EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0046(01)

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

OJ L 175, 29.6.2006, p. 94–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 103 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/46(2)/oj

29.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/94


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 46/2006

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2006 z dnia 10 marca 2006 r. (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. zawierającą sprostowanie dyrektywy 2005/26/WE w sprawie listy składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 54zzu (dyrektywa Komisji 2005/26/WE) rozdziału XII załącznika II do porozumienia dodaje się, co następuje:

„, zmieniona:

32005 L 0063: dyrektywą Komisji 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. (Dz.U. L 258 z 4.10.2005, str. 3).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2005/63/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

R. WRIGHT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 36.

(2)  Dz.U. L 258 z 4.10.2005, str. 3.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top