Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0064

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

OJ L 304, 22.11.2007, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/64(2)/oj

22.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/45


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 64/2007

z dnia 15 czerwca 2007 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. (1).

(2)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia w celu uwzględnienia w protokole decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1719/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającej program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 (2).

(3)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia w celu uwzględnienia w protokole decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającej program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (3).

(4)

Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony w celu umożliwienia rozszerzonej współpracy z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

po ust. 2k wprowadza się ustęp w brzmieniu:

„2l.   Państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2007 r. uczestniczą w następujących programach:

32006 D 1719: decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program »Młodzież w działaniu« na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 30);

32006 D 1720: decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 45).”;

2)

tekst ust. 3 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„Zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) Porozumienia państwa EFTA uczestniczą finansowo w programach i działaniach określonych w ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k oraz 2l.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 306 z 24.11.2005, str. 45.

(2)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 30.

(3)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 45.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top