EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0273

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 1994 r. dotycząca świadectw weterynaryjnych dla wprowadzania do obrotu w Zjednoczonym Królestwie oraz Irlandii psów i kotów niepochodzących z tych krajów

OJ L 117, 7.5.1994, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 76 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 76 - 78
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2004; Uchylony przez 32004D0595

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/273/oj

31994D0273Dziennik Urzędowy L 117 , 07/05/1994 P. 0037 - 0039
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 57 P. 0076
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 57 P. 0076


Decyzja Komisji

z dnia 18 kwietnia 1994 r.

dotycząca świadectw weterynaryjnych dla wprowadzania do obrotu w Zjednoczonym Królestwie oraz Irlandii psów i kotów niepochodzących z tych krajów

(94/273/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG [1], w szczególności jej art. 10 ust. 3 lit. a) pkt vii),

a także mając na uwadze, co następuje:

należy ustanowić świadectwo weterynaryjne dla psów i kotów, które są wprowadzane do obrotu w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii i które nie pochodzą z tych krajów;

zwierzęta te muszą spełniać odpowiednie, niezbędne warunki w zdrowia, odzwierciedlone w świadectwie i należycie poświadczone przez zatwierdzonego lekarza weterynarii;

zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. a) pkt vii), psom i kotom musi towarzyszyć indywidualne zaświadczenie o szczepieniu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wzór świadectwa przewidziany w art. 10 ust. 3 lit. a) vii) dyrektywy 92/65/EWG zostaje ustanowiony w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 1994 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top