EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0149

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

OJ L 19, 23.1.2003, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 429 - 430
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 062 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 062 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 096 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/149(3)/oj

22002D0149Dziennik Urzędowy L 019 , 23/01/2003 P. 0021 - 0022


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 149/2002

z dnia 8 listopada 2002 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 134/2002 Wspólnego Komitetu EOG z dnia 27 września 2002 r. [1]

.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2557/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej [2] oraz poza jej obszar należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 32c (rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93) załącznika XX do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"— 32001 R 2557: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1)."

Artykuł 2

Tekst rozporządzenia (WE) nr 2557/2001 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 9 listopada 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [3].

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2002 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan Jóhannsson

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 336 z 12.12.2002, str. 34.

[2] Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1.

[3] Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

--------------------------------------------------

Top