EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1167

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 229/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1167]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1167/oj

23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 229/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1167]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1244 z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych należących do grupy charakteryzującej się strukturą alfa, beta-nienasycenia (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W rozdziale XII pkt 54zzzzs (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32016 R 1244: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1244 z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz.U. L 204 z 29.7.2016, s. 7).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1244 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 204 z 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top