EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0873

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 277/2022 z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/873]

Dz.U. L 117 z 4.5.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/873/oj

4.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 277/2022

z dnia 28 października 2022 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/873]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1177 z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/683 poprzez wprowadzenie i aktualizację, we wzorach dokumentu informacyjnego i świadectwa zgodności w formie papierowej, pozycji dotyczących niektórych systemów bezpieczeństwa oraz dostosowanie systemu numeracji świadectw homologacji typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 51a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„-

32022 R 1177: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1177 z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. L 183 z 8.7.2022, s. 54).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1177 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2022 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2022 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  Dz.U. L 183 z 8.7.2022, s. 54.

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top