Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0066

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

OJ L 291, 31.10.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–16 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/66(2)/oj

31.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/22


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 66/2013

z dnia 3 maja 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2012/14/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2012/15/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ekstraktu z margosy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2012/16/UE z dnia 10 maja 2012 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu solnego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2012/20/UE z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flufenoksuronu jako substancji czynnej do grupy produktowej 8 w załączniku I do tej dyrektywy (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2012/22/UE z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia węglanu DDA jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2012/254/UE z dnia 10 maja 2012 r. dotyczącą niewłączania dichlorfosu w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2012/257/UE z dnia 11 maja 2012 r. dotyczącą niewłączania naledu w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (7).

(8)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2012/483/UE z dnia 20 sierpnia 2012 r. ustanawiającą nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 14-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

(9)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 12n (dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 L 0014: dyrektywą Komisji 2012/14/UE z dnia 8 maja 2012 r. (Dz.U. L 123 z 9.5.2012, s. 36),

32012 L 0015: dyrektywą Komisji 2012/15/UE z dnia 8 maja 2012 r. (Dz.U. L 123 z 9.5.2012, s. 39),

32012 L 0016: dyrektywą Komisji 2012/16/UE z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. L 124 z 11.5.2012, s. 36),

32012 L 0020: dyrektywą Komisji 2012/20/UE z dnia 6 lipca 2012 r. (Dz.U. L 177 z 7.7.2012, s. 25),

32012 L 0022: dyrektywą Komisji 2012/22/UE z dnia 22 sierpnia 2012 r. (Dz.U. L 227 z 23.8.2012, s. 7).”;

2)

po pkt 12zzi (rozporządzenie Komisji (UE) nr 493/2012) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„12zzj.

32012 D 0254: decyzja Komisji 2012/254/UE z dnia 10 maja 2012 r. dotycząca niewłączania dichlorfosu w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 125 z 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: decyzja Komisji 2012/257/UE z dnia 11 maja 2012 r. dotycząca niewłączania naledu w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 126 z 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: decyzja Komisji 2012/483/UE z dnia 20 sierpnia 2012 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 14-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (Dz.U. L 226 z 22.8.2012, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektyw 2012/14/UE, 2012/15/UE, 2012/16/UE, 2012/20/UE i 2012/22/UE oraz decyzji 2012/254/UE, 2012/257/UE i 2012/483/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (9).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 9.5.2012, s. 36.

(2)  Dz.U. L 123 z 9.5.2012, s. 39.

(3)  Dz.U. L 124 z 11.5.2012, s. 36.

(4)  Dz.U. L 177 z 7.7.2012, s. 25.

(5)  Dz.U. L 227 z 23.8.2012, s. 7.

(6)  Dz.U. L 125 z 12.5.2012, s. 53.

(7)  Dz.U. L 126 z 15.5.2012, s. 12.

(8)  Dz.U. L 226 z 22.8.2012, s. 6.

(9)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top