Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1108

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/93 z dnia 4 maja 1993 r. ustanawiające niektóre przepisy w celu zastosowania umów dwustronnych w sprawie rolnictwa między Wspólnotą z jednej strony, a Austrią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją z drugiej strony

OJ L 113, 7.5.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1108/oj

31993R1108Dziennik Urzędowy L 113 , 07/05/1993 P. 0001 - 0002


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/93

z dnia 4 maja 1993 r.

ustanawiające niektóre przepisy w celu zastosowania umów dwustronnych w sprawie rolnictwa między Wspólnotą z jednej strony, a Austrią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją z drugiej strony

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota podpisała umowy dwustronne dotyczące niektórych ustaleń w sprawach rolnych w formie wymiany listów z Austrią, Finlandią, Islandią, Norwegią, Szwecją i Szwajcarią w Oporto dnia 2 maja 1992 r.;

umowy te podpisano w tym samym czasie co Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z drugiej strony, zwane dalej "Porozumieniem EOG"; celem wszystkich stron było zapewnienie jednoczesnego wprowadzenia w życie Porozumienia EOG i umów dwustronnych dotyczących rolnictwa;

w wyniku decyzji Konfederacji Szwajcarskiej o nieratyfikowaniu Porozumienia EOG dnia 17 marca 1993 r. zostały podpisane umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą z jednej strony, a Austrią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją z drugiej strony, z myślą o zastosowaniu umów dwustronnych w rolnictwie, podpisanych z tymi państwami dnia 2 maja 1992 r., z mocą od dnia 15 kwietnia 1993 r., do czasu, w którymPorozumienie EOG wejdzie w życie; umowy z dnia 17 marca 1993 r. przewidują również, o ile umawiające się Strony nie postanowią inaczej, że umowy przejściowe powinny wygasnąć dnia 1 stycznia 1994 r., jeżeli Porozumienie EOG nie wejdzie w życie w tym dniu;

Rada zatwierdziła powyższe umowy decyzją z dnia 15 marca 1993 r. [1];

należy ustanowić przepisy wykonawcze w celu zastosowania różnych przepisów tych umów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odnośnie do produktów rolnych, wymienionych w załączniku II do Traktatu i objętych zasadami wspólnej organizacji rynku, należy przyjąć przepisy wykonawcze dotyczące umów dwustronnych w sprawie rolnictwa, podpisanych dnia 2 maja 1992 r. w Oporto między Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony, a Austrią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją z drugiej strony, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych [2] w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków. Jeśli stosowanie tych umów wymaga ścisłej współpracy z Państwami Sygnatariuszami, Komisja może podjąć konieczne działania w celu zapewnienia takiej współpracy.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 kwietnia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 1993 r.

W imieniu Rady

J. Trøjborg

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 109 z 1.5.1993, str. 1.

[2] Dz.U. L 109 z 28.6.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2071/92 (Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 1).

--------------------------------------------------

Top