EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014X0111(04)

Pismo notyfikacyjne Unii Europejskiej do Księstwa Andory w sprawie wprowadzenia, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. i Chorwacji w dniu 1 lipca 2013 r. , poprawki technicznej do załącznika I do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

OJ L 8, 11.1.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/10


Pismo notyfikacyjne Unii Europejskiej do Księstwa Andory w sprawie wprowadzenia, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. i Chorwacji w dniu 1 lipca 2013 r., poprawki technicznej do załącznika I do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Szanowny Panie!

Mam zaszczyt odnieść się do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. i Chorwacji w dniu 1 lipca 2013 r. w załączniku I do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek konieczne jest wprowadzenie poprawki technicznej w sposób określony w art. 18 ust. 2 akapit pierwszy Umowy.

Artykuł 18 ust. 2 akapit pierwszy Umowy stanowi, że wykaz właściwych organów znajdujący się w załączniku I może zostać zmieniony poprzez zwykłe zawiadomienie drugiej Umawiającej się Strony przez Księstwo Andory, w przypadku gdy dotyczy to organu, o którym mowa w lit. a) wymienionego załącznika, i przez Wspólnotę Europejską, w przypadku gdy dotyczy to innych organów.

Niniejszym zawiadamiam w imieniu Unii, że w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Chorwacji właściwymi organami są:

w Bułgarii: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите lub upoważniony przedstawiciel,

w Rumunii: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală lub upoważniony przedstawiciel,

w Chorwacji: Ministar financija lub upoważniony przedstawiciel

oraz że organy te należy dodać do załącznika I do Umowy w lit. aa), ab) i ac) odpowiednio po właściwych organach wymienionych w lit. z).

Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

W imieniu Unii Europejskiej

Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej


Top