EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1564

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1564/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

OJ L 180, 19.7.2000, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 95 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 95 - 97
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 159 - 161

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/oj

32000R1564Dziennik Urzędowy L 180 , 19/07/2000 P. 0005 - 0007


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2000

z dnia 18 lipca 2000 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. [1] w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1264/2000 [2], w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź dodającej do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział, która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest, z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i wstecznego wyrobów włókienniczych przy przywozie do Wspólnoty, że na wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres 60 dni zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny [3], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) Rady i Parlamentu Europejskiego nr 955/1999 [4].

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Z uwzględnieniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i wstecznego wyrobów włókienniczych przy przywozie do Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można powoływać się przez okres 60 dni zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2000 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

[2] Dz.U. L 144 z 17.6.2000, str. 6.

[3] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[4] Dz.U. L 119 z 7.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie | Klasyfikacja Kod CN | Uzasadnienie |

(1) | (2) | (3) |

1.Rękawica z dzianiny bawełnianej, której zewnętrzna powierzchnia jest pokrywana przez zanurzenie kauczukiem naturalnym (lateks)Rękawica ta nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym(Patrz zdjęcie nr 602) | 61161020 | Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 2a) do działu 40, uwagą 7 do sekcji XI, uwagą 4a) do działu 59, uwagą 1 do działu 61 oraz treścią kodów CN 6116, 611610 i 61161020. Patrz też uwagi wyjaśniające Zharmonizowanego Systemu do pozycji 4015i 6116. Biorąc pod uwagę, że masa tkaniny pokrywanej, z której wykonano rękawicę, nie przekracza 1500g/m2, rękawicę tę należy klasyfikować jako rękawicę dzianą objętą pozycją 6116. |

2.Gotowy artykuł włókienniczy: osłona przeciwsłoneczna w kształcie stylizowanym na głowę kota, zaokrąglona na rogach, o wymiarach około 44 cm × 39 cmProdukt ten wykonano z prześwitującej dzianiny o ścisłym splocie z nadrukiem głowy kota, naciągniętej i przyszytej do ramy z elastycznego drutu. W jej środkowej części znajduje się przyssawka z tworzywa sztucznego, za pomocą której można przyczepić osłonę do szyby(Pozostałe artykuły gotowe)(Patrz zdjęcie nr 596) | 63079010 | Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 7e) do sekcji XI, uwagą 1 do działu 63 oraz treścią kodów CN 6307, 630790 i 63079010. Produkt ten nie może być klasyfikowany do pozycji nr 8708, "Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych", ponieważ jego kształt przykrywa tylko jeden określony fragment szyby, a zatem nie nadaje się do zastosowania wyłącznie lub głównie z artykułami wymienionymi w działach 86, 87 lub 88. Nie jest objęty pozycjami nr 6303i 6304, ponieważ nie jest ani żaluzją wewnętrzną ani elementem wyposażenia wnętrza. |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top