGI)

Cidre de Normandie lub cidre normand (PGI)

--------------------------------------------------

Top