Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A1227(05)

Protokół dodatkowy dostosowujący handlowe aspekty Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win jak również wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych

OJ L 342, 27.12.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2001/917/oj

22001A1227(05)Dziennik Urzędowy L 342 , 27/12/2001 P. 0027 - 0028


Protokół dodatkowy

dostosowujący handlowe aspekty Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win jak również wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, i

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII, zwana dalej "Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii",

z drugiej strony,

zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

mając na uwadze, co następuje:

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, został podpisany w drodze wymiany listów w Luksemburgu dnia 9 kwietnia 2001 roku;

artykuł 27 ustęp 4 Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu przewiduje negocjacje dotyczące Umowy w sprawie wina i wyrobów spirytusowych;

Umowa przejściowa zapewniająca rozwój więzi handlowych poprzez ustanowienie stosunku umownego i wprowadzająca w życie, tak szybko jak to możliwe, postanowienia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem, weszła w życie z dniem 1 czerwca 2001 roku. Zobowiązanie do zawarcia oddzielnej Umowy w sprawie wina i wyrobów spirytusowych zostało powtórzone w artykule 14 ustęp 4 Umowy przejściowej;

na tej podstawie zostały podjęte i zakończone negocjacje między Stronami;

w celu zapewnienia spójności całego procesu stabilizacji, Umowa w sprawie wina i wyrobów spirytusowych powinna zostać włączona w ramy Umowy przejściowej w formie Protokołu;

Protokół w sprawie win i wyrobów spirytusowych powinien wejść w życie dnia 1 stycznia 2002 roku;

w tym celu niezbędne jest możliwie jak najszybsze wprowadzenie w życie postanowień niniejszego Protokołu;

PRAGNĄC polepszyć warunki dopuszczenia do obrotu win, wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych na swoich rynkach, zgodnie z zasadami jakości, obopólnych korzyści i wzajemności;

UWZGLĘDNIAJĄC zainteresowanie obu Umawiających się Stron wzajemną ochroną i kontrolą nazw win, oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszy Protokół zawiera następujące elementy:

1. Umowa w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina (załącznik I do niniejszego Protokołu);

2. Umowa w sprawie wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win (załącznik II do niniejszego Protokołu);

3. Umowa w sprawie wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych (załącznik III do niniejszego Protokołu).

Wykazy, określone w artykule 5 Umowy wymienionej w punkcie 2 i w artykule 5 Umowy wymienionej w punkcie 3 zostaną sporządzone na późniejszym etapie i zostaną zatwierdzone zgodnie z procedurą ustanowioną odpowiednio, w artykułach 13 i 14 tych Umów.

Artykuł 2

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Umowy przejściowej. Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część.

Artykuł 3

Niniejszy Protokół zostanie zatwierdzony przez Wspólnotę i Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Umawiające się Strony podejmą środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego Protokołu.

Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu odnośnych procedur zgodnie z artykułem 3 akapit pierwszy.

Artykuł 4

Z zastrzeżeniem zakończenia procedur określonych w artykule 3, niniejszy Protokół wchodzi w życie dnia 1 stycznia i jest stosowany z tą samą datą.

Artykuł 5

Niniejszy Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, w każdym z języków urzędowych Umawiających się Stron, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

--------------------------------------------------

Top