EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0062R(02)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994)

ST/7643/2018/INIT

Dz.U. L 202 z 9.8.2018, p. 14–15 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/corrigendum/2018-08-09/oj

9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/14


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 365 af 31. december 1994 )

Side 15, artikel 10, stk. 2, tredje og fjerde led:

I stedet for:

»—

kriterier for et minimumsindhold af genbrugsmaterialer i emballagen for passende typer af emballage

kriterier for genvindingsmetoder«

læses:

»—

kriterier for et minimumsindhold af genanvendt materiale i emballagen for passende typer af emballage

kriterier for genanvendelsesmetoder«.

Side 16, artikel 13, stk. 1, første og andet led:

I stedet for:

»—

de eksisterende retur-, indsamlings- og genanvendelsesordninger

det bidrag, de selv kan yde til genbrug, genanvendelse og genvinding af emballage og af emballageaffald«

læses:

»—

de eksisterende retur-, indsamlings- og nyttiggørelsesordninger

det bidrag, de selv kan yde til genbrug, nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og af emballageaffald«.

Side 19, bilag II, overskriften:

I stedet for:

»VÆSENTLIGE KRAV TIL EMBALLAGES SAMMENSÆTNING OG MULIGHEDERNE FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE, HERUNDER GENVINDING, AF EMBALLAGE«

læses:

»VÆSENTLIGE KRAV TIL EMBALLAGES SAMMENSÆTNING OG MULIGHEDERNE FOR GENBRUG OG NYTTIGGØRELSE, HERUNDER GENANVENDELSE, AF EMBALLAGE«.

Side 19, bilag II, punkt 2, tredje led:

I stedet for:

»—

emballagen skal opfylde kravene til genanvendelig emballage, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.«

læses:

»—

emballagen skal opfylde kravene til emballage der kan nyttiggøres, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.«

Side 19, bilag II, punkt 3, overskriften:

I stedet for:

»3.    Krav i forbindelse med emballagens genanvendelighed«

læses:

»3.    Krav i forbindelse med emballagens nyttiggørelse«.

Side 19, bilag II, punkt 3, litra a), overskriften og første punktum

I stedet for:

»a)   Genanvendelse i form af materialegenvinding

Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genvinde en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet.«

læses:

»a)   Nyttiggørelse i form af materialegenanvendelse

Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genanvende en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet.«

Side 19, bilag II, punkt 3, litra b), overskriften:

I stedet for:

»Genanvendelse i form af energiudnyttelse«

læses:

»Nyttiggørelse i form af energiudnyttelse«.

Side 20, bilag III, punkt 2, litra a) og b):

I stedet for:

»a)

mængden for hver større materialekategori af genanvendt og bortskaffet affald på nationalt område (produktion + import – eksport) (skema 3)

b)

mængden af genvundet og genanvendt affald for hver større materialekategori (skema 4).«

læses:

»a)

mængden for hver større materialekategori af nyttiggjort og bortskaffet affald på nationalt område (produktion + import – eksport) (skema 3)

b)

mængden af genanvendt og nyttiggjort affald for hver større materialekategori (skema 4).«

Side 22, bilag III, skema 3, overskriften:

I stedet for:

»Mængden af genanvendt og bortskaffet emballageaffald på det nationale område«

læses:

»Mængden af nyttiggjort og bortskaffet emballageaffald på det nationale område«.

Side 23, bilag III, skema 4, overskriften:

I stedet for:

»Mængden af genvundet og genanvendt emballageaffald på det nationale område«

læses:

»Mængden af genanvendt eller nyttiggjort emballageaffald på det nationale område«.


Top