EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1158

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 220/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1158]

Dz.U. L 215 z 23.8.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1158/oj

23.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 220/2016

z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1158]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/842 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia i nazwy handlowej kokcydiostatyku (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1zzzzm (rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32016 R 0842: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/842 z dnia 27 maja 2016 r. (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 47).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/842 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 47.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top