Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0008

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

OJ L 144, 30.5.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 162 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/8(2)/oj

30.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 8/2013

z dnia 1 lutego 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 221/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji klozantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 222/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji triklabendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2).

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XIII pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„—

32012 R 0221: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 221/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.U. L 75 z 15.3.2012, s. 7),

32012 R 0222: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 222/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.U. L 75 z 15.3.2012, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 221/2012 i (UE) nr 222/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniem 2 lutego 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 75 z 15.3.2012, s. 7.

(2)  Dz.U. L 75 z 15.3.2012, s. 10.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top