Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1288

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1288/91 z dnia 14 maja 1991 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

OJ L 122, 17.5.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1288/oj

31991R1288Dziennik Urzędowy L 122 , 17/05/1991 P. 0011 - 0012
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 8 P. 0019
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 8 P. 0019


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1288/91

z dnia 14 maja 1991

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

mając na uwadze rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [1], zmienione ostatnio rozporządzeniem (EWG) nr 1056/91 [2], a w szczególności art. 9 tego rozporządzenia,

a także biorąc pod uwagę co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakiekolwiek dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 1991 r.

W imieniu Komisji

Christiane Scrivener

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

[2] Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 10.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Opis towaru | Klasyfikacja wg kodu CN | Uzasadnienie |

(1) | (2) | (3) |

1.Płytka do narzędzi wymiennych, zbudowana ze zwartej warstwy diamentów syntetycznych, umocowanej na stałe na podłożu z węglika metalu. | 82079010 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1, 2a) i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 8207, 820790 i 82079010. Ze względu na to, że dysponujemy powierzchnią roboczą zbudowaną z diamentów syntetycznych, artykuł ten nie może być zaklasyfikowany do kodu CN 8209. |

2.Monitor kolorowy, zdolny do odbioru tylko sygnałów pochodzących z jednostki centralnej maszyny do automatycznego przetwarzania danych. Monitor ten jest niezdolny do odtwarzania kolorowego obrazu pochodzącego od niejednolitego sygnału wideo. | 84719290 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, z notą 5 B z działu 84, a także z treścią kodów CN 8471, 847192 i 84719290. |

3.Klawiatura do maszyny do automatycznego przetwarzania danych, umieszczona we własnym pokrowcu. Ta jednostka wprowadzania danych nie posiada samodzielnego zasilania elektrycznego i, by mogła funkcjonować, musi koniecznie być podłączona, za pośrednictwem własnego kabla łączącego, do jednostki centralnej maszyny do automatycznego przetwarzania danych. | 84719290 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, z notą 5 B z działu 84, a także z treścią kodów CN 8471, 847192 i 84719290. (Patrz także noty wyjaśniające pozycji 84.71 systemu zharmonizowanego). |

4.Opaski grzejne zapewniające samoregulację temperatury płynów, złożone z dwóch miedzianych przewodów o przekroju 1,9 mm2, samoregulującego włókna przewodzącego, pancerza izolacyjnego z fluoropolimeru, warkocza miedzianego ocynowanego o przekroju odpowiadającym 2,8 mm2 i pancerza zewnętrznego z floropolimeru pokrywającego warkocz. Te opaski grzejne wywołują zmiany mocy ogrzewania w każdym punkcie obwodu, w zależności od temperatury, jaka na nie oddziałuje. Na ogół przeznaczone są do owijania wokół instalacji. | 85168090 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów C 8516, 851680 i 85168090. |

5.Głowice optyczne gramofonowe do odtwarzaczy płyt kompaktowych, składające się z diody laserowej i jednej fotodiody, umieszczonych w metalowej obudowie, zawierającej maksimum dziesięć elektrycznych styków łączących | 85229091 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 8522, 852290 i 85229091. Te odtwarzające głowice optyczne są zestawem diod i nie mogą wobec tego być zaklasyfikowane do kodu CN 8541. |

6.Aparat fotograficzny jednorazowego użytku, składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o wymiarach 98 x 58 x 35 mm, zawierający wewnątrz błonę fotograficzną światłoczułą o wymiarach 35 mm 24 klatki, zawierający obiektyw, przesłonę zwalnianą przy pomocy wyzwalacza, oczko celownika, wskaźnik liczby klatek i dźwignię do przewijania błony. Obudowa po otwarciu nie nadaje się do ponownego użytku. | 90065300 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 9006 i 90065300. |

7.Urządzenie zwane "synchronizatorem chromatycznym", cechujące się następującymi danymi: umożliwia wiele metod synchronizacji i dwie funkcje transpozycji przystosowane do całej gamy instrumentów muzycznych; zawiera mikrofon, oscylator kwarcowy, miernik poziomu napięcia fonicznego (VU) ze wskazówkami i diody elektroluminescencyjne; może także zawierać głośnik. Posiada 7-oktawową skalę synchronizacji (od 32,7 do 395,1 Hz). | 92091000 | Klasyfikacja została ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1, 4 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z brzmieniem kodów CN 9209 i 92091000. |

--------------------------------------------------

Top