Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0415(01)

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/98 z dnia 4 lipca 1998 r. zmieniająca załącznik II (przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

OJ L 100, 15.4.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 277 - 278
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 277 - 278
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/55(2)/oj

21999D0415(01)Dziennik Urzędowy L 100 , 15/04/1999 P. 0038 - 0039


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 55/98

z dnia 4 lipca 1998 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu nr 44/98 z dnia 29 maja 1998 r. [1];

należy włączyć do Porozumienia dyrektywę Komisji 97/39/WE z dnia 24 czerwca 1997 r. dostosowującą do postępu technicznego dyrektywę Rady 75/443/EWG z dnia 26 czerwca 1975 r. odnoszącą się do biegu wstecznego i prędkościomierza pojazdów silnikowych [2],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 18 w dziale I załącznik II do Porozumienia (dyrektywa Rady 75/443/EWG) dodaje się następujące tiret:

"— 397 L 0039: dyrektywa Komisji 97/39/WE z dnia 24 czerwca 1997 r. (Dz.U. 177 z 5.7.1997, str. 15)."

.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 97/39/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostały załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 1998 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 niniejszej Umowy zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 1998 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

F. Barbaso

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 30 z 4.2.1999, str. 43.

[2] Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 15.

--------------------------------------------------

Top