EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Dyrektywa Rady z dnia 18 maja 1972 r. rozszerzająca zakres dyrektywy z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji szczególnych środków dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, o kategorię pracowników korzystających z prawa pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie

OJ L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 456 - 456
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 474 - 474
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 218 - 218
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; Uchylony przez 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194Dziennik Urzędowy L 121 , 26/05/1972 P. 0032 - 0032
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 1 P. 0174
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1972(II) P. 0456
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 1 P. 0174
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1972(II) P. 0474
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 05 Tom 1 P. 0218
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 05 Tom 2 P. 0006
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 05 Tom 2 P. 0006


Dyrektywa Rady

z dnia 18 maja 1972 r.

rozszerzająca zakres dyrektywy z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji szczególnych środków dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, o kategorię pracowników korzystających z prawa pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie

(72/194/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiajcy Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 49 i art. 56 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

a także mając na uwadze co następuje:

dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. [1] skoordynowała szczególne środki dotyczące poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, natomiast rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1251/70 [2] z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie prawa pracowników do pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie określiło warunki korzystania z tego prawa;

dyrektywę z dnia 25 lutego 1964 r. stosuje się nadal do osób, do których ma zastosowanie wyżej wymienione rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji szczególnych środków dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ma zastosowanie do obywateli Państw Członkowskich i członków ich rodzin, którzy zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1251/70 korzystają z prawa pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki niezbędne w celu wykonania tej dyrektywy w ciągu sześciu miesięcy od momentu jej notyfikacji, o czym niezwłocznie informują Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 1972 r.

W imieniu Rady

M. Mart

Przewodniczący

[1] Dz.U. 56 z 4.4.1964, str. 850/64.

[2] Dz.U. L 142 z 30.6.1970, str. 24.

--------------------------------------------------

Top