EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D2278-20230927

Consolidated text: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2278 z dnia 8 listopada 2022 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2023 r. (EBC/2022/40)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2278/2023-09-27

02022D2278 — PL — 27.09.2023 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/2278

z dnia 8 listopada 2022 r.

dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2023 r. (EBC/2022/40)

(Dz.U. L 300 z 21.11.2022, s. 46)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2023/2068 z dnia 12 września 2023 r.

  L 238

147

27.9.2023
▼B

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/2278

z dnia 8 listopada 2022 r.

dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2023 r. (EBC/2022/40)Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w art. 1 decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43).

Artykuł 2

Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2023 r.

EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez państwa członkowskie strefy euro w 2023 r., zgodnie z następującą tabelą:(w milionach EUR)

 

Wielkość emisji monet euro zatwierdzona na rok 2023

Monety obiegowe

Monety kolekcjonerskie

(nieprzeznaczone do obiegu)

Wielkość emisji monet

Belgia

38,00

0,40

38,40

Niemcy

427,00

206,00

633,00

Estonia

15,30

0,29

15,59

Irlandia

32,60

0,50

33,10

Grecja

125,50

0,62

126,12

Hiszpania

303,00

40,00

343,00

Francja

284,00

55,00

339,00

Chorwacja

316,34

0,43

316,77

Włochy

257,00

4,55

261,55

Cypr

6,00

0,01

6,01

Łotwa

10,00

0,20

10,20

Litwa

12,00

0,41

12,41

Luksemburg

13,20

0,26

13,46

Malta

8,00

0,50

8,50

Niderlandy

49,00

1,00

50,00

▼M1

Austria

116,00

175,51

291,51

▼B

Portugalia

71,50

2,00

73,50

Słowenia

25,50

1,50

27,00

Słowacja

16,00

2,00

18,00

Finlandia

10,00

5,00

15,00

▼M1

Razem

2 135,94

496,18

2 632,12

▼B

Artykuł 3

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej jej adresatów.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz do Chorwacji.

Top