Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2155

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2155/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. ustanawiające szczególne przepisy w celu stosowania art. 37, 39 i 40 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską o ubezpieczeniu bezpośrednim innym niż ubezpieczenie na życie

OJ L 205, 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

31991R2155Dziennik Urzędowy L 205 , 27/07/1991 P. 0001 - 0001
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 6 Tom 3 P. 0086
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 6 Tom 3 P. 0086


Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2155/91

z dnia 20 czerwca 1991 r.

ustanawiające szczególne przepisy w celu stosowania art. 37, 39 i 40 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską o ubezpieczeniu bezpośrednim innym niż ubezpieczenie na życie

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności ostatnie zdanie art. 57 ust. 2 i art. 235 tego Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

umowę zawartą między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską o ubezpieczeniu bezpośrednim innym niż ubezpieczenie na życie, która została podpisana dnia 10 października 1989 r.;

na mocy umowy ma być utworzony Wspólny Komitet w celu administrowania, zapewnienia należytej realizacji i podejmowania decyzji w okolicznościach określonych w umowie; przedstawiciele Wspólnoty we Wspólnym Komitecie muszą być wyznaczeni, a szczególne przepisy dotyczące określenia stanowisk Wspólnoty w Komitecie muszą być przyjęte,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie, zgodnie z art. 37 Umowy, przez Komisję, wspomaganą przez przedstawicieli Państw Członkowskich.

Artykuł 2

Stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie jest przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

W odniesieniu do podejmowania decyzji przez Wspólny Komitet na mocy art. 37, 39 i 40 Umowy Komisja przedkłada propozycje Radzie, stanowiącej większością kwalifikowaną.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 20 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady

R. Goebbels

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 53 z 5.3.1990, str. 46.

[2] Dz.U. C 72 z 18.3.1991, str. 175, i decyzja z dnia 12 czerwca 1991 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 56 z 7.3.1990, str. 27.

--------------------------------------------------

Top