Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0067

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

OJ L 304, 22.11.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/67(2)/oj

22.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/51


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 67/2007

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. (1).

(2)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia w celu uwzględnienia decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (2).

(3)

Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony w celu umożliwienia podjęcia rozszerzonej współpracy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W art. 7 ust. 5 protokołu 31 do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32006 D 1639: decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007– 2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 15).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu Wspólnemu Komitetowi EOG ostatniej notyfikacji na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 245 z 7.9.2006, str. 45.

(2)  Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 15.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top