Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. określające wrażliwe obszary produkcyjne i/lub grupy odmian wysokiej jakości zwolnione ze stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534Dziennik Urzędowy L 175 , 14/07/2000 P. 0078 - 0078


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2000

z dnia 13 lipca 2000 r.

określające wrażliwe obszary produkcyjne i/lub grupy odmian wysokiej jakości zwolnione ze stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1336/2000 [2], w szczególności jego art. 14a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego [3], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1249/2000 [4], Komisja musi ustalić, na podstawie wniosków Państw Członkowskich, które wrażliwe obszary produkcyjne i/lub grupy odmian o wysokiej jakości, maksymalnie do 25 % gwarantowanego progu każdego Państwa Członkowskiego, mają być zwolnione ze stosowania programu wykupu kwot.

(2) Na wniosek niektórych Państw Członkowskich, grupy odmian o wysokiej jakości powinny zostać ustalone.

(3) Artykuł 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2848/98 stanowi, że Państwo Członkowskie musi publicznie poinformować o swym zamiarze sprzedaży od dnia 1 września, aby inni producenci mogli wykupić kwotę produkcji zanim rzeczywiście zostanie ona wykupiona. W związku z tym niniejsze rozporządzenie musi być stosowane od dnia 31 sierpnia 2000 r.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości w grupach odmian o wysokiej jakości zwolnione z wykupu kwot w zbiorze 2000 r. są następujące:

w Portugalii:

Grupa I: | 1321 ton |

Grupa II: | 291 ton |

we Francji:

Grupa I: | 1438 ton |

Grupa II: | 2237,219 ton |

Grupa III: | 1302,793 ton |

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 sierpnia 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2000 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.

[2] Dz.U. L 154 z 27.6.2000, str. 2.

[3] Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17.

[4] Dz.U. L 142 z 16.6.2000, str. 3.

--------------------------------------------------

Top