Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0354

Rozporządzenie Rady (WE) nr 354/95 z dnia 20 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

OJ L 41, 23.2.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 117 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/354/oj

31995R0354Dziennik Urzędowy L 041 , 23/02/1995 P. 0001 - 0001


Rozporządzenie Rady (WE) nr 354/95

z dnia 20 lutego 1995 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia z roku 1994, w szczególności jego art. 169,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 337/75 [1] ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego;

skład zarządu wyżej wymienionego Centrum musi być odpowiednio dostosowany, biorąc pod uwagę przystąpienie Austrii, Finlandii i Szwecji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 337/75 otrzymuje brzmienie:

1. w zdaniu pierwszym wyrazy "trzydziestu dziewięciu członków" zastępuje się wyrazami: "czterdziestu ośmiu członków";

2. w lit. a), b), c) wyrazy "dwunastu członków" zastępuje się wyrazami "piętnastu członków".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 1995 r.

W imieniu Rady

E. Alphandéry

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 251/95 (Dz.U. L z 9.2.1995, str. 1).

--------------------------------------------------

Top