Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0063

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2013 z dnia 3 maja 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 13–13 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/63/oj

31.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 63/2013

z dnia 3 maja 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania syropu poliglucitolowego w kilku kategoriach żywności (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 231/2012 ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do syropu poliglucitolowego (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1332/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych w odniesieniu do środków przejściowych (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1057/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania dimetylopolisiloksanu (E 900) jako substancji przeciwpieniącej w suplementach diety (6).

(7)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn w suszonych figach (7).

(8)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wosku pszczelego (E 901), wosku carnauba (E 903), szelaku (E 904) oraz wosku mikrokrystalicznego (E 905) na powierzchni niektórych owoców (8).

(9)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki – siarczynów (E 220-228) i alginianu-1,2-propylenowo-glikolowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego (9).

(10)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania ekstraktów z rozmarynu (wyciągów z rozmarynu) (E 392) w nadzieniach do makaronów nadziewanych suchych (10).

(11)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (11).

(12)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego zagadnienia produktów spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono we wstępie do rozdziąłu XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(13)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 54zzzt (rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 1047: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1047/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 36).”;

2)

w pkt 54zzzz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 1058: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1058/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 14).”;

3)

w pkt 54zzzzq (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32012 R 1056: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1056/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 9).”;

4)

w pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 1049: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1049/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 41),

32012 R 1057: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1057/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 11),

32012 R 1147: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1147/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 333 z 5.12.2012, s. 34),

32012 R 1148: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1148/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 333 z 5.12.2012, s. 37),

32012 R 1149: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1149/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 333 z 5.12.2012, s. 40).”;

5)

w pkt 55 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 1183: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.U. L 338 z 12.12.2012, s. 11).”;

6)

w pkt 69 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2012) dodaje się, co nastpuje:

„, zmienione:

32012 R 1050: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1050/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 45).”;

7)

po pkt 72 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„73.

32012 R 1048: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 38).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 1047/2012, (UE) nr 1048/2012, (UE) nr 1049/2012, (UE) nr 1050/2012, (UE) nr 1056/2012, (UE) nr 1057/2012, (UE) nr 1058/2012, (UE) nr 1147/2012, (UE) nr 1148/2012, (UE) nr 1149/2012 i (UE) nr 1183/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (12).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 36.

(2)  Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 38.

(3)  Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 41.

(4)  Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 45.

(5)  Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 9.

(6)  Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 11.

(7)  Dz.U. L 313 z 13.11.2012, s. 14.

(8)  Dz.U. L 333 z 5.12.2012, s. 34.

(9)  Dz.U. L 333 z 5.12.2012, s. 37.

(10)  Dz.U. L 333 z 5.12.2012, s. 40.

(11)  Dz.U. L 338 z 12.12.2012, s. 11.

(12)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top