Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1819

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1819]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1819/oj

29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 55/2017

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1819]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/950 z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy, Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mezotrion, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, siltiofam i trifloksystrobina (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tifensulfuron metylowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 0950: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/950 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U. L 231 z 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz.U. L 232 z 27.8.2016, s. 1).”;

2)

po pkt 13zzzzzzn (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1426) dodaje się punkty w brzmieniu:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tifensulfuron metylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 231 z 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 232 z 27.8.2016, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/950, (UE) 2016/952, (UE) 2016/1424 i (UE) 2016/1429 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Claude MAERTEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 3.

(2)  Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 10.

(3)  Dz.U. L 231 z 26.8.2016, s. 25.

(4)  Dz.U. L 232 z 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top