EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0323

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/97 z dnia 21 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

OJ L 52, 22.2.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/323/oj

31997R0323Dziennik Urzędowy L 052 , 22/02/1997 P. 0008 - 0009


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/97

z dnia 21 lutego 1997 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3759/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3318/94 [2], w szczególności jego art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 [3] wprowadza w szczególności nową skalę kategorii wielkości w odniesieniu do śledzia z gatunku Clupea harengus; w przypadku śledzia bałtyckiego ta nowa skala wprowadza szczególny rozmiar dla produktów złowionych i wyładowanych na północ od 59° 30' , jednak nie obejmuje rozmiaru poprzednio stosowanego na całym obszarze Bałtyku;

to pominięcie nie uwzględnia warunków produkcji i sprzedaży śledzia złowionego na Bałtyku na południe od 59° 30' ; dlatego należy podjąć odpowiednie kroki, aby ponownie ustanowić właściwe kategorie wielkości dla tego produktu, poprzez odpowiednią zmianę rozporządzenia (WE) nr 2406/96;

zmiana ta stanowić będzie techniczne dostosowanie do wspólnych norm handlowych, jak przewidziano w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3759/92;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2406/96, skalę kategorii wielkości stosowaną w odniesieniu do śledzia bałtyckiego (Clupea harengus) zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1997 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 1997 r.

W imieniu Komisji

Emma Bonino

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 388 z 31.12.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 350 z 31.12.1994, str. 15.

[3] Dz.U. L 334 z 23.12.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Zmiana skali kategorii wielkości w odniesieniu do śledzia bałtyckiego

Gatunek | Kategoria wielkości | Waga ryby (w kilogramach) | Liczba ryb na kilogram |

Śledź (Clupea harengus) | 1 | 0,25 i więcej | 4 albo mniej |

2 | 0,125-0,25 | 5-8 |

3 | 0,085-0,125 | 9-11 |

4 a) | 0,05-0,085 | 12-20 |

Śledź bałtycki złowiony i wyładowany na południe od 59o 30' | b) | 0,036-0,085 | 12-27 |

Śledź bałtycki złowiony i wyładowany na północ od 59o 30' | 5 | 0,031-0,085 | 12-32 |

--------------------------------------------------

Top