EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0719(02)

Akt Rady z dnia 19 czerwca 1997 r. ustalający Protokół drugi do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (97/C 221/02)

OJ C 221, 19.7.1997, p. 11–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 95 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 95 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 140 - 140

31997F0719(02)Dziennik Urzędowy C 221 , 19/07/1997 P. 0011 - 0011


Akt Rady

z dnia 19 czerwca 1997 r.

ustalający Protokół drugi do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

(97/C 221/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. K.3 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

dla celów realizacji zadań Unii państwa członkowskie uznają zwalczanie nadużyć finansowych, szkodzących interesom finansowym Wspólnot Europejskich za przedmiot wspólnego zainteresowania, wchodzącego w zakres współpracy przewidzianej w tytule VI Traktatu;

aktem z dnia 26 lipca 1995 r. [1]. Rada sporządziła, jako porozumienie wstępne, Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, która ma służyć bardziej ścisłemu zwalczaniu nadużyć finansowych, które szkodzą tym interesom;

aktem z dnia 27 września 1996 r. [2]. Rada sporządziła, jako drugi etap, protokół do konwencji skierowany głównie na akty korupcji, w których uczestniczą urzędnicy krajowi i wspólnotowi i które szkodzą lub mogą zaszkodzić interesom finansowym Wspólnot Europejskich;

należy dodatkowo uzupełnić Konwencję drugim protokołem skierowanym głównie na odpowiedzialność osób prawnych, konfiskatę, pranie pieniędzy oraz współpracę między państwami członkowskimi i Komisją w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz ochrony danych osobowych z tym związanych;

POSTANOWIWSZY, że Protokół drugi, którego tekst znajduje się w załączniku i który w dniu dzisiejszym został podpisany przez przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii, zostaje niniejszym sporządzony,

ZALECA, by został on przyjęty przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi tych państw.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 czerwca 1997 r.

W imieniu Rady

M. De Boer

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 48.

[2] Dz.U. C 313 z 23.10.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

Top