Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0097

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

OJ L 291, 31.10.2013, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 47–47 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/97/oj

31.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/63


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 97/2013

z dnia 3 maja 2013 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 81/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1051/2011 w odniesieniu do zbiorów danych jednostkowych do przekazywania danych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 7ca (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1051/2011) załącznika XXI do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0081: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 81/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 81/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 28 z 30.1.2013, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top