Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2121

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 254/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2015/2121]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2121/oj

26.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 254/2014

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2015/2121]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 754/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30068) i Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30044) jako dodatków paszowych (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do porozumienia EOG po pkt 106 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 305/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

„107.

32014 R 0669: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 62).

108.

32014 R 0754: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 754/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30068) i Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30044) jako dodatków paszowych (Dz.U. L 205 z 12.7.2014, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 669/2014 i (UE) nr 754/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 62.

(2)  Dz.U. L 205 z 12.7.2014, s. 10.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top