EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R2195-20090807

Consolidated text: Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/2009-08-07

02002R2195 — PL — 07.08.2009 — 003.007


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

  L 329

1

17.12.2003

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

  L 74

1

15.3.2008

►M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.

  L 188

14

18.7.2009


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 235, 30.8.2006, s.  24 (2151/2003)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 387, 19.11.2020, s.  29 (213/2008)
▼B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

1.  
Niniejszym ustanawia się jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień publicznych, określony jako „Wspólny Słownik Zamówień” lub „CPV”.
2.  
Tekst CPV jest określony w załączniku I.
3.  
Ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), Centralną klasyfikacją produktów Narodów Zjednoczonych (CPC Prov.), klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) są określone w załącznikach II, III, IV i V.

▼M3

Artykuł 2

Komisja przyjmuje środki konieczne do zmiany CPV. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 3 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Artykuł 3

1.  
Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy decyzji Rady 71/306/EWG ( 1 ).
2.  
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
3.  
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

▼B

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 grudnia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M2
ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

Struktura systemu klasyfikacji

1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

— 
dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y),
— 
trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y),
— 
cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y),
— 
pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny składa się z:

— 
pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,
— 
drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie,
— 
trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

SŁOWNIK GŁÓWNYKod CPV

Opis

03000000-1

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

03100000-2

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

03110000-5

Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

03111000-2

Nasiona

03111100-3

Nasiona soi

03111200-4

Orzeszki ziemne

03111300-5

Nasiona słonecznika

03111400-6

Nasiona bawełny

03111500-7

Nasiona sezamu

03111600-8

Nasiona gorczycy

03111700-9

Nasiona warzyw

03111800-0

Nasiona owoców

03111900-1

Nasiona kwiatów

03112000-9

Tytoń nieprzetworzony

03113000-6

Rośliny używane do produkcji cukru

03113100-7

Buraki cukrowe

03113200-8

Trzcina cukrowa

03114000-3

Słoma i siano

03114100-4

Słoma

03114200-5

Siano

03115000-0

Surowce roślinne

03115100-1

Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych

03115110-4

Bawełna

03115120-7

Juta

03115130-0

Len

03116000-7

Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

03116100-8

Kauczuk naturalny

03116200-9

Lateks naturalny

03116300-0

Produkty z lateksu

03117000-4

Rośliny używane w branżach specjalnych

03117100-5

Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów

03117110-8

Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym

03117120-1

Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym

03117130-4

Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych

03117140-7

Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów

03117200-6

Nasiona roślin używane w branżach specjalnych

03120000-8

Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03121000-5

Produkty ogrodnicze

03121100-6

Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

03121200-7

Kwiaty cięte

03121210-0

Kompozycje kwiatowe

03130000-1

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw

03131000-8

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów

03131100-9

Ziarna kawy

03131200-0

Krzewy herbaciane

03131300-1

Herbata paragwajska (Mate)

03131400-2

Ziarna kakao

03132000-5

Przyprawy nieprzetworzone

03140000-4

Produkty zwierzęce i podobne

03141000-1

Nasienie byków

03142000-8

Produkty zwierzęce

03142100-9

Miód naturalny

03142200-0

Ślimaki

03142300-1

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

03142400-2

Woski

03142500-3

Jaja

03143000-5

Produkty mieszanej gospodarki rolnej

03144000-2

Produkty rolne

03200000-3

Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03210000-6

Zboża i ziemniaki

03211000-3

Zboża

03211100-4

Pszenica

03211110-7

Pszenica durum

03211120-0

Pszenica zwykła

03211200-5

Kukurydza

03211300-6

Ryż

03211400-7

Jęczmień

03211500-8

Żyto

03211600-9

Owies

03211700-0

Słód

03211900-2

Produkty z ziaren

03212000-0

Ziemniaki i warzywa suszone

03212100-1

Ziemniaki

03212200-2

Warzywa strączkowe suszone, łuskane

03212210-5

Warzywa strączkowe suszone

03212211-2

Soczewica

03212212-9

Ciecierzyca

03212213-6

Groch suszony

03212220-8

Jadalne nasiona roślin strączkowych

03220000-9

Warzywa, owoce i orzechy

03221000-6

Warzywa

03221100-7

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

03221110-0

Warzywa korzeniowe

03221111-7

Burak ćwikłowy

03221112-4

Marchew

03221113-1

Cebula

03221114-8

Rzepa

03221120-3

Warzywa bulwiaste

03221200-8

Warzywa owocowe

03221210-1

Fasola

03221211-8

Bób

03221212-5

Fasola szparagowa

03221213-2

Fasola wielokwiatowa

03221220-4

Groch

03221221-1

Groch ozdobny

03221222-8

Burak pastewny

03221230-7

Papryka

03221240-0

Pomidory

03221250-3

Cukinia

03221260-6

Grzyby

03221270-9

Ogórki

03221300-9

Warzywa liściaste

03221310-2

Sałata

03221320-5

Sałata liściasta

03221330-8

Karczochy

03221340-1

Szpinak

03221400-0

Warzywa kapustne

03221410-3

Kapusta

03221420-6

Kalafior

03221430-9

Brokuły

03221440-2

Kapusta brukselska

03222000-3

Owoce i orzechy

03222100-4

Owoce i orzechy tropikalne

03222110-7

Owoce tropikalne

03222111-4

Banany

03222112-1

Ananasy

03222113-8

Mango

03222114-5

Daktyle

03222115-2

Rodzynki

03222116-9

Figi

03222117-6

Awokado

03222118-3

Owoce kiwi

03222120-0

Orzechy kokosowe

03222200-5

Owoce cytrusowe

03222210-8

Cytryny

03222220-1

Pomarańcze

03222230-4

Grejpfruty

03222240-7

Mandarynki

03222250-0

Limonki

03222300-6

Owoce inne niż tropikalne

03222310-9

Owoc jagody

03222311-6

Porzeczki

03222312-3

Agrest

03222313-0

Truskawki

03222314-7

Maliny

03222315-4

Żurawina błotna

03222320-2

Jabłka, gruszki i pigwy

03222321-9

Jabłka

03222322-6

Gruszki

03222323-3

Pigwy

03222330-5

Owoce pestkowe

03222331-2

Morele

03222332-9

Brzoskwinie

03222333-6

Wiśnie

03222334-3

Śliwki

03222340-8

Winogrona

03222341-5

Winogrona stołowe

03222342-2

Winogrona do produkcji win

03222400-7

Oliwki

03300000-2

Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

03310000-5

Ryby, skorupiaki i produkty wodne

03311000-2

Ryby

03311100-3

Płastuga

03311110-6

Sola

03311120-9

Gładzica

03311200-4

Ryby dorszowate

03311210-7

Dorsz

03311220-0

Czarniak

03311230-3

Morszczuk

03311240-6

Plamiak

03311300-5

Śledź

03311400-6

Tuńczyk

03311500-7

Witlinek

03311600-8

Pielęgnicowate

03311700-9

Łosoś

03312000-9

Skorupiaki

03312100-0

Ostrygi

03312200-1

Mięczaki

03312300-2

Wodne bezkręgowce

03313000-6

Produkty wodne

03313100-7

Korale lub produkty podobne

03313200-8

Gąbki naturalne

03313300-9

Wodorosty

03313310-2

Algi

03320000-8

Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta

03321000-5

Bydło

03321100-6

Bydło wołowe

03321200-7

Cielęta

03322000-2

Zwierzęta gospodarskie

03322100-3

Owce

03322200-4

Kozy

03322300-5

Konie

03323000-9

Świnie

03324000-6

Drób żywy

03325000-3

Małe zwierzęta

03325100-4

Króliki

03325200-5

Zające

03330000-3

Produkty zwierząt hodowlanych

03331000-0

Świeże mleko owiec i kóz

03331100-1

Kostrzewa owcza

03331200-2

Mleko kozie

03332000-7

Wełna i sierść zwierzęca

03332100-8

Wełna zgrzebna

03332200-9

Sierść zwierzęca

03333000-4

Świeże mleko krowie

03340000-6

Zawieszki do kolczykowania zwierząt

03341000-3

Zawieszki do kolczykowania bydła

03400000-4

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03410000-7

Drewno

03411000-4

Drewno drzew iglastych

03412000-1

Drewno z drzew tropikalnych

03413000-8

Drewno opałowe

03414000-5

Drewno surowe

03415000-2

Drewno miękkie

03416000-9

Odpady drzewne

03417000-6

Wióry drzewne

03417100-7

Trociny

03418000-3

Dłużyce

03418100-4

Drewno twarde

03419000-0

Drewno cięte

03419100-1

Produkty z drewna ciętego

03419200-2

Drewno kopalniane

03420000-0

Kauczuk

03421000-7

Żywice

03422000-4

Laka

03430000-3

Korek

03431000-0

Korek naturalny

03432000-7

Wyroby koszykarskie

03432100-8

Wyroby wikliniarskie

03440000-6

Produkty leśnictwa

03441000-3

Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

03450000-9

Produkty szkółek leśnych

03451000-6

Rośliny

03451100-7

Rośliny na ściółkę

03451200-8

Cebulki kwiatowe

03451300-9

Krzewy

03452000-3

Drzewa

03460000-2

Masa papiernicza

03461000-9

Ścier drzewny

03461100-0

Chemiczny ścier drzewny

09000000-3

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09100000-0

Paliwa

09110000-3

Paliwa stałe

09111000-0

Węgiel i paliwa na bazie węgla

09111100-1

Węgiel (minerał)

09111200-2

Paliwa na bazie węgla

09111210-5

Węgiel kamienny

09111220-8

Brykiety

09111300-3

Paliwa kopalne

09111400-4

Paliwa drzewne

09112000-7

Węgiel brunatny i torf

09112100-8

Węgiel brunatny

09112200-9

Torf

09113000-4

Koks

09120000-6

Paliwa gazowe

09121000-3

Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy

09121100-4

Gaz węglowy lub podobne gazy

09121200-5

Gaz zasilający

09122000-0

Propan i butan

09122100-1

Propan

09122110-4

Propan skroplony

09122200-2

Butan

09122210-5

Butan skroplony

09123000-7

Gaz ziemny

09130000-9

Ropa naftowa i destylaty

09131000-6

Nafta lotnicza

09131100-7

Naftowe paliwa lotnicze

09132000-3

Benzyna

09132100-4

Benzyna bezołowiowa

09132200-5

Benzyna ołowiowa

09132300-6

Benzyna z etanolem

09133000-0

Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

09134000-7

Oleje napędowe

09134100-8

Olej napędowy

09134200-9

Paliwo diesla

09134210-2

Paliwo do silników diesla (0,2 )

09134220-5

Paliwo do silników diesla (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Oleje opałowe

09135100-5

Olej opałowy

09135110-8

Niskosiarkowe oleje palne

09200000-1

Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe

09210000-4

Preparaty smarowe

09211000-1

Oleje smarowe i środki smarowe

09211100-2

Oleje silnikowe

09211200-3

Oleje smarowe do sprężarek

09211300-4

Oleje smarowe do turbin

09211400-5

Oleje do kół zębatych

09211500-6

Reduktor ropy

09211600-7

Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów

09211610-0

Płyny do celów hydraulicznych

09211620-3

Oleje smarowe wewnętrzne

09211630-6

Oleje przeciwkorozyjne

09211640-9

Oleje elektroizolacyjne

09211650-2

Płyny hamulcowe

09211700-8

Oleje białe i parafina ciekła

09211710-1

Oleje wazelinowe

09211720-4

Parafiny ciekłe

09211800-9

Oleje i preparaty z ropy naftowej

09211810-2

Oleje lekkie

09211820-5

Oleje z ropy naftowej

09211900-0

Oleje smarujące trakcyjne

09220000-7

Wazelina, woski i benzyny specjalne

09221000-4

Wazelina i woski

09221100-5

Wazelina

09221200-6

Parafina

09221300-7

Wosk

09221400-8

Pozostałości ropy naftowej

09222000-1

Spirytus absolutny

09222100-2

Benzyna lakiernicza

09230000-0

Ropa naftowa (surowa)

09240000-3

Produkty pochodne ropy i węgla

09241000-0

Łupki olejowe lub bitumiczne

09242000-7

Produkty pochodne węgla

09242100-8

Olej węglowy

09300000-2

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5

Elektryczność

09320000-8

Para, gorąca woda i podobne produkty

09321000-5

Gorąca woda

09322000-2

Para

09323000-9

Węzeł cieplny lokalny

09324000-6

Węzeł cieplny dalekiego zasięgu

09330000-1

Energia słoneczna

09331000-8

Baterie słoneczne

09331100-9

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09331200-0

Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5

Instalacje słoneczne

09340000-4

Paliwa jądrowe

09341000-1

Uran

09342000-8

Pluton

09343000-5

Materiały radioaktywne

09344000-2

Izotopy promieniotwórcze

14000000-1

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

14200000-3

Piasek i glina

14210000-6

Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3

Piasek

14211100-4

Piasek naturalny

14212000-0

Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

14212100-1

Otoczaki i żwir

14212110-4

Otoczaki

14212120-7

Żwir

14212200-2

Kruszywo

14212210-5

Mieszanka piasku i żwiru

14212300-3

Kamień pokruszony lub rozłupany

14212310-6

Podsypka

14212320-9

Granit kruszony

14212330-2

Bazalt kruszony

14212400-4

Gleby

14212410-7

Warstwa uprawna gleby

14212420-0

Podglebie

14212430-3

Odłamki kamienia

14213000-7

Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny

14213100-8

Makadam

14213200-9

Smołobeton

14213300-0

Piaski smołowe

14220000-9

Glinki i kaolin

14221000-6

Glinki

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów

14310000-7

Minerały do produkcji nawozów

14311000-4

Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe

14311100-5

Wapń naturalny

14311200-6

Fosforany wapniowo-glinowe

14311300-7

Surowe sole potasowe

14312000-1

Piryty żelazowe

14312100-2

Piryty żelazowe niewyprażone

14320000-0

Minerały chemiczne

14400000-5

Sole i czysty chlorek sodu

14410000-8

Sól kamienna

14420000-1

Sól morska

14430000-4

Sól warzona i czysty chlorek sodu

14450000-0

Sól w solance

14500000-6

Podobne produkty wydobywcze i kopalne

14520000-2

Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne

14521000-9

Kamienie szlachetne i półszlachetne

14521100-0

Kamienie szlachetne

14521140-2

Pył lub proszek z kamieni szlachetnych

14521200-1

Kamienie półszlachetne

14521210-4

Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych

14522000-6

Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne

14522100-7

Pumeks

14522200-8

Diamenty przemysłowe

14522300-9

Szmergiel

14522400-0

Materiały ścierne naturalne

14523000-3

Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne

14523100-4

Minerały

14523200-5

Złoto

14523300-6

Srebro

14523400-7

Platyna

14600000-7

Rudy i stopy metali

14610000-0

Rudy metali

14611000-7

Rudy żelaza

14612000-4

Rudy metali nieżelaznych

14612100-5

Rudy miedzi

14612200-6

Rudy niklu

14612300-7

Rudy glinu

14612400-8

Rudy metali szlachetnych

14612500-9

Rudy ołowiu

14612600-0

Rudy cynku

14612700-1

Rudy cyny

14613000-1

Rudy uranu i toru

14613100-2

Rudy uranu

14613200-3

Rudy toru

14614000-8

Różne rudy

14620000-3

Stopy

14621000-0

Żelazostopy

14621100-1

Inne niż z EWWiS

14621110-4

Żelazomangan

14621120-7

Żelazochrom

14621130-0

Żelazonikiel

14622000-7

Stal

14630000-6

Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

14700000-8

Metale zwykłe

14710000-1

Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź

14711000-8

Żelazo

14711100-9

Surówka

14712000-5

Ołów

14713000-2

Cynk

14714000-9

Cyna

14715000-6

Miedź

14720000-4

Glin, nikiel, skand, tytan i wanad

14721000-1

Glin

14721100-2

Tlenek glinu

14722000-8

Nikiel

14723000-5

Skand

14724000-2

Tytan

14725000-9

Wanad

14730000-7

Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon

14731000-4

Chrom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Itr

14735000-2

Cyrkon

14740000-0

Molibden, technet, ruten i rod

14741000-7

Molibden

14742000-4

Technet

14743000-1

Ruten

14744000-8

Rod

14750000-3

Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram

14751000-0

Kadm

14752000-7

Lutet

14753000-4

Hafn

14754000-1

Tantal

14755000-8

Wolfram

14760000-6

Iryd, gal, ind, tal i bar

14761000-3

Iryd

14762000-0

Gal

14763000-7

Ind

14764000-4

Tal

14765000-1

Bar

14770000-9

Cez, stront, rubid i wapń

14771000-6

Cez

14772000-3

Stront

14773000-0

Rubid

14774000-7

Wapń

14780000-2

Potas, magnez, sód i lit

14781000-9

Potas

14782000-6

Magnez

14783000-3

Sód

14784000-0

Lit

14790000-5

Niob, osm, ren i pallad

14791000-2

Niob

14792000-9

Osm

14793000-6

Ren

14794000-3

Pallad

14800000-9

Różne niemetalowe produkty mineralne

14810000-2

Wyroby ścierne

14811000-9

Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice

14811100-0

Kamienie młyńskie

14811200-1

Kamienie szlifierskie

14811300-2

Ściernice

14812000-6

Proszek lub ziarno ścierne

14813000-3

Korund sztuczny

14814000-0

Grafit sztuczny

14820000-5

Szkło

14830000-8

Włókno szklane

14900000-0

Odzyskane surowce wtórne

14910000-3

Odzyskane surowce wtórne z metalu

14930000-9

Pył i pozostałości zawierające metale

14920000-6

Odzyskane surowce wtórne niemetalowe

15000000-8

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

15100000-9

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15110000-2

Mięso

15111000-9

Mięso wołowe

15111100-0

Wołowina

15111200-1

Cielęcina

15112000-6

Drób

15112100-7

Świeży drób

15112110-0

Gęsi

15112120-3

Indyki

15112130-6

Kurczęta

15112140-9

Kaczki

15112300-9

Wątróbki drobiowe

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Wieprzowina

15114000-0

Podroby

15115000-7

Jagnięcina i mięso owiec mięsnych

15115100-8

Jagnięcina

15115200-9

Owce mięsne

15117000-1

Mięso kozie

15118000-8

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów

15118100-9

Mięso końskie

15118900-7

Mięso z osłów, mułów lub osłomułów

15119000-5

Mięsa różne

15119100-6

Mięso królicze

15119200-7

Mięso z zajęcy

15119300-8

Dziczyzna

15119400-9

Żabie udka

15119500-0

Gołębie

15119600-1

Mięso z ryb

15130000-8

Produkty mięsne

15131000-5

Konserwy i przetwory z mięsa

15131100-6

Produkty mięsno-wędliniarskie

15131110-9

Mięso na wędliny

15131120-2

Produkty wędliniarskie

15131130-5

Wędliny

15131134-3

Kaszanka i inne wędliny krwiste

15131135-0

Wędliny drobiowe

15131200-7

Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane

15131210-0

Szynka wędzona

15131220-3

Bekon

15131230-6

Salami

15131300-8

Konserwy wątrobiane

15131310-1

Pasztety

15131320-4

Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych

15131400-9

Produkty wieprzowe

15131410-2

Szynka

15131420-5

Pulpety mięsne

15131490-6

Gotowe dania wieprzowe

15131500-0

Produkty drobiowe

15131600-1

Produkty wołowe i cielęce

15131610-4

Pulpety wołowe

15131620-7

Wołowina mielona

15131640-3

Siekane mięso wołowe

15131700-2

Przetwory mięsne

15200000-0

Ryby przetworzone i konserwowane

15210000-3

Filety rybne, wątróbki rybne i ikra

15211000-0

Filety rybne

15211100-1

Świeże filety rybne

15212000-7

Ikra ryb

15213000-4

Wątróbki rybne

15220000-6

Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15221000-3

Ryby mrożone

15229000-9

Mrożone produkty rybne

15230000-9

Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

15231000-6

Ryby suszone

15232000-3

Ryby solone

15233000-0

Ryby w solance

15234000-7

Ryby wędzone

15235000-4

Ryby konserwowane

15240000-2

Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

15241000-9

Ryby w folii lub puszkowane

15241100-0

Łosoś puszkowany

15241200-1

Śledź przetworzony lub konserwowany

15241300-2

Sardynki

15241400-3

Tuńczyk puszkowany

15241500-4

Makrela

15241600-5

Sardele

15241700-6

Paluszki rybne

15241800-7

Przetwory rybne w folii

15242000-6

Gotowe dania rybne

15243000-3

Przetwory z ryb

15244000-0

Kawior i ikra rybia

15244100-1

Kawior

15244200-2

Ikra rybia

15250000-5

Owoce morza

15251000-2

Mrożone skorupiaki

15252000-9

Skorupiaki przetworzone lub konserwowane

15253000-6

Produkty ze skorupiaków

15300000-1

Owoce, warzywa i podobne produkty

15310000-4

Ziemniaki i produkty z ziemniaków

15311000-1

Ziemniaki mrożone

15311100-2

Chipsy i frytki

15311200-3

Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone

15312000-8

Produkty ziemniaczane

15312100-9

Ziemniaki tłuczone preparowane

15312200-0

Częściowo smażone chipsy ziemniaczane

15312300-1

Chipsy ziemniaczane

15312310-4

Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych

15312400-2

Przekąski ziemniaczane

15312500-3

Krokiety ziemniaczane

15313000-5

Ziemniaki przetworzone

15320000-7

Soki owocowe i warzywne

15321000-4

Soki owocowe

15321100-5

Sok pomarańczowy

15321200-6

Sok grejpfrutowy

15321300-7

Sok z cytryny

15321400-8

Sok ananasowy

15321500-9

Sok winogronowy

15321600-0

Sok jabłkowy

15321700-1

Mieszanki soków nieskoncentrowanych

15321800-2

Soki skoncentrowane

15322000-1

Soki warzywne

15322100-2

Sok pomidorowy

15330000-0

Przetworzone owoce i warzywa

15331000-7

Warzywa przetworzone

15331100-8

Warzywa świeże lub mrożone

15331110-1

Przetworzone warzywa korzeniowe

15331120-4

Przetworzone warzywa bulwiaste

15331130-7

Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa

15331131-4

Fasola przetworzona

15331132-1

Groch przetworzony

15331133-8

Groch dzielony

15331134-5

Pomidory przetworzone

15331135-2

Grzyby przetworzone

15331136-9

Papryki przetworzone

15331137-6

Kiełki sojowe

15331138-3

Trufle

15331140-0

Warzywa liściaste i kapustne

15331142-4

Kapusta przetworzona

15331150-3

Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych

15331170-9

Warzywa mrożone

15331400-1

Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15331410-4

Fasola w sosie pomidorowym

15331411-1

Fasola pieczona

15331420-7

Pomidory konserwowane

15331423-8

Pomidory puszkowane

15331425-2

Przecier pomidorowy

15331427-6

Skoncentrowany przecier pomidorowy

15331428-3

Sos pomidorowy

15331430-0

Grzyby puszkowane

15331450-6

Oliwki przetworzone

15331460-9

Warzywa puszkowane

15331461-6

Kapusta kiszona puszkowana

15331462-3

Groch puszkowany

15331463-0

Puszkowana fasola nieobrana

15331464-7

Puszkowana cała fasola

15331465-4

Puszkowany szparag lekarski

15331466-1

Oliwki puszkowane

15331470-2

Kukurydza słodka

15331480-5

Warzywa tymczasowo zakonserwowane

15331500-2

Warzywa konserwowane w occie

15332000-4

Przetworzone owoce i orzechy

15332100-5

Przetworzone owoce

15332140-7

Przetworzone jabłka

15332150-0

Przetworzone gruszki

15332160-3

Przetworzone banany

15332170-6

Szczaw alpejski

15332180-9

Melony

15332200-6

Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15332230-5

Marmolady

15332231-2

Marmolada pomarańczowa

15332232-9

Marmolada cytrynowa

15332240-8

Galaretki owocowe

15332250-1

Pasty owocowe do smarowania

15332260-4

Pasty orzechowe do smarowania

15332261-1

Masło orzechowe

15332270-7

Przeciery owocowe

15332290-3

Dżemy

15332291-0

Dżem morelowy

15332292-7

Dżem jeżynowy

15332293-4

Dżem z czarnej porzeczki

15332294-1

Dżem wiśniowy

15332295-8

Dżem malinowy

15332296-5

Dżem truskawkowy

15332300-7

Przetworzone orzechy

15332310-0

Orzechy palone lub solone

15332400-8

Owoce konserwowane

15332410-1

Owoce suszone

15332411-8

Przetworzone porzeczki

15332412-5

Przetworzone rodzynki

15332419-4

Sułtanki

15333000-1

Warzywne produkty uboczne

15400000-2

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15410000-5

Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15411000-2

Oleje zwierzęce lub roślinne

15411100-3

Olej roślinny

15411110-6

Oliwa z oliwek

15411120-9

Olej sezamowy

15411130-2

Olej z orzechów ziemnych

15411140-5

Olej kokosowy

15411200-4

Olej spożywczy

15411210-7

Olej do smażenia

15412000-9

Tłuszcze

15412100-0

Tłuszcze zwierzęce

15412200-1

Tłuszcze roślinne

15413000-6

Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych

15413100-7

Makuchy

15420000-8

Rafinowane oleje i tłuszcze

15421000-5

Oleje rafinowane

15422000-2

Tłuszcze rafinowane

15423000-9

Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane

15424000-6

Woski roślinne

15430000-1

Tłuszcze jadalne

15431000-8

Margaryna i podobne produkty

15431100-9

Margaryna

15431110-2

Płynna margaryna

15431200-0

Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania

15500000-3

Produkty mleczarskie

15510000-6

Mleko i śmietana

15511000-3

Mleko

15511100-4

Mleko pasteryzowane

15511200-5

Mleko sterylizowane

15511210-8

Mleko UHT

15511300-6

Mleko odtłuszczone

15511400-7

Mleko półtłuste

15511500-8

Mleko pełnotłuste

15511600-9

Mleko skondensowane

15511700-0

Mleko w proszku

15512000-0

Śmietana

15512100-1

Śmietana chuda

15512200-2

Śmietana tłusta

15512300-3

Śmietana pełnotłusta

15512900-9

Bita śmietana

15530000-2

Masło

15540000-5

Produkty serowarskie

15541000-2

Ser stołowy

15542000-9

Ser świeży

15542100-0

Ser twarogowy

15542200-1

Ser miękki

15542300-2

Ser feta

15543000-6

Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

15543100-7

Ser z przerostami pleśni

15543200-8

Ser cheddar

15543300-9

Ser scalony

15543400-0

Ser parmezan

15544000-3

Ser twardy

15545000-0

Pasty serowe do smarowania

15550000-8

Klasyfikowane produkty mleczarskie

15551000-5

Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15551320-4

Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

15551500-0

Maślanka

15552000-2

Kazeina

15553000-9

Laktoza lub syrop laktozowy

15554000-6

Serwatka

15555000-3

Lody i produkty podobne

15555100-4

Lody

15555200-5

Sorbety

15600000-4

Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15610000-7

Produkty przemiału ziarna

15611000-4

Ryż łuskany

15612000-1

Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

15612100-2

Mąka pszenna

15612110-5

Mąka z pełnego przemiału

15612120-8

Mąka do wyrobu chleba

15612130-1

Mąka czysta

15612150-7

Mąka piekarska

15612190-9

Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży

15612200-3

Mąki zbożowe

15612210-6

Mąka kukurydziana

15612220-9

Mąka ryżowa

15612300-4

Mąka i mączka warzywna

15612400-5

Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich

15612410-8

Mieszanki do wyrobu ciasta

15612420-1

Mieszanki do pieczenia

15612500-6

Produkty piekarskie

15613000-8

Produkty z ziaren zbóż

15613100-9

Produkty przemiału owsa

15613300-1

Produkty zbożowe

15613310-4

Gotowe zboża śniadaniowe

15613311-1

Płatki kukurydziane

15613313-5

Muesli lub produkty równoważne

15613319-7

Pszenica dmuchana

15613380-5

Płatki owsiane

15614000-5

Ryż przetworzony

15614100-6

Ryż długoziarnisty

15614200-7

Ryż mielony

15614300-8

Ryż łamany

15615000-2

Otręby

15620000-0

Skrobia i produkty skrobiowe

15621000-7

Olej kukurydziany

15622000-4

Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy

15622100-5

Glukoza i produkty z glukozy

15622110-8

Glukoza

15622120-1

Syrop glukozowy

15622300-7

Fruktoza i produkty z fruktozy

15622310-0

Fruktoza

15622320-3

Przetwory z fruktozy

15622321-0

Roztwory z fruktozy

15622322-7

Syrop fruktozowy

15623000-1

Skrobie

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Semolina

15626000-2

Kruszonka sproszkowana

15700000-5

Pasza dla zwierząt

15710000-8

Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

15711000-5

Karma dla ryb

15712000-2

Susz paszowy

15713000-9

Karma dla zwierząt domowych

15800000-6

Różne produkty spożywcze

15810000-9

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15811000-6

Pieczywo

15811100-7

Chleb

15811200-8

Rogaliki

15811300-9

Pieczywo francuskie

15811400-0

Bułeczki

15811500-1

Pieczywo gotowe

15811510-4

Kanapki

15811511-1

Kanapki gotowe

15812000-3

Wyroby ciastkarskie i ciasta

15812100-4

Wyroby ciastkarskie

15812120-0

Placki

15812121-7

Placki pikantne

15812122-4

Placki słodkie

15812200-5

Ciasta

15813000-0

Wyroby śniadaniowe

15820000-2

Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15821000-9

Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie

15821100-0

Pieczywo tostowe

15821110-3

Chleb tostowy

15821130-9

Chleb chrupki

15821150-5

Sucharki

15821200-1

Herbatniki słodkie

15830000-5

Cukier i produkty pokrewne

15831000-2

Cukier

15831200-4

Cukier biały

15831300-5

Cukier klonowy i syrop klonowy

15831400-6

Melasy

15831500-7

Syropy cukrowe

15831600-8

Miód

15832000-9

Odpady z produkcji cukru

15833000-6

Produkty cukrownicze

15833100-7

Desery

15833110-0

Spody do ciasta

15840000-8

Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15841000-5

Kakao

15841100-6

Pasta kakaowa

15841200-7

Masło kakaowe, tłuszcz lub olej

15841300-8

Niesłodzony proszek kakaowy

15841400-9

Słodzony proszek kakaowy

15842000-2

Czekolada i wyroby cukiernicze

15842100-3

Czekolada

15842200-4

Produkty z czekolady

15842210-7

Czekolada pitna

15842220-0

Batony czekoladowe

15842300-5

Wyroby cukiernicze

15842310-8

Słodycze gotowane

15842320-1

Nugat

15842400-6

Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze

15850000-1

Produkty z ciasta makaronowego

15851000-8

Produkty mączne

15851100-9

Makaron niegotowany

15851200-0

Ciasto makaronowe gotowane i kuskus

15851210-3

Ciasto makaronowe gotowane

15851220-6

Ciasto makaronowe nadziewane

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Puszkowane ciasto makaronowe

15860000-4

Kawa, herbata i podobne produkty

15861000-1

Kawa

15861100-2

Kawa palona

15861200-3

Kawa bezkofeinowa

15862000-8

Substytuty kawy

15863000-5

Herbata

15863100-6

Herbata zielona

15863200-7

Herbata czarna

15864000-2

Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté)

15864100-3

Herbata w torebkach

15865000-9

Napary ziołowe

15870000-7

Przyprawy i przyprawy korzenne

15871000-4

Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15871100-5

Ocet i substytuty octu

15871110-8

Ocet lub produkty równoważne

15871200-6

Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

15871210-9

Sos sojowy

15871230-5

Ketchup

15871250-1

Musztarda

15871260-4

Sosy

15871270-7

Mieszanki przypraw

15871273-8

Majonez

15871274-5

Pasty kanapkowe

15871279-0

Ostry sos z mango

15872000-1

Zioła i przyprawy korzenne

15872100-2

Pieprz

15872200-3

Przyprawy korzenne

15872300-4

Zioła

15872400-5

Sól

15872500-6

Imbir

15880000-0

Specjalne produkty odżywcze

15881000-7

Przetwory spożywcze homogenizowane

15882000-4

Produkty dietetyczne

15884000-8

Produkty dla niemowląt

15890000-3

Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15891000-0

Zupy i buliony

15891100-1

Zupy mięsne

15891200-2

Zupy rybne

15891300-3

Zupy miksowane

15891400-4

Zupy

15891410-7

Mieszanki zup

15891500-5

Buliony

15891600-6

Sopstoki

15891610-9

Mieszanki sopstoków

15891900-9

Zupy warzywne

15892000-7

Wywary warzywne, ekstrakty, substancje peptydowe i zagęszczacze

15892100-8

Wywary warzywne

15892200-9

Ekstrakty warzywne

15892400-1

Zagęszczacze

15893000-4

Produkty suszone

15893100-5

Mieszanki spożywcze

15893200-6

Mieszanki deserowe

15893300-7

Mieszanki wywarów mięsnych

15894000-1

Przetworzone produkty spożywcze

15894100-2

Dania wegetariańskie

15894200-3

Posiłki gotowe

15894210-6

Posiłki szkolne

15894220-9

Posiłki szpitalne

15894300-4

Dania gotowe

15894400-5

Przekąski

15894500-6

Produkty znajdujące się w maszynach do sprzedaży produktów żywnościowych

15894600-7

Nadzienia kanapkowe

15894700-8

Przysmaki

15895000-8

Szybkie przekąski

15895100-9

Hamburgery

15896000-5

Produkty głęboko mrożone

15897000-2

Produkty puszkowane i polowe racje żywnościowe

15897100-3

Polowe racje żywnościowe

15897200-4

Produkty puszkowane

15897300-5

Paczki żywnościowe

15898000-9

Drożdże

15899000-6

Proszek do pieczenia

15900000-7

Napoje, tytoń i produkty podobne

15910000-0

Destylowane napoje alkoholowe

15911000-7

Napoje spirytusowe

15911100-8

Wódki

15911200-9

Likiery

15930000-6

Wina

15931000-3

Wina bez dodatku substancji smakowych

15931100-4

Wino musujące

15931200-5

Wina stołowe

15931300-6

Porto

15931400-7

Madera

15931500-8

Moszcz winogronowy

15931600-9

Sherry

15932000-0

Drożdżowy osad winiarski

15940000-9

Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe

15941000-6

Wino z jabłek

15942000-3

Wina owocowe

15950000-2

Niedestylowane przefermentowane napoje

15951000-9

Wermut

15960000-5

Piwo słodowe

15961000-2

Piwo

15961100-3

Piwo leżakowe

15962000-9

Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane

15980000-1

Napoje bezalkoholowe

15981000-8

Wody mineralne

15981100-9

Zmrożone wody mineralne

15981200-0

Gazowane wody mineralne

15981300-1

Woda zmrożona

15981310-4

Lód

15981320-7

Śnieg

15981400-2

Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych

15982000-5

Napoje orzeźwiające

15982100-6

Soki ze świeżych owoców

15982200-7

Mleko czekoladowe

15990000-4

Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły

15991000-1

Wyroby tytoniowe

15991100-2

Cygara

15991200-3

Cygaretki

15991300-4

Papierosy

15992000-8

Tytoń

15992100-9

Tytoń przetworzony

15993000-5

Dodatki tytoniowe

15994000-2

Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna

15994100-3

Bibułka papierosowa

15994200-4

Bibuła filtracyjna

16000000-5

Maszyny rolnicze

16100000-6

Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

16110000-9

Pługi lub brony talerzowe

16120000-2

Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

16130000-5

Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

16140000-8

Maszyny do rozrzucania obornika

16141000-5

Rozsiewacze nawozów

16150000-1

Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych

16160000-4

Różny sprzęt ogrodniczy

16300000-8

Maszyny żniwne

16310000-1

Kosiarki

16311000-8

Kosiarki do trawników

16311100-9

Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

16320000-4

Maszyny do przygotowania siana

16330000-7

Prasy do belowania słomy lub paszy

16331000-4

Prasy zbierające

16340000-0

Maszyny żniwne i młockarki

16400000-9

Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

16500000-0

Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych

16510000-3

Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych

16520000-6

Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych

16530000-9

Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych

16540000-2

Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych

16600000-1

Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

16610000-4

Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów

16611000-1

Maszyny do czyszczenia produktów

16611100-2

Maszyny do czyszczenia jaj

16611200-3

Maszyny do czyszczenia owoców

16612000-8

Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów

16612100-9

Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj

16612200-0

Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców

16613000-5

Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych

16620000-7

Dojarki

16630000-0

Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt

16640000-3

Maszyny pszczelarskie

16650000-6

Maszyny do hodowli drobiu

16651000-3

Inkubatory i wylęgarki drobiu

16700000-2

Ciągniki

16710000-5

Ciągniki rolnicze pedałowe

16720000-8

Ciągniki używane

16730000-1

Ciągniki trakcyjne

16800000-3

Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie

16810000-6

Części maszyn rolniczych

16820000-9

Części maszyn używanych w leśnictwie

18000000-9

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18100000-0

Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

18110000-3

Odzież branżowa

18113000-4

Odzież przemysłowa

18114000-1

Kombinezony

18130000-9

Specjalna odzież robocza

18132000-3

Kamizelki spadochronowe

18132100-4

Kurtki lotnicze

18132200-5

Kombinezony lotnicze

18140000-2

Dodatki do odzieży roboczej

18141000-9

Rękawice robocze

18142000-6

Okulary ochronne

18143000-3

Akcesoria ochronne

18200000-1

Odzież wierzchnia

18210000-4

Palta

18211000-1

Peleryny

18212000-8

Płaszcze

18213000-5

Wiatrówki

18220000-7

Odzież przeciwdeszczowa

18221000-4

Odzież nieprzemakalna

18221100-5

Peleryny nieprzeprzemakalne

18221200-6

Skafandry

18221300-7

Płaszcze przeciwdeszczowe

18222000-1

Ubiory jednoczęściowe

18222100-2

Zestawy ubraniowe

18222200-3

Komplety odzieżowe

18223000-8

Kurtki i blezery

18223100-9

Blezery

18223200-0

Kurtki

18224000-5

Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych

18230000-0

Odzież różna

18231000-7

Suknie

18232000-4

Spódnice

18233000-1

Szorty

18234000-8

Spodnie

18235000-5

Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby

18235100-6

Pulowery

18235200-7

Swetry rozpinane

18235300-8

Swetry

18235400-9

Kamizelki

18300000-2

Części garderoby

18310000-5

Bielizna osobista

18311000-2

Slipy

18312000-9

Kalesony

18313000-6

Majtki

18314000-3

Płaszcze kąpielowe

18315000-0

Pończochy

18316000-7

Rajstopy

18317000-4

Skarpety

18318000-1

Odzież nocna

18318100-2

Koszule nocne

18318200-3

Szlafroki

18318300-4

Pidżamy

18318400-5

Podkoszulki

18318500-6

Koszule nocne damskie

18320000-8

Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby

18321000-5

Biustonosze

18322000-2

Gorsety

18323000-9

Szelki

18330000-1

Koszulki i koszule

18331000-8

Koszulki

18332000-5

Koszule

18333000-2

Koszulki polo

18400000-3

Odzież specjalna i dodatki

18410000-6

Odzież specjalna

18411000-3

Odzież niemowlęca

18412000-0

Odzież sportowa

18412100-1

Odzież treningowa

18412200-2

Koszulki sportowe

18412300-3

Odzież narciarska

18412800-8

Stroje kąpielowe

18420000-9

Dodatki odzieżowe

18421000-6

Chustki do nosa

18422000-3

Szale

18423000-0

Krawaty

18424000-7

Rękawice

18424300-0

Rękawice jednorazowe

18424400-1

Rękawiczki z jednym palcem

18424500-2

Ochraniacze na nadgarstki

18425000-4

Paski

18425100-5

Bandoliery

18440000-5

Kapelusze i nakrycia głowy

18441000-2

Kapelusze

18443000-6

Nakrycia głowy i dodatki

18443100-7

Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy

18443300-9

Nakrycia głowy

18443310-2

Berety

18443320-5

Czapki

18443330-8

Kaptury

18443340-1

Czapeczki

18443400-0

Wiązania do nakryć głowy

18443500-1

Osłony oczu

18444000-3

Ochronne nakrycia głowy

18444100-4

Zabezpieczające nakrycia głowy

18444110-7

Hełmy

18444111-4

Hełmy ochronne

18444112-1

Kaski rowerowe

18444200-5

Kaski

18450000-8

Zapięcia (do odzieży)

18451000-5

Guziki

18451100-6

Części guzików

18452000-2

Zapinki

18453000-9

Zamki błyskawiczne

18500000-4

Biżuteria, zegarki i artykuły podobne

18510000-7

Biżuteria i podobne wyroby

18511000-4

Kamienie szlachetne do biżuterii

18511100-5

Diamenty

18511200-6

Rubiny

18511300-7

Szmaragdy

18511400-8

Opal

18511500-9

Kwarc

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Monety i medale

18512100-2

Monety

18512200-3

Medale

18513000-8

Wyroby biżuteryjne

18513100-9

Perły

18513200-0

Wyroby złotnicze

18513300-1

Wyroby z metali szlachetnych

18513400-2

Wyroby z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych

18513500-3

Wyroby srebrzarskie

18520000-0

Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego

18521000-7

Zegarki

18521100-8

Szkło do zegarków

18522000-4

Zegarki na rękę

18523000-1

Stopery

18530000-3

Prezenty i nagrody

18600000-5

Futra i wyroby z futra

18610000-8

Wyroby futrzane

18611000-5

Skóry futrzane

18612000-2

Ubiory futrzane

18613000-9

Wyroby ze sztucznego futra

18620000-1

Futra

18800000-7

Obuwie

18810000-0

Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne

18811000-7

Obuwie nieprzemakalne

18812000-4

Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych

18812100-5

Sandały z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych

18812200-6

Buty gumowe

18812300-7

Obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych

18812400-8

Klapki

18813000-1

Obuwie z cholewkami ze skóry

18813100-2

Sandały

18813200-3

Pantofle

18813300-4

Obuwie lekkie

18814000-8

Obuwie z cholewkami z tworzyw włókienniczych

18815000-5

Buty

18815100-6

Buty za kostkę

18815200-7

Buty z cholewami

18815300-8

Buty do kolan

18815400-9

Gumiaki

18816000-2

Kalosze

18820000-3

Obuwie sportowe

18821000-0

Obuwie narciarskie

18821100-1

Buty do biegów narciarskich

18822000-7

Buty treningowe

18823000-4

Buty do wspinaczki

18824000-1

Buty do gry w piłkę nożną

18830000-6

Obuwie ochronne

18831000-3

Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce

18832000-0

Obuwie specjalne

18832100-1

Obuwie lotnicze

18840000-9

Części obuwia

18841000-6

Cholewki do butów

18842000-3

Podeszwy

18843000-0

Obcasy

18900000-8

Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby

18910000-1

Wyroby rymarskie

18911000-8

Siodła

18912000-5

Szpicruty

18913000-2

Bicze

18920000-4

Bagaże

18921000-1

Walizki

18923000-5

Portmonetki i portfele

18923100-6

Portmonetki

18923200-7

Portfele

18924000-2

Kufry

18925000-9

Uchwyty na butelki z wodą i kabury

18925100-0

Uchwyty na butelki z wodą

18925200-1

Kabury

18929000-7

Kosmetyczki

18930000-7

Worki i torby

18931000-4

Torby podróżne

18931100-5

Plecaki

18932000-1

Torby sportowe

18933000-8

Torby pocztowe lub na paczki

18933100-9

Poduszeczki nawilżane używane w urzędach pocztowych

18934000-5

Zestawy toreb

18935000-2

Torby na pranie

18936000-9

Torby włókiennicze

18937000-6

Torebki do pakowania towarów

18937100-7

Torby do pakowania towarów

18938000-3

Pojemniki tymczasowe

18939000-0

Torby podręczne

19000000-6

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

19100000-7

Skóra wyprawiona

19110000-0

Skóra zamszowa

19120000-3

Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych

19130000-6

Skóra owiec, kóz lub świń

19131000-3

Skóra owiec lub jagniąt

19132000-0

Skóra kóz lub koźląt

19133000-7

Skóra świńska

19140000-9

Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra

19141000-6

Skóra z innych zwierząt

19142000-3

Skóra wtórna

19143000-0

Imitacja skóry

19144000-7

Skóra lakierowana

19160000-5

Paski do zegarków

19170000-8

Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych

19200000-8

Tkaniny włókiennicze i podobne

19210000-1

Tkaniny tkane

19211000-8

Syntetyczne tkaniny tkane

19211100-9

Tkaniny z włókien mieszanych

19212000-5

Tkaniny bawełniane

19212100-6

Tkaniny materacowe

19212200-7

Drelich

19212300-8

Płótna

19212310-1

Tkaniny płócienne

19212400-9

Popelina

19212500-0

Tkaniny tapicerskie

19212510-3

Pasy tapicerskie

19220000-4

Tkaniny wełniane

19230000-7

Tkaniny bieliźniane

19231000-4

Bielizna

19240000-0

Tkaniny specjalne

19241000-7

Okrywa włókienna

19242000-4

Tkaniny strzyżone

19243000-1

Tkaniny tapicerskie

19244000-8

Tkaniny zasłonowe

19245000-5

Tkaniny podszewkowe

19250000-3

Tkaniny dziane lub szydełkowane

19251000-0

Tkaniny dziane

19251100-1

Tkaniny z okrywą włókienną

19252000-7

Tkaniny szydełkowane

19260000-6

Tkaniny

19270000-9

Tkaniny inne niż tkane

19280000-2

Wełna zwierzęca, skóry i skórki

19281000-9

Wełna

19282000-6

Skórki zwierzęce

19283000-3

Skóry i pióra ptasie

19400000-0

Przędza i nić włókiennicza

19410000-3

Włókna tkane naturalne

19420000-6

Włókna tkane sztuczne

19430000-9

Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych

19431000-6

Przędza jedwabna

19432000-3

Włókno przędne wełniane

19433000-0

Przędza bawełniana

19434000-7

Przędza lniana

19435000-4

Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych

19435100-5

Nici do szycia

19435200-6

Przędza dziewiarska

19436000-1

Przędza z włókien roślinnych

19440000-2

Nić lub przędza syntetyczna

19441000-9

Przędza syntetyczna

19442000-6

Nić syntetyczna

19442100-7

Syntetyczna nić do szycia

19442200-8

Syntetyczna przędza dziewiarska

19500000-1

Guma i tworzywa sztuczne

19510000-4

Produkty z gumy

19511000-1

Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek

19511100-2

Ochraniacze opon

19511200-3

Dętki

19511300-4

Bieżniki

19512000-8

Wyroby z gumy niewulkanizowanej

19513000-5

Gumowane tkaniny włókiennicze

19513100-6

Tkaniny z kordu oponowego

19513200-7

Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych

19514000-2

Guma wtórna

19520000-7

Produkty z tworzyw sztucznych

19521000-4

Produkty z polistyrenu

19521100-5

Osłony z polistyrenu

19521200-6

Sztaby z polistyrenu

19522000-1

Żywice naturalne

19522100-2

Żywice epoksydowe

19522110-5

Przewody rurowe z żywic epoksydowych

19600000-2

Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych

19610000-5

Odpady skórzane

19620000-8

Odpady włókiennicze

19630000-1

Odpady gumowe

19640000-4

Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

19700000-3

Kauczuk syntetyczny i włókna

19710000-6

Kauczuk syntetyczny

19720000-9

Włókna syntetyczne

19721000-6

Kabel z włókna ciągłego syntetycznego

19722000-3

Przędza wysokowytrzymała

19723000-0

Przędza pojedyncza

19724000-7

Syntetyczne włókno pojedyncze

19730000-2

Włókna sztuczne

19731000-9

Sztuczne włókna odcinkowe

19732000-6

Polipropylen

19733000-3

Sztuczna przędza teksturowana

22000000-0

Druki i produkty podobne

22100000-1

Drukowane książki, broszury i ulotki

22110000-4

Drukowane książki

22111000-1

Podręczniki szkolne

22112000-8

Czytanki

22113000-5

Książki biblioteczne

22114000-2

Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

22114100-3

Słowniki

22114200-4

Atlasy

22114300-5

Mapy

22114310-8

Mapy kadastralne

22114311-5

Światłokopie

22114400-6

Zeszyty nutowe

22114500-7

Encyklopedie

22120000-7

Wydawnictwa

22121000-4

Wydawnictwa techniczne

22130000-0

Spisy

22140000-3

Ulotki

22150000-6

Broszury

22160000-9

Informatory

22200000-2

Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

22210000-5

Gazety

22211000-2

Dzienniki

22211100-3

Dzienniki urzędowe

22212000-9

Czasopisma

22212100-0

Wydawnictwa seryjne

22213000-6

Magazyny

22300000-3

Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki

22310000-6

Pocztówki

22312000-0

Obrazki

22313000-7

Przedruki

22314000-4

Wzory

22315000-1

Fotografie

22320000-9

Karty okolicznościowe

22321000-6

Karty świąteczne

22400000-4

Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki

22410000-7

Znaczki

22411000-4

Znaczki świąteczne

22412000-1

Nowe znaczki

22413000-8

Znaczki skarbowe

22414000-5

Książeczki na znaczki pocztowe

22420000-0

Papier ze znakiem wodnym

22430000-3

Banknoty

22440000-6

Formularze czeków

22450000-9

Papiery wartościowe

22451000-6

Paszporty

22452000-3

Blankiety pocztowe

22453000-0

Formularze podatku drogowego

22454000-7

Prawa jazdy

22455000-4

Dowody tożsamości

22455100-5

Bransoletki identyfikacyjne

22456000-1

Pozwolenia

22457000-8

Wejściówki

22458000-5

Pozostałe druki

22459000-2

Bilety

22459100-3

Nalepki i taśmy reklamowe

22460000-2

Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

22461000-9

Katalogi

22461100-0

Podkładki do przyczepiania list

22462000-6

Materiały reklamowe

22470000-5

Instrukcje

22471000-2

Instrukcje komputerowe

22472000-9

Podręczniki instrukcyjne

22473000-6

Instrukcje techniczne

22500000-5

Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie

22510000-8

Płyty offsetowe

22520000-1

Sprzęt do wytrawiania

22521000-8

Sprzęt wytłaczający

22600000-6

Tusz

22610000-9

Farba drukarska

22611000-6

Farby reliefowe

22612000-3

Tusz kreślarski

22800000-8

Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

22810000-1

Rejestry papierowe lub tekturowe

22813000-2

Księgi rachunkowe

22814000-9

Kwitariusze

22815000-6

Notatniki

22816000-3

Bloki papierowe

22816100-4

Bloczki notatkowe

22816200-5

Zeszyty do stenografii

22816300-6

Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki

22817000-0

Terminarze lub organizery osobiste

22819000-4

Książki adresowe

22820000-4

Formularze

22821000-1

Karty wyborcze

22822000-8

Formularze urzędowe

22822100-9

Ciągłe formularze urzędowe

22822200-0

Formularze urzędowe inne niż ciągłe

22830000-7

Zeszyty ćwiczeń

22831000-4

Wkłady do notatników szkolnych

22832000-1

Arkusze ćwiczeniowe

22840000-0

Albumy do przechowywania eksponatów

22841000-7

Albumy na kolekcje

22841100-8

Klasery na znaczki

22841200-9

Skoroszyty filatelistyczne

22850000-3

Skoroszyty i podobne wyroby

22851000-0

Skoroszyty

22852000-7

Foldery

22852100-8

Okładki na akta

22853000-4

Pojemniki na akta

22900000-9

Różne druki

22990000-6

Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych

22991000-3

Papier gazetowy

22992000-0

Papier czerpany lub tektura

22993000-7

Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

22993100-8

Papier fotoczuły lub tektura

22993200-9

Papier termoczuły lub tektura

22993300-0

Papier termograficzny lub tektura

22993400-1

Papier lub tektura faliste

24000000-4

Produkty chemiczne

24100000-5

Gazy

24110000-8

Gazy przemysłowe

24111000-5

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

24111100-6

Argon

24111200-7

Gazy szlachetne

24111300-8

Hel

24111400-9

Neon

24111500-0

Gazy medyczne

24111600-1

Wodór

24111700-2

Azot

24111800-3

Azot ciekły

24111900-4

Tlen

24112000-2

Nieorganiczne związki tlenu

24112100-3

Ditlenek węgla

24112200-4

Tlenki azotu

24112300-5

Gazowe nieorganiczne związki tlenu

24113000-9

Ciekłe powietrze i sprężone powietrze

24113100-0

Ciekłe powietrze

24113200-1

Sprężone powietrze

24200000-6

Barwniki i pigmenty

24210000-9

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki

24211000-6

Tlenek cynku i nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty

24211100-7

Tlenek cynku

24211200-8

Nadtlenek cynku

24211300-9

Tlenek tytanu

24212000-3

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi

24212100-4

Tlenek chromu

24212200-5

Tlenek manganu

24212300-6

Tlenek ołowiu

24212400-7

Tlenek miedzi

24212500-8

Tlenek magnezu

24212600-9

Wodorotlenki do barwników i pigmentów

24212610-2

Wodorotlenek chromu

24212620-5

Wodorotlenek manganu

24212630-8

Wodorotlenek ołowiu

24212640-1

Wodorotlenek miedzi

24212650-4

Wodorotlenek magnezu

24213000-0

Wapno uwodnione

24220000-2

Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące

24221000-9

Ekstrakty barwników

24222000-6

Ekstrakty garbników

24223000-3

Garbniki

24224000-0

Środki barwiące

24225000-7

Preparaty garbników

24300000-7

Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

24310000-0

►C2  Podstawowe chemikalia nieorganiczne ◄

24311000-7

Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

24311100-8

Niemetale

24311110-1

Fosforki

24311120-4

Węgliki

24311130-7

Wodorki

24311140-0

Azotki

24311150-3

Azydki

24311160-6

Krzemki

24311170-9

Borki

24311180-2

Siarka oczyszczona

24311200-9

Halogen

24311300-0

Metale alkaliczne

24311310-3

Rtęć

24311400-1

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki

24311410-4

Kwasy nieorganiczne

24311411-1

Kwas siarkowy

24311420-7

Kwas fosforowy

24311430-0

Kwasy polifosforowe

24311440-3

Kwas heksafluorokrzemowy

24311450-6

Ditlenek siarki

24311460-9

Ditlenek krzemu

24311470-2

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)

24311500-2

►C2  Wodorotlenki, jako podstawowe chemikalia nieorganiczne ◄

24311510-5

Tlenki metali

24311511-2

Piryty żelaza i tlenki żelaza

24311520-8

Wodorotlenek sodu

24311521-5

Soda kaustyczna

24311522-2

Soda ciekła

24311600-3

Związki siarki

24311700-4

Siarka

24311800-5

Węgiel

24311900-6

Chlor

24312000-4

Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany

24312100-5

Halogenki metaliczne

24312110-8

Heksafluorokrzemian sodowy

24312120-1

Chlorki

24312121-8

Chlorek glinu

24312122-5

Chlorek żelazowy

24312123-2

Chlorek poliglinowy

24312130-4

Uwodniony chlorek glinu

24312200-6

Podchloryny i chlorany

24312210-9

Chloryt sodowy

24312220-2

Podchloryn sodowy

24313000-1

Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany

24313100-2

Siarczki, siarczyny i siarczany

24313110-5

Różne siarczki

24313111-2

Siarkowodór

24313112-9

Polisiarczki

24313120-8

Siarczany

24313121-5

Tiosiarczan sodu

24313122-2

Siarczan żelazawy

24313123-9

Siarczan glinu

24313124-6

Siarczan sodowy

24313125-3

Siarczan żelazowy

24313126-0

Siarczan miedzi

24313200-3

Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany

24313210-6

Heksametafosforan sodowy

24313220-9

Fosfaty

24313300-4

Węglany

24313310-7

Węglan sodu

24313320-0

Wodorowęglan sodu

24313400-5

Azotany

24314000-8

Różne sole kwasów metalicznych

24314100-9

Nadmanganian potasu

24314200-0

Sole tlenowych kwasów metalicznych

24315000-5

Różne chemikalia nieorganiczne

24315100-6

Ciężka woda, inne izotopy i ich związki

24315200-7

Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów nieorganicznych

24315210-0

Cyjanki

24315220-3

Tlenek cyjanku

24315230-6

Pioruniany

24315240-9

Cyjaniany

24315300-8

Nadtlenek wodoru

24315400-9

Kwarc piezoelektryczny

24315500-0

Związki metali ziem rzadkich

24315600-1

Krzemiany

24315610-4

Krzemian sodowy

24315700-2

Borany i nadborany

24316000-2

Woda destylowana

24317000-9

Kamienie syntetyczne

24317100-0

Syntetyczne kamienie szlachetne

24317200-1

Syntetyczne kamienie półszlachetne

24320000-3

►C2  Podstawowe chemikalia organiczne ◄

24321000-0

Węglowodory

24321100-1

Węglowodory nasycone

24321110-4

Nasycone węglowodory acykliczne

24321111-1

Metan

24321112-8

Etylen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetylen

24321120-7

Nasycone węglowodory cykliczne

24321200-2

Węglowodory nienasycone

24321210-5

Nienasycone węglowodory acykliczne

24321220-8

Nienasycone węglowodory cykliczne

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-ksyleny

24321224-6

M-ksyleny

24321225-3

Styren

24321226-0

Etylobenzen

24321300-3

Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów

24321310-6

Tetrachloroetylen

24321320-9

Tetrachlorek węgla

24322000-7

Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe

24322100-8

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

24322200-9

Alkohole monowodorotlenowe

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Diole, polialkohole i pochodne

24322310-3

Glikol etylenu

24322320-6

Pochodne alkoholi

24322400-1

Fenole i pochodne

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Alkohol etylowy

24323000-4

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe

24323100-5

Kwaśne oleje z rafinacji

24323200-6

Kwasy karboksylowe

24323210-9

Kwas octowy

24323220-2

Kwas nadoctowy

24323300-7

Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki

24323310-0

Estry kwasu metakrylowego

24323320-3

Estry kwasu akrylowego

24323400-8

Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i karboksylowe

24324000-1

Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną

24324100-2

Związki z aminową grupą funkcyjną

24324200-3

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

24324300-4

Ureiny

24324400-5

Związki z azotową grupą funkcyjną

24325000-8

Organiczne związki siarki

24326000-5

Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery

24326100-6

Związki z aldehydową grupą funkcyjną

24326200-7

Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną

24326300-8

Nadtlenki organiczne

24326310-1

Tlenek etylenu

24326320-4

Etery

24327000-2

Różne organiczne substancje chemiczne

24327100-3

Roślinne pochodne do barwienia

24327200-4

Węgiel drzewny

24327300-5

Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej

24327310-8

Smoła węglowa

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smoła

24327330-4

Smoła pakowa

24327400-6

Produkty żywiczne

24327500-7

Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego

24400000-8

Nawozy azotowe i związki azotu

24410000-1

Nawozy azotowe

24411000-8

Kwas azotowy i sole

24411100-9

Azotan sodowy

24412000-5

Kwasy siarkowo-azotowe

24413000-2

Amoniak

24413100-3

Ciekły amoniak

24413200-4

Chlorek amonu

24413300-5

Siarczan amonu

24420000-4

Nawozy fosforowe

24421000-1

Nawozy fosforowe mineralne

24422000-8

Nawozy fosforowe chemiczne

24430000-7

Nawozy zwierzęce lub roślinne

24440000-0

Różne nawozy

24450000-3

Wyroby rolno-chemiczne

24451000-0

Pestycydy

24452000-7

Środki owadobójcze

24453000-4

Środki chwastobójcze

24454000-1

Regulatory wzrostu roślin

24455000-8

Środki odkażające

24456000-5

Środki przeciwko gryzoniom

24457000-2

Środki grzybobójcze

24500000-9

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

24510000-2

Polimery etylenu w formach podstawowych

24520000-5

Polimery propylenu w formach podstawowych

24530000-8

Polimery styrenu w formach podstawowych

24540000-1

Polimery winylu w formach podstawowych

24541000-8

Polimery octanu winylowego w formach podstawowych

24542000-5

Polimery akrylowe w formach podstawowych

24550000-4

Poliestry w formach podstawowych

24560000-7

Poliamidy w formach podstawowych

24570000-0

Żywice mocznikowe w formach podstawowych

24580000-3

Żywice aminowe w formach podstawowych

24590000-6

Krzemiany w formach podstawowych

24600000-0

Materiały wybuchowe

24610000-3

Gotowe materiały wybuchowe

24611000-0

Proszki pędne

24611100-1

Paliwa napędowe

24612000-7

Różne materiały wybuchowe

24612100-8

Dynamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitrogliceryna

24613000-4

Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne

24613100-5

Naboje do odstraszania ptactwa

24613200-6

Sztuczne ognie

24615000-8

Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne

24900000-3

Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

24910000-6

Kleje

24911000-3

Żelatyny

24911200-5

Spoiwa

24920000-9

Olejki eteryczne

24930000-2

Chemikalia fotograficzne

24931000-9

Płyty i klisze fotograficzne

24931200-1

Emulsje do użytku fotograficznego

24931210-4

Wywoływacze fotograficzne

24931220-7

Utrwalacze fotograficzne

24931230-0

Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich

24931240-3

Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich

24931250-6

Nośniki kultur

24931260-9

Wzmacniacze obrazu

24950000-8

Specjalistyczne produkty chemiczne

24951000-5

Tłuszcze i smary

24951100-6

Smary

24951110-9

Iłowa płuczka wiertnicza

24951120-2

Smar silikonowy

24951130-5

Płyny wiertnicze

24951200-7

Dodatki do olejów

24951210-0

Proszek gaśniczy

24951220-3

Środki gaśnicze

24951230-6

Ładunki gaśnicze

24951300-8

Płyny hydrauliczne

24951310-1

Środki usuwające oblodzenia

24951311-8

Środki zapobiegające zamarzaniu

24951400-9

Chemicznie modyfikowane tłuszcze i oleje

24952000-2

Pasty modelarskie

24952100-3

Wosk stomatologiczny

24953000-9

Środki wykańczalnicze

24954000-6

Węgiel aktywny

24954100-7

Nowy węgiel aktywny

24954200-8

Regenerowany węgiel aktywny

24955000-3

Chemiczne preparaty toaletowe

24956000-0

Peptony i substancje białkowe

24957000-7

Dodatki chemiczne

24957100-8

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

24957200-9

Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń

24958000-4

Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego

24958100-5

Chemikalia wiertnicze

24958200-6

Środki kłaczkujące

24958300-7

Chemikalia odwiertowe

24958400-8

Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych

24959000-1

Aerozole i chemikalia w postaci krążków

24959100-2

Aerozole

24959200-3

Pierwiastki chemiczne w postaci krążków

24960000-1

Różne produkty chemiczne

24961000-8

Płyny chłodnicze

24962000-5

Chemikalia do uzdatniania wody

24963000-2

Produkty antykorozyjne

24964000-9

Gliceryna

24965000-6

Enzymy

30000000-9

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

30100000-0

Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

30110000-3

Edytory tekstu

30111000-0

Procesory tekstowe

30120000-6

Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

30121000-3

Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

30121100-4

Fotokopiarki

30121200-5

Urządzenia fotokopiujące

30121300-6

Urządzenia do powielania

30121400-7

Powielacze

30121410-0

Telefaksy

30121420-3

Nadajniki cyfrowe

30121430-6

Cyfrowe urządzenia powielające

30122000-0

Biurowe maszyny offsetowe

30122100-1

Cyfrowe systemy offsetowe

30122200-2

Cyfrowe urządzenia offsetowe

30123000-7

Maszyny biurowe i przemysłowe

30123100-8

Maszyny potwierdzające ważność biletów

30123200-9

Automaty do wydawania gotówki

30123300-0

Powielacze białkowe

30123400-1

Składarki

30123500-2

Dziurkarki

30123600-3

Maszyny do wydawania bilonu

30123610-6

Maszyny do sortowania bilonu

30123620-9

Maszyny do liczenia bilonu

30123630-2

Maszyny do pakowania bilonu

30124000-4

Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124100-5

Fusery

30124110-8

Olej do fusera

30124120-1

Wycieraczki do fusera

30124130-4

Lampy do fusera

30124140-7

Podkładki czyszczące do fusera

30124150-0

Filtry do fusera

30124200-6

Zestawy do fusera

30124300-7

Bębny do maszyn biurowych

30124400-8

Ładunki zszywek

30124500-9

Akcesoria do skanerów

30124510-2

Urządzenia znaczące dokumenty (endorsery)

30124520-5

Podajniki dokumentów do skanera

30124530-8

Adaptery do skanowania slajdów

30125000-1

Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących

30125100-2

Wkłady barwiące

30125110-5

Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8

Toner do fotokopiarek

30125130-1

Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

30130000-9

Urządzenia pocztowe

30131000-6

Sprzęt używany w urzędach pocztowych

30131100-7

Maszyny do składania papieru lub kopert

30131200-8

Maszyny do wypełniania kopert

30131300-9

Maszyny adresujące

30131400-0

Maszyny do znaczków pocztowych

30131500-1

Maszyny do otwierania poczty

30131600-2

Maszyny do pieczętowania poczty

30131700-3

Maszyny do kasowania znaczków

30131800-4

Maszyny do przyklejania znaczków

30132000-3

Maszyny sortujące

30132100-4

Maszyny do sortowania poczty

30132200-5

Maszyny do liczenia banknotów

30132300-6

Urządzenia sortujące

30133000-0

Sprzęt wysyłkowy

30133100-1

Urządzenia do wysyłania poczty luzem

30140000-2

Maszyny liczące i rachunkowe

30141000-9

Maszyny liczące

30141100-0

Kalkulatory kieszonkowe

30141200-1

Kalkulatory biurkowe

30141300-2

Kalkulatory drukujące

30141400-3

Sumatory

30142000-6

Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

30142100-7

Maszyny księgujące

30142200-8

Rejestratory środków pieniężnych

30144000-0

Maszyny w rodzaju maszyn liczących

30144100-1

Maszyny do frankowania

30144200-2

Maszyny do wydawania biletów

30144300-3

Maszyny liczące do pojazdów

30144400-4

Automaty do pobierania opłat

30145000-7

Części i akcesoria maszyn liczących

30145100-8

Rolki do kalkulatorów

30150000-5

Maszyny do pisania

30151000-2

Elektroniczne maszyny do pisania

30152000-9

Części i akcesoria do maszyn do pisania

30160000-8

Karty magnetyczne

30161000-5

Karty kredytowe

30162000-2

Karty „inteligentne”

30163000-9

Karty płatnicze

30163100-0

Karty na zakup paliwa

30170000-1

Maszyny do metkowania

30171000-8

Maszyny do datowania i numerowania

30172000-5

Prasy do dokumentów identyfikacyjnych (tożsamości)

30173000-2

Maszyny nakładające etykiety

30174000-9

Maszyny produkujące etykiety

30175000-6

Sprzęt literniczy

30176000-3

Wytłaczarka do taśm

30177000-0

Automatyczne systemy etykietowania

30178000-7

Półautomatyczne systemy etykietowania

30179000-4

Maszyny do wydawania eytykiet

30180000-4

Maszyny do potwierdzania i wypisywania czeków

30181000-1

Maszyny do potwierdzania czeków

30182000-8

Maszyny do wypisywania czeków

30190000-7

Różny sprzęt i artykuły biurowe

30191000-4

Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli

30191100-5

Urządzenia do przechowywania akt

30191110-8

Wizytowniki kołowe

30191120-1

Stojaki na czasopisma

30191130-4

Podkładki z klipsem

30191140-7

Akcesoria do identyfikacji osób

30191200-6

Rzutniki do przezroczy

30191400-8

Niszczarki

30192000-1

Wyroby biurowe

30192100-2

Gumki

30192110-5

Produkty kreślarskie

30192111-2

Poduszki z tuszem

30192112-9

Głowice barwiące do maszyn drukujących

30192113-6

Wkłady drukujące

30192121-5

Długopisy kulkowe

30192122-2

Pióra wieczne

30192123-9

Długopisy z końcówką z włókna

30192124-6

Długopisy z końcówką z filcu

30192125-3

Pisaki

30192126-0

Pióra techniczne

30192127-7

Obsadki do piór

30192130-1

Ołówki

30192131-8

Ołówki automatyczne

30192132-5

Wkłady grafitowe do ołówków

30192133-2

Temperówki do ołówków

30192134-9

Obsadki do ołówków

30192150-7

Datowniki

30192151-4

Pieczęcie

30192152-1

Numeratory

30192153-8

Pieczątki z napisami

30192154-5

Wymienne poduszki do pieczątek

30192155-2

Uchwyty biurowe do pieczątek

30192160-0

Korektory

30192170-3

Tablice ogłoszeń

30192200-3

Taśma miernicza

30192300-4

Taśmy barwiące

30192310-7

Taśmy barwiące do maszyn do pisania

30192320-0

Taśmy do drukarek

30192330-3

Taśmy i bębny do kalkulatorów

30192340-6

Taśmy do faksów

30192350-9

Taśmy do kas rejestrujących

30192400-5

Wyroby reprograficzne

30192500-6

Okładki przezroczyste

30192600-7

Bloki kreślarskie

30192700-8

Papeteria

30192800-9

Etykiety samoprzylepne

30192900-0

Przybory do korygowania

30192910-3

Folia lub taśma korekcyjna

30192920-6

Płyn korekcyjny

30192930-9

Korektory w piórze

30192940-2

Wkłady do korektorów w piórze

30192950-5

Gumki elektryczne

30193000-8

Organizatory i akcesoria

30193100-9

Organizatory do szuflad w biurkach

30193200-0

Korytka i organizatory na biurka

30193300-1

Organizatory wiszące

30193400-2

Podpórki do książek

30193500-3

Stojak na materiały reklamowe

30193600-4

Podpórki na terminarze i kalendarze

30193700-5

Pudełko do przechowywania dokumentów

30193800-6

Tabliczki na wiadomości

30193900-7

Podpórki na dokumenty

30194000-5

Przybory kreślarskie

30194100-6

Krzywiki

30194200-7

Punkty, taśmy i folie kreślarskie

30194210-0

Punkty lub taśmy kreślarskie

30194220-3

Folie kreślarskie

30194300-8

Komplety, zestawy i papier kreślarski

30194310-1

Komplety lub zestawy kreślarskie

30194320-4

Papiery kreślarskie

30194400-9

Pokrycia stołów kreślarskich

30194500-0

Pomoce liternicze

30194600-1

Kątomierze

30194700-2

Szablony

30194800-3

Przykładnice i ekierki

30194810-6

Przykładnice

30194820-9

Ekierki

30194900-4

Pokrycia ochronne na powierzchnie robocze

30195000-2

Tablice

30195100-3

Tablice do planowania lub akcesoria

30195200-4

Tablice do elektronicznego kopiowania lub akcesoria

30195300-5

Tablice do liter lub akcesoria

30195400-6

Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

30195500-7

Tablice do pisania kredą lub przybory

30195600-8

Tablice dla biuletynów lub przybory

30195700-9

Zestawy do czyszczenia tablic lub przybory

30195800-0

Szyny lub uchwyty do zawieszania

30195900-1

Tablice do pisania i tablice magnetyczne

30195910-4

Tablice do pisania

30195911-1

Akcesoria do tablic do pisania

30195912-8

Sztalugi do tablic do pisania

30195913-5

Sztalugi flipchart

30195920-7

Tablice magnetyczne

30195921-4

Ścieracze do tablic magnetycznych

30196000-9

Systemy planowania

30196100-0

Kalendarze do planowania spotkań

30196200-1

Książki spotkań lub wkłady do nich

30196300-2

Skrzynka na propozycje

30197000-6

Drobny sprzęt biurowy

30197100-7

Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197110-0

Klamry

30197120-3

Gwoździe z szeroką główką

30197130-6

Pinezki kreślarskie

30197200-8

Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru

30197210-1

Skoroszyty kołowe

30197220-4

Spinacze do papieru

30197221-1

Pojemnik na spinacze do papieru

30197300-9

Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze

30197310-2

Otwieracze do listów

30197320-5

Zszywacze

30197321-2

Usuwacz zszywek

30197330-8

Dziurkacze

30197400-0

Gąbka do zwilżania znaczków

30197500-1

Lak

30197510-4

Akcesoria do laku

30197600-2

Papier i tektura gotowe

30197610-5

Papier i tektura złożone

30197620-8

Papier do pisania

30197621-5

Poduszka flipchart

30197630-1

Papier do drukowania

30197640-4

Papier samokopiujący lub inny papier powielający

30197641-1

Papier termograficzny

30197642-8

Papier fotokopiujący i kserograficzny

30197643-5

Papier fotokopiujący

30197644-2

Papier kserograficzny

30197645-9

Karta do drukowania

30198000-3

Maszyny loteryjne

30198100-4

Maszyny ciągnące

30199000-0

Papeteria i inne wyroby

30199100-1

Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki

30199110-4

Kalka maszynowa

30199120-7

Papier samokopiujący

30199130-0

Kalka inna niż maszynowa

30199140-3

Zestawy papieru z kalką

30199200-2

Koperty, karty pocztowe oraz czyste karty pocztowe

30199210-5

Karty pocztowe

30199220-8

Czyste karty pocztowe

30199230-1

Koperty

30199240-4

Zestaw listowy

30199300-3

Papier wytłaczany lub perforowany

30199310-6

Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania

30199320-9

Wytłaczany lub perforowany papier do pisania

30199330-2

Papier ciągły do drukarek komputerowych

30199340-5

Formularze ciągłe

30199400-4

Papier gumowany lub przyczepny

30199410-7

Papier samoprzylepny

30199500-5

Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30199600-6

Rozdzielniki na materiały piśmienne

30199700-7

Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy

30199710-0

Zadrukowane koperty

30199711-7

Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym

30199712-4

Inne zadrukowane koperty

30199713-1

Zadrukowane koperty na zdjęcia rentgenowskie

30199720-3

Papier listowy

30199730-6

Wizytówki

30199731-3

Wizytowniki

30199740-9

Druki okazjonalne

30199750-2

Talony

30199760-5

Etykiety

30199761-2

Etykiety z kodem kreskowym

30199762-9

Zawieszki bagażowe

30199763-6

Nalepki przeciwkradzieżowe

30199770-8

Talony na posiłki

30199780-1

Bibuły

30199790-4

Rozkłady

30199791-1

Terminarze ścienne

30199792-8

Kalendarze

30199793-5

Stojaki na terminarze

30200000-1

Urządzenia komputerowe

30210000-4

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30211000-1

Komputery wysokowydajne

30211100-2

Superkomputery

30211200-3

Osprzęt do dużych systemów komputerowych

30211300-4

Platformy komputerowe

30211400-5

Konfiguracje komputerowe

30211500-6

Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory

30212000-8

Osprzęt do minikomputerów

30212100-9

Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające

30213000-5

Komputery osobiste

30213100-6

Komputery przenośne

30213200-7

Komputer tablet

30213300-8

Komputer biurkowy

30213400-9

Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

30213500-0

Komputery kieszonkowe

30214000-2

Stacje robocze

30215000-9

Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych

30215100-0

Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów zminiaturyzowanych

30216000-6

Czytniki magnetyczne lub optyczne

30216100-7

Czytniki optyczne

30216110-0

Skanery komputerowe

30216120-3

Urządzenia optyczne do identyfikacji

30216130-6

Czytniki kodu kreskowego

30216200-8

Czytniki kart magnetycznych

30216300-9

Czytniki kart perforowanych

30220000-7

Cyfrowy sprzęt kartograficzny

30221000-4

Cyfrowe mapy katastralne

30230000-0

Sprzęt związany z komputerami

30231000-7

Ekrany i konsole komputerowe

30231100-8

Terminale komputerowe

30231200-9

Konsole

30231300-0

Monitory ekranowe

30231310-3

Wyświetlacze płaskie

30231320-6

Monitory dotykowe

30232000-4

Sprzęt peryferyjny

30232100-5

Drukarki i plotery

30232110-8

Drukarki laserowe

30232120-1

Drukarki igłowe

30232130-4

Kolorowe drukarki atramentowe

30232140-7

Plotery

30232150-0

Drukarki atramentowe

30232600-0

Kodery

30232700-1

Centralna jednostka sterująca

30233000-1

Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30233100-2

Komputerowe jednostki do przechowywania

30233110-5

Jednostki do przechowywania kart magnetycznych

30233120-8

Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych

30233130-1

Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych

30233131-8

Napędy dyskietek

30233132-5

Napędy dyskowe

30233140-4

Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)

30233141-1

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

30233150-7

Napędy dysku optycznego

30233151-4

Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)

30233152-1

Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)

30233153-8

Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)

30233160-0

Jednostki pamięci taśmowej

30233161-7

Urządzenia kasetowe

30233170-3

Jednostki kołowe

30233180-6

Urządzenia z pamięcią flash

30233190-9

Kontroler dysku

30233300-4

Czytniki kart inteligentnych

30233310-7

Czytniki odcisków palców

30233320-0

Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców

30234000-8

Nośniki do przechowywania

30234100-9

Dysk magnetyczny

30234200-0

Dyski optyczne

30234300-1

Płyty kompaktowe (CD)

30234400-2

Uniwersalne dyski wideo (DVD)

30234500-3

Pamięci do przechowywania danych

30234600-4

Pamięć flash

30234700-5

Taśmy magnetyczne

30236000-2

Różny sprzęt komputerowy

30236100-3

Urządzenia rozszerzania pamięci

30236110-6

Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

30236111-3

Pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM)

30236112-0

Pamięć statyczna o dostępie swobodnym (SRAM)

30236113-7

Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (SDRAM)

30236114-4

Pamięć dynamiczna Rambus o dostępie swobodnym (RDRAM)

30236115-1

Synchroniczna pamięć graficzna o dostępie swobodnym (SGRAM)

30236120-9

Pamięć tylko do odczytu (ROM)

30236121-6

Programowalna pamięć tylko do odczytu (PROM)

30236122-3

Kasowalna pamięć tylko do odczytu (EPROM)

30236123-0

Elektronicznie kasowalna pamięć tylko do odczytu (EEPROM)

30236200-4

Urządzenia do przetwarzania danych

30237000-9

Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237100-0

Części komputerów

30237110-3

Interfejsy sieciowe

30237120-6

Porty komputerowe

30237121-3

Szeregowe porty podczerwieni

30237130-9

Karty komputerowe

30237131-6

Karty elektroniczne

30237132-3

Interfejs USB

30237133-0

Interfejsy i adaptery do kart PCMCIA

30237134-7

Karty akceleratorów graficznych

30237135-4

Karty sieciowe

30237136-1

Karty dźwiękowe

30237140-2

Płyty główne

30237200-1

Akcesoria komputerowe

30237210-4

Ekrany antyodblaskowe

30237220-7

Podkładki pod myszy

30237230-0

Pamięci

30237240-3

Kamera internetowa

30237250-6

Akcesoria do czyszczenia komputerów

30237251-3

Zestawy do czyszczenia komputerów

30237252-0

Odpylacze powietrza pod ciśnieniem

30237253-7

Pokrycia przeciwpyłowe dla sprzętu komputerowego

30237260-9

Wsporniki do montowania monitorów na ścianie

30237270-2

Torby na komputery przenośne

30237280-5

Akcesoria zasilające

30237290-8

Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze

30237295-3

Osłony na klawisze

30237300-2

Wyroby komputerowe

30237310-5

Matryce z czcionką do drukarek

30237320-8

Dyskietki

30237330-1

Kasety z cyfrową taśmą dźwiękową (DAT)

30237340-4

Kasety z cyfrową taśmą liniową (DLT)

30237350-7

Kasety do zapisywania danych

30237360-0

Kasety z taśmą LTO

30237370-3

Kasety rejestrujące

30237380-6

CD-ROM-y

30237400-3

Akcesoria do wprowadzania danych

30237410-6

Myszka komputerowa

30237420-9

Joysticki

30237430-2

Markery

30237440-5

Manipulatory kulowe

30237450-8

Tablety graficzne

30237460-1

Klawiatury komputerowe

30237461-8

Klawiatury programowalne

30237470-4

Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a

30237475-9

Czujniki elektryczne

30237480-7

Jednostki wejścia

30238000-6

Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne

31000000-6

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31100000-7

Elektryczne silniki, generatory i transformatory

31110000-0

Silniki elektryczne

31111000-7

Adaptory

31120000-3

Generatory

31121000-0

Zestawy prądnicowe

31121100-1

Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

31121110-4

Przekształtniki mocy

31121111-1

Elektryczne przekształtniki obrotowe

31121200-2

Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

31121300-3

Wiatrowe prądnice mocy

31121310-6

Wiatraki

31121320-9

Silniki wiatrowe

31121330-2

Prądnice silników wiatrowych

31121331-9

Wirniki turbin

31121340-5

Elektrownie wiatrowe

31122000-7

Jednostki prądotwórcze

31122100-8

Komórki paliwowe

31124000-1

Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura

31124100-2

Turbozespoły

31124200-3

Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych

31126000-5

Dynama

31127000-2

Prądnice awaryjne

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Alternatory

31131000-3

Silniki jednofazowe

31131100-4

Urządzenia wykonawcze

31131200-5

Anody

31132000-0

Silniki wielofazowe

31140000-9

Układy chłodzące

31141000-6

Chłodnice wody

31150000-2

Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek

31151000-9

Przekształtniki

31153000-3

Prostowniki

31154000-0

Bezprzestojowe źródła energii

31155000-7

Falowniki

31156000-4

Przestojowe źródła energii

31157000-1

Wzbudniki

31158000-8

Ładowarki

31158100-9

Ładowarki do baterii

31158200-0

Sprężarka doładowująca

31158300-1

Turbosprężarka doładowująca

31160000-5

Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów

31161000-2

Części silników elektrycznych i prądnic

31161100-3

Układy wzbudnicowe

31161200-4

Układy chłodzenia gazu

31161300-5

Wirniki prądnic

31161400-6

Układy wody pierwotnej

31161500-7

Układy oleju uszczelniającego

31161600-8

Wodne układy chłodzące stojan

31161700-9

Części generatorów parowych

31161800-0

Części generatorów gazowych

31161900-1

Układy sterowania napięcia

31162000-9

Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników

31162100-0

Części kondensatorów

31170000-8

Transformatory

31171000-5

Ciekłe transformatory z dielektrykiem

31172000-2

Transformatory napięciowe

31173000-9

Przekładniki

31174000-6

Transformatory układów zasilania

31200000-8

Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31210000-1

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

31211000-8

Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31211100-9

Tablice do aparatury elektrycznej

31211110-2

Panele kontrolne

31211200-0

Skrzynki bezpiecznikowe

31211300-1

Bezpieczniki

31211310-4

Wyłączniki

31211320-7

Bloki bezpieczników

31211330-0

Drut topikowy

31211340-3

Zaciski bezpiecznikowe

31212000-5

Przerywacze obwodów

31212100-6

Napowietrzne przerywacze obwodów

31212200-7

Próbniki obwodów

31212300-8

Magnetyczne przerywacze obwodów

31212400-9

Miniaturowe przerywacze obwodów

31213000-2

Urządzenia przesyłowe

31213100-3

Rozdzielnie

31213200-4

Transformatory przesyłowe

31213300-5

Szafy kablowe

31213400-6

Układ przesyłowy

31214000-9

Przekładnia

31214100-0

Przełączniki

31214110-3

Przełączniki izolacyjne

31214120-6

Przełączniki uziemiające

31214130-9

Wyłączniki bezpieczeństwa

31214140-2

Przełączniki ściemniające

31214150-5

Przełączniki bębnowe

31214160-8

Wyłączniki ciśnieniowe

31214170-1

Przełączniki dwustabilne

31214180-4

Przełączniki suwakowe

31214190-7

Wyłączniki krańcowe

31214200-1

Odłącznik

31214300-2

Zewnętrzne instalacje przełącznikowe

31214400-3

Wyłączniki bezpieczników

31214500-4

Elektryczne tablice rozdzielcze

31214510-7

Przesyłowe tablice rozdzielcze

31214520-0

Tablice rozdzielcze średniego napięcia

31215000-6

Ograniczniki napięcia

31216000-3

Odgromniki

31216100-4

Piorunochrony

31216200-5

Przewodniki piorunochronowe

31217000-0

Ochronniki przepięciowe

31218000-7

Magistrale

31219000-4

Skrzynki zabezpieczające

31220000-4

Elementy składowe obwodów elektrycznych

31221000-1

Przełączniki elektryczne

31221100-2

Przekaźniki mocy

31221200-3

Przekaźniki ogólnego przeznaczenia

31221300-4

Przekaźniki gniazdowe

31221400-5

Przekaźniki prądu przemiennego

31221500-6

Przekaźniki rtęciowe

31221600-7

Przekaźniki czasowe

31221700-8

Przekaźniki nadmiarowe

31223000-5

Oprawy do lamp

31224000-2

Podłączenia i elementy stykowe

31224100-3

Wtyki i gniazda

31224200-4

Podłączenia koncentryczne

31224300-5

Skrzynki przyłączeniowe

31224400-6

Kable przyłączeniowe

31224500-7

Terminale

31224600-8

Ściemniacze

31224700-9

Puszki połączeniowe

31224800-0

Zestawy przyłączeniowe do kabli

31224810-3

Przedłużacze

31230000-7

Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31300000-9

Drut i kabel izolowany

31310000-2

Sieci zasilające

31311000-9

Podłączenia energetyczne

31320000-5

Kable energetyczne

31321000-2

Linie energetyczne

31321100-3

Napowietrzne linie energetyczne

31321200-4

Kabel niskiego i średniego napięcia

31321210-7

Kabel niskiego napięcia

31321220-0

Kabel średniego napięcia

31321300-5

Kabel wysokiego napięcia

31321400-6

Kabel podwodny

31321500-7

Kabel podmorski

31321600-8

Kabel z osłoną

31321700-9

Kable sygnalizacyjne

31330000-8

Kabel koncentryczny

31340000-1

Akcesoria do kabli izolowanych

31341000-8

Izolowane szpule do kabli

31342000-5

Izolowane przyłącza kablowe

31343000-2

Izolowane złącza kablowe

31344000-9

Izolowane rozgałęzienia kabli

31350000-4

Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

31351000-1

Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu

31400000-0

Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

31410000-3

Komory galwaniczne

31411000-0

Baterie alkaliczne

31420000-6

Baterie galwaniczne

31421000-3

Baterie ołowiowe

31422000-0

Zestawy baterii

31430000-9

Akumulatory elektryczne

31431000-6

Akumulatory ołowiowo-kwasowe

31432000-3

Akumulatory niklowo-kadmowe

31433000-0

Akumulatory niklowo-żelazowe

31434000-7

Akumulatory litowe

31440000-2

Baterie

31500000-1

Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31510000-4

Żarówki elektryczne

31511000-1

Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów

31512000-8

Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym

31512100-9

Żarówki halogenowe, liniowe

31512200-0

Żarówki halogenowe, dwuwtykowe

31512300-1

Żarówki halogenowe, dwubarwne

31514000-2

Lampy wyładowcze

31515000-9

Lampy ultrafioletowe

31516000-6

Lampy podczerwieni

31517000-3

Lampy łukowe

31518000-0

Światła sygnalizacyjne

31518100-1

Reflektory przeciwmgielne

31518200-2

Oświetlenie awaryjne

31518210-5

Oświetlenie burzowe

31518220-8

Pałki świetlne

31518300-3

Oświetlenie dachowe

31518500-5

Lampy rtęciowe

31518600-6

Szperacze

31519000-7

Lampy żarowe i neonowe

31519100-8

Lampy żarowe

31519200-9

Lampy neonowe

31520000-7

Lampy i oprawy oświetleniowe

31521000-4

Lampy

31521100-5

Lampy na biurko

31521200-6

Lampy stojące

31521300-7

Przenośne lampy elektryczne

31521310-0

Reflektory ostrzegawcze

31521320-3

Latarki

31521330-6

Przenośne lampy elektryczne na akumulatory

31522000-1

Lampki choinkowe

31523000-8

Podświetlane znaki i szyldy

31523100-9

Neony reklamowe

31523200-0

Trwałe znaki informacyjne

31523300-1

Podświetlane szyldy

31524000-5

Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

31524100-6

Oprawy oświetleniowe sufitowe

31524110-9

Lampy używane na salach operacyjnych

31524120-2

Oświetlenie sufitowe

31524200-7

Oprawy oświetleniowe ścienne

31524210-0

Oświetlenie ścienne

31527000-6

Reflektory punktowe

31527200-8

Oświetlenie zewnętrzne

31527210-1

Latarnie

31527260-6

Systemy oświetleniowe

31527270-9

Platformy oświetleniowe

31527300-9

Oświetlenie domowe

31527400-0

Oświetlenie podwodne

31530000-0

Części lamp i sprzętu oświetleniowego

31531000-7

Żarówki

31531100-8

Żarówki oświetleniowe

31532000-4

Części lamp i opraw oświetleniowych

31532100-5

Żarówki rurkowe

31532110-8

Świetlówki rurkowe

31532120-1

Świetlówki rurkowe kompaktowe

31532200-6

Żarówki pierścieniowe

31532210-9

Świetlówki pierścieniowe

31532300-7

Żarówki kuliste

31532310-0

Kompaktowe świetlówki kuliste

31532400-8

Oprawki do lamp

31532500-9

Zapłonniki do lamp

31532510-2

Zapłonniki do świetlówek

31532600-0

Dławiki do lamp

31532610-3

Dławiki do świetlówek

31532700-1

Osłony lamp

31532800-2

Ramiona lamp

31532900-3

Lampy fluorescencyjne

31532910-6

Świetlówki

31532920-9

Żarówki i świetlówki

31600000-2

Sprzęt i aparatura elektryczna

31610000-5

Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych

31611000-2

Zestawy instalacji elektrycznej

31612000-9

Krosna elektryczne do silników

31612200-1

Rozruszniki

31612300-2

Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników

31612310-5

Kierunkowskazy

31620000-8

Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

31625000-3

Alarmy przeciwpożarowe

31625100-4

Systemy wykrywania ognia

31625200-5

Systemy przeciwpożarowe

31625300-6

Alarmy antywłamaniowe

31630000-1

Magnesy

31640000-4

Maszyny i aparatura jednozadaniowa

31642000-8

Elektroniczna aparatura do wykrywania

31642100-9

Aparatura do wykrywania przewodów metalowych

31642200-0

Aparatura do wykrywania min

31642300-1

Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych

31642400-2

Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych

31642500-3

Aparatura do wykrywania drewna

31643000-5

Akceleratory cząstek

31643100-6

Akceleratory liniowe

31644000-2

Różne rejestratory danych

31645000-9

Automaty bilardowe

31650000-7

Oprawy izolowane

31651000-4

Taśma elektryczna

31660000-0

Elektrody węglowe

31670000-3

Elektryczne części maszyn i aparatury

31671000-0

Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych

31671100-1

Obudowy szklane

31671200-2

Lampy kineskopowe

31680000-6

Elektryczne artykuły i akcesoria

31681000-3

Akcesoria elektryczne

31681100-4

Styki elektryczne

31681200-5

Pompy elektryczne

31681300-6

Obwody elektryczne

31681400-7

Elektryczne elementy składowe

31681410-0

Tworzywa elektryczne

31681500-8

Ogniwa doładowawcze

31682000-0

Wyroby elektryczne

31682100-1

Skrzynki elektryczne

31682110-4

Pokrywy skrzynek elektrycznych

31682200-2

Panele przyrządowe

31682210-5

Aparatura i sprzęt sterujący

31682220-8

Stoły miksujące

31682230-1

Graficzne panele wyświetlające

31682300-3

Urządzenia średniego napięcia

31682310-6

Panele średniego napięcia

31682400-4

Napowietrzne urządzenia elektryczne

31682410-7

Napowietrzne prowadnice kabli

31682500-5

Awaryjny sprzęt elektryczny

31682510-8

Awaryjne układy energetyczne

31682520-1

Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

31682530-4

Awaryjne urządzenia energetyczne

31682540-7

Podstacje

31700000-3

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

31710000-6

Sprzęt elektroniczny

31711000-3

Artykuły elektroniczne

31711100-4

Elektroniczne elementy składowe

31711110-7

Przekaźniki

31711120-0

Przetworniki

31711130-3

Oporniki

31711131-0

Oporniki elektryczne

31711140-6

Elektrody

31711150-9

Kondensatory elektroniczne

31711151-6

Kondensatory stałe

31711152-3

Kondensatory nastawne lub stałe

31711154-0

Baterie kondensatorów

31711155-7

Sieci kondensatorów

31711200-5

Elektroniczne tablice punktacyjne

31711300-6

Elektroniczne systemy rejestrowania czasu

31711310-9

System do rejestrowania obecności

31711400-7

Zawory i lampy elektronowe

31711410-0

Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych

31711411-7

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych

31711420-3

Lampy mikrofalowe i urządzenia

31711421-0

Magnetrony

31711422-7

Urządzenia mikrofalowe

31711423-4

Mikrofalowy sprzęt radiowy

31711424-1

Klistrony

31711430-6

Lampy elektronowe

31711440-9

Lampy elektronowe wzmacniające lub odbiorcze

31711500-8

Części podzespołów elektronicznych

31711510-1

Części kondensatorów elektrycznych

31711520-4

Części elektrycznych oporników, reostatów i potencjometrów

31711530-7

Części zaworów i przewodów elektronicznych

31712000-0

Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy

31712100-1

Maszyny i aparatura mikroelektroniczna

31712110-4

Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

31712111-1

Karty telefoniczne

31712112-8

Karty SIM

31712113-5

Karty zawierające obwody scalone

31712114-2

Zintegrowane obwody elektroniczne

31712115-9

Mikropodzespoły

31712116-6

Mikroprocesory

31712117-3

Pakiety układów scalonych

31712118-0

Gniazda lub podstawy dla układów scalonych

31712119-7

Pokrywy układów scalonych

31712200-2

Mikrosystemy

31712300-3

Obwody drukowane

31712310-6

Zbiorcze obwody drukowane

31712320-9

Indywidualne obwody drukowane

31712330-2

Półprzewodniki

31712331-9

Fotoogniwa

31712332-6

Tyrystory

31712333-3

Diaki

31712334-0

Triaki

31712335-7

Odłączniki sprzężone optycznie

31712336-4

Oscylatory oparte na kryształach

31712340-5

Diody

31712341-2

Diody świecące

31712342-9

Diody mikrofalowe lub o niewielkim sygnale

31712343-6

Diody Zenera

31712344-3

Diody Schottky’ego

31712345-0

Diody tunelowe

31712346-7

Fotodiody

31712347-4

Diody mocy lub diody słoneczne

31712348-1

Diody laserowe

31712349-8

Diody częstotliwości radiowej (RF)

31712350-8

Tranzystory

31712351-5

Fototranzystory

31712352-2

Tranzystory polowe (FET)

31712353-9

Tranzystory polowe typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET)

31712354-6

Chipy tranzystorowe

31712355-3

Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)

31712356-0

Tranzystory jednozłączowe

31712357-7

Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)

31712358-4

Tranzystory polowe złączowe (JFET)

31712359-1

Tranzystory bipolarne złączowe (BJT)

31712360-1

Obsadzone kryształy piezoelektryczne

31720000-9

Urządzenia elektromechaniczne

31730000-2

Sprzęt elektrotechniczny

31731000-9

Artykuły elektrotechniczne

31731100-0

Moduły

32000000-3

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32200000-5

Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

32210000-8

Sprzęt nadawczy

32211000-5

Urządzenia do nadawania audycji

32220000-1

Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej

32221000-8

Radiolatarnie

32222000-5

Maszyny kodujące sygnał wideo

32223000-2

Aparatura nadawcza wideo

32224000-9

Telewizyjna aparatura nadawcza

32230000-4

Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

32231000-1

Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym

32232000-8

Sprzęt wideokonferencyjny

32233000-5

Stacje wzmacniające częstotliwość radiową

32234000-2

Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym

32235000-9

Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

32236000-6

Radiotelefony

32237000-3

Krótkofalówki

32240000-7

Kamery telewizyjne

32250000-0

Telefony komórkowe

32251000-7

Telefony samochodowe

32251100-8

Zestawy niewymagające używania rąk

32252000-4

Telefony GSM

32252100-5

Telefony komórkowe niewymagające używania rąk

32252110-8

Telefony komórkowe niewymagające używania rąk (bezprzewodowe)

32260000-3

Urządzenia do przesyłu danych

32270000-6

Cyfrowa aparatura nadawcza

32300000-6

Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

32310000-9

Odbiorniki audycji radiowych

32320000-2

Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32321000-9

Telewizyjny sprzęt projekcyjny

32321100-0

Sprzęt filmowy

32321200-1

Urządzenia audiowizualne

32321300-2

Materiały audiowizualne

32322000-6

Urządzenia multimedialne

32323000-3

Monitory wideo

32323100-4

Kolorowe monitory wideo

32323200-5

Monochromatyczne monitory wideo

32323300-6

Urządzenia wideo

32323400-7

Sprzęt wideo do odtwarzania

32323500-8

Urządzenia do nadzoru wideo

32324000-0

Telewizje

32324100-1

Telewizje kolorowe

32324200-2

Telewizje monochromatyczne

32324300-3

Urządzenia telewizyjne

32324310-6

Anteny satelitarne

32324400-4

Anteny telewizyjne

32324500-5

Tunery wideo

32324600-6

Telewizory cyfrowe

32330000-5

Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32331000-2

Gramofony

32331100-3

Adaptery

32331200-4

Odtwarzacze kasetowe

32331300-5

Aparatura do powielania dźwięku

32331500-7

Nagrywarki

32331600-8

Odtwarzacze plików MP3

32332000-9

Rejestratory z taśmą magnetyczną

32332100-0

Dyktafony

32332200-1

Telefoniczne automaty zgłoszeniowe

32332300-2

Nagrywarki dźwięku

32333000-6

Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo

32333100-7

Rejestratory obrazu wideo

32333200-8

Kamery wideo

32333300-9

Aparatura do powielania obrazu wideo

32333400-0

Odtwarzacze wideo

32340000-8

Mikrofony i głośniki

32341000-5

Mikrofony

32342000-2

Urządzenia głośnikowe

32342100-3

Słuchawki

32342200-4

Słuchawki douszne

32342300-5

Mikrofony i zestawy głośnikowe

32342400-6

Sprzęt nagłaśniający

32342410-9

Sprzęt dźwiękowy

32342411-6

Mini-głośniki

32342412-3

Głośniki

32342420-2

Studyjne konsole mikserskie

32342430-5

Systemy kompresji dynamiki mowy

32342440-8

System poczty głosowej

32342450-1

Rejestratory głosu

32343000-9

Wzmacniacze

32343100-0

Wzmacniacze częstotliwości akustycznych

32343200-1

Megafony

32344000-6

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii

32344100-7

Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania

32344110-0

System generowania głosu

32344200-8

Odbiorniki radiowe

32344210-1

Sprzęt radiowy

32344220-4

Przywoływacze radiowe

32344230-7

Stacje radiowe

32344240-0

Wieże radiowe

32344250-3

Instalacje radiowe

32344260-6

Sprzęt radiowy i multipleksy

32344270-9

Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący

32344280-2

Radia przenośne

32350000-1

Części sprzętu dźwiękowego i wideo

32351000-8

Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32351100-9

Sprzęt do edytowania obrazu wideo

32351200-0

Ekrany

32351300-1

Akcesoria do urządzeń audio

32351310-4

Kasety audio

32352000-5

Anteny i reflektory

32352100-6

Części sprzętu radiowego i radarowego

32352200-7

Części zapasowe i akcesoria radarowe

32353000-2

Nagrania dźwiękowe

32353100-3

Płyty

32353200-4

Kasety muzyczne

32354000-9

Produkty z kliszy

32354100-0

Klisza radiologiczna

32354110-3

Klisza rentgenowska

32354120-6

Film diazytowy

32354200-1

Taśma filmowa

32354300-2

Film fotograficzny

32354400-3

Film do odbitek natychmiastowych

32354500-4

Filmy wideo

32354600-5

Kasety wideo

32354700-6

Taśmy wideo

32354800-7

Inne klisze

32360000-4

Urządzenia komunikacji wewnętrznej

32400000-7

Sieci

32410000-0

Lokalna sieć komputerowa

32411000-7

Sieć aparatów wrzutowych

32412000-4

Sieci komunikacyjne

32412100-5

Sieć telekomunikacyjna

32412110-8

Sieć internetowa

32412120-1

Sieć intranetowa

32413000-1

Sieć zintegrowana

32413100-2

Rutery sieciowe

32415000-5

Sieć ethernet

32416000-2

Sieć ISDN

32416100-3

Sieć ISDX

32417000-9

Sieci multimedialne

32418000-6

Sieć radiowa

32420000-3

Urządzenia sieciowe

32421000-0

Okablowanie sieciowe

32422000-7

Elementy składowe sieci

32423000-4

Gniazda sieciowe

32424000-1

Infrastruktura sieciowa

32425000-8

Sieciowy system operacyjny

32426000-5

Sieciowy system publikacji

32427000-2

System sieciowy

32428000-9

Modernizacja sieci

32429000-6

Sprzęt sieci telefonicznej

32430000-6

Rozległa sieć komputerowa

32440000-9

Wyposażenie telemetryczne i terminali

32441000-6

Sprzęt telemetryczny

32441100-7

Telemetryczny system nadzoru

32441200-8

Sprzęt telemetryczny i sterujący

32441300-9

System telemetryczny

32442000-3

Wyposażenie terminali

32442100-4

Tablice terminalowe

32442200-5

Skrzynki terminalowe

32442300-6

Emulatory terminalowe

32442400-7

Bloki końcowe

32500000-8

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

32510000-1

Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

32520000-4

Sprzęt i kable telekomunikacyjne

32521000-1

Kable telekomunikacyjne

32522000-8

Sprzęt telekomunikacyjny

32523000-5

Urządzenia telekomunikacyjne

32524000-2

System telekomunikacyjny

32530000-7

Satelitarne urządzenia komunikacyjne

32531000-4

Urządzenia łączności satelitarnej

32532000-1

Talerze satelitarne

32533000-8

Satelitarne stacje naziemne

32534000-5

Platformy satelitarne

32540000-0

Centrale

32541000-7

Wyposażenie centrali

32542000-4

Centrale panelowe

32543000-1

Łącznice telefoniczne

32544000-8

Wyposażenie central prywatnych połączonych z centralą miejską

32545000-5

Systemy central prywatnych połączonych z centralą miejską

32546000-2

Cyfrowe wyposażenie centrali

32546100-3

Centrale cyfrowe

32547000-9

Centrale próżniowe

32550000-3

Sprzęt telefoniczny

32551000-0

Kable telefoniczne i podobny sprzęt

32551100-1

Podłączenia telefoniczne

32551200-2

Centrale telefoniczne

32551300-3

Telefoniczne zestawy słuchawkowe

32551400-4

Sieć telefoniczna

32551500-5

Kable telefoniczne

32552000-7

Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii

32552100-8

Zestawy do aparatów telefonicznych

32552110-1

Telefony bezprzewodowe

32552120-4

Telefony awaryjne

32552130-7

Telefony publiczne

32552140-0

Sprzęt telefonii płatnej

32552150-3

Telefony dla słabowidzących

32552160-6

Telefony dla słabosłyszących

32552200-9

Teledrukarki

32552300-0

Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych

32552310-3

Cyfrowe centrale telefoniczne

32552320-6

Multipleksery

32552330-9

Telefoniczna aparatura przełączająca

32552400-1

Aparatura do zmiany przeznaczenia użytkowego częstotliwości dźwięku

32552410-4

Modemy

32552420-7

Przemienniki częstotliwości

32552430-0

Urządzenia kodujące

32552500-2

Aparatura teletekstowa

32552510-5

Terminale wideotekstowe

32552520-8

Urządzenia teleksowe

32552600-3

Domofony

32553000-4

Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej

32560000-6

Tworzywa z włókna optycznego

32561000-3

Podłączenia z włókna optycznego

32562000-0

Kable światłowodowe

32562100-1

Kable światłowodowe do przesyłu informacji

32562200-2

Światłowodowe kable telekomunikacyjne

32562300-3

Światłowodowe kable do przesyłu danych

32570000-9

Urządzenia łączności

32571000-6

Infrastruktura komunikacyjna

32572000-3

Kabel komunikacyjny

32572100-4

Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi

32572200-5

Kabel komunikacyjny z przewodnikami współosiowymi

32572300-6

Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania

32573000-0

Komunikacyjny system sterowania

32580000-2

Sprzęt do obsługi danych

32581000-9

Sprzęt do przesyłu danych

32581100-0

Kabel do transmisji danych

32581110-3

Kabel do transmisji danych z wielokrotnymi przewodnikami

32581120-6

Kabel do transmisji danych z przewodnikami współosiowymi

32581130-9

Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania

32581200-1

Urządzenia faksowe

32581210-4

Akcesoria i elementy składowe do urządzeń faksowych

32582000-6

Nośniki danych

32583000-3

Nośniki danych i głosu

32584000-0

Nośniki z zapisem danych

33000000-0

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33100000-1

Urządzenia medyczne

33110000-4

Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

33111000-1

Aparatura rentgenowska

33111100-2

Stoły rentgenowskie

33111200-3

Rentgenowskie stacje robocze

33111300-4

Rentgenowskie urządzenia przetwarzające

33111400-5

Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej

33111500-6

Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

33111600-7

Urządzenia radiograficzne

33111610-0

Jednostki rezonansu magnetycznego

33111620-3

Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma

33111640-9

Termografy

33111650-2

Urządzenia do mammografii

33111660-5

Denzytometry do pomiaru gęstości kości

33111700-8

Pomieszczenia do angiografii

33111710-1

Wyroby do angiografii

33111720-4

Urządzenia do angiografii

33111721-1

Cyfrowe urządzenia do angiografii

33111730-7

Wyroby do angioplastyki

33111740-0

Urządzenia do angioplastyki

33111800-9

Diagnostyczny system rentgenowski

33112000-8

Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33112100-9

Ultrasonograf do badania serca

33112200-0

Aparaty ultrasonograficzne

33112300-1

Skanery ultradźwiękowe

33112310-4

Ultrasonokardiografy

33112320-7

Urządzenia Dopplera

33112330-0

Echoencefalografy

33112340-3

Echokardiografy

33113000-5

Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

33113100-6

Skanery rezonansu magnetycznego

33113110-9

Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego

33114000-2

Urządzenia do spektroskopii

33115000-9

Urządzenia do tomografii

33115100-0

Skanery do tomografii komputerowej

33115200-1

Skanery do tomografii komputerowej osiowej

33120000-7

Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

33121000-4

Ambulatoryjny system rejestrujący

33121100-5

Elektroencefalografy

33121200-6

Urządzenia do scyntygrafii

33121300-7

Elektromiografy

33121400-8

Audiometry

33121500-9

Elektrokardiogram

33122000-1

Sprzęt oftalmologiczny

33123000-8

Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33123100-9

Tensjometr

33123200-0

Urządzenia do elektrokardiografii

33123210-3

Urządzenia do monitorowania czynności serca

33123220-6

Urządzenia do kardioangiografii

33123230-9

Kardiografy

33124000-5

Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne

33124100-6

Urządzenia diagnostyczne

33124110-9

Systemy diagnostyczne

33124120-2

Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe

33124130-5

Wyroby diagnostyczne

33124131-2

Paski odczynnikowe

33124200-7

Urządzenia radiodiagnostyczne

33124210-0

Wyroby radiodiagnostyczne

33125000-2

Urządzenia do badań urologicznych

33126000-9

Urządzenia stomatologiczne

33127000-6

Urządzenia do analizy immunologicznej

33128000-3

Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

33130000-0

Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33131000-7

Stomatologiczne instrumenty ręczne

33131100-8

Przyrządy chirurgii stomatologicznej

33131110-1

Szczypce, szczoteczki/pędzelki, rozwieracze i polerki dentystyczne

33131111-8

Szczypce dentystyczne

33131112-5

Robocze szczoteczki/pędzelki dentystyczne

33131113-2

Rozwieracze dentystyczne

33131114-9

Polerki dentystyczne

33131120-4

Dentystyczne urządzenia do kriochirurgii, głębokościomierze, dźwignie i ekskawatory

33131121-1

Dentystyczne zestawy do kriochirurgii

33131122-8

Głębokościomierze dentystyczne

33131123-5

Dźwignie dentystyczne

33131124-2

Ekskawatory dentystyczne

33131130-7

Ochraniacze dentystyczne na palce i kleszcze dentystyczne

33131131-4

Ochraniacze dentystyczne na palce

33131132-1

Kleszcze dentystyczne

33131140-0

Lusterka i rozwiertaki dentystyczne

33131141-7

Lusterka dentystyczne

33131142-4

Rozwiertaki dentystyczne

33131150-3

Narzędzia do wierzchołków korzeni, skalery i skale dentystyczne

33131151-0

Narzędzia dentystyczne do wierzchołków korzeni

33131152-7

Skalery dentystyczne

33131153-4

Skale dentystyczne

33131160-6

Nożyczki i noże dentystyczne

33131161-3

Nożyczki dentystyczne

33131162-0

Noże dentystyczne

33131170-9

Dentystyczne łopatki, pęsety i narzędzia do formowania wosku

33131171-6

Łopatki dentystyczne

33131172-3

Pęsety dentystyczne

33131173-0

Narzędzia dentystyczne do formowania wosku

33131200-9

Stomatologiczne igły do szycia

33131300-0

Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku

33131400-1

Sondy stomatologiczne

33131500-2

Stomatologiczne przyrządy do ekstrakcji

33131510-5

Wiertła stomatologiczne

33131600-3

Przyrządy do wypełnień stomatologicznych

33132000-4

Implanty stomatologiczne

33133000-1

Akcesoria do odcisków stomatologicznych

33134000-8

Akcesoria endodontyczne

33135000-5

Urządzenia ortodontyczne

33136000-2

Przyrządy obrotowe i ścierne

33137000-9

Akcesoria profilaktyki stomatologicznej

33138000-6

Aparaty korekcyjne

33138100-7

Protezy zębowe

33140000-3

Materiały medyczne

33141000-0

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33141100-1

Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

33141110-4

Opatrunki

33141111-1

Opatrunki przylepne

33141112-8

Plastry

33141113-4

Bandaże

33141114-2

Gaza medyczna

33141115-9

Wata medyczna

33141116-6

Zestawy opatrunkowe

33141117-3

Wełna bawełniana

33141118-0

Waciki

33141119-7

Kompresy

33141120-7

Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33141121-4

Szwy chirurgiczne

33141122-1

Klamry chirurgiczne

33141123-8

Pojemniki na skalpele

33141124-5

Podkładki pod skalpele

33141125-2

Tworzywa do szwów chirurgicznych

33141126-9

Podwiązki naczyniowe

33141127-6

Hemostatyki wchłanialne

33141128-3

Igły do szycia

33141200-2

Cewniki

33141210-5

Pojemniki do cewników

33141220-8

Kaniula

33141230-1

Rozszerzadła

33141240-4

Akcesoria cewnikowe

33141300-3

Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

33141310-6

Strzykawki

33141320-9

Igły medyczne

33141321-6

Igły do znieczulania

33141322-3

Igły do tętnic

33141323-0

Igły do biopsji

33141324-7

Igły do dializy

33141325-4

Igły do przetok

33141326-1

Igły do procedur radiologicznych

33141327-8

Igły z dodatkowym otworkiem

33141328-5

Igły do znieczuleń miejscowych

33141329-2

Igły do diagnostyki prenatalnej

33141400-4

Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne

33141410-7

Przecinaki i noże chirurgiczne

33141411-4

Skalpele i noże chirurgiczne

33141420-0

Rękawice chirurgiczne

33141500-5

Produkty hematologiczne

33141510-8

Produkty krwiopochodne

33141520-1

Wyciągi z osocza

33141530-4

Koagulanty krwi

33141540-7

Albumina

33141550-0

Heparyna

33141560-3

Organy ludzkie

33141570-6

Krew ludzka

33141580-9

Krew zwierzęca

33141600-6

Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141610-9

Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

33141613-0

Pojemniki na krew

33141614-7

Pojemniki na osocze krwi

33141615-4

Pojemniki na mocz

33141620-2

Zestawy medyczne

33141621-9

Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu

33141622-6

Zestawy zabezpieczające przed AIDS

33141623-3

Zestawy pierwszej pomocy

33141624-0

Zestawy do podawania leków

33141625-7

Zestawy diagnostyczne

33141626-4

Zestawy dawkujące

33141630-5

Filtry osocza krwi

33141640-8

Dreny

33141641-5

Sondy

33141642-2

Akcesoria do drenażu

33141700-7

Wyroby ortopedyczne

33141710-0

Kule

33141720-3

Pomoce do chodzenia

33141730-6

Kołnierze chirurgiczne

33141740-9

Obuwie ortopedyczne

33141750-2

Sztuczne stawy

33141760-5

Łupki

33141770-8

Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

33141800-8

Wyroby stomatologiczne

33141810-1

Tworzywa do wypełnień stomatologicznych

33141820-4

Korony

33141821-1

Korony porcelanowe

33141822-8

Korony akrylowe

33141830-7

Podkłady cementowe

33141840-0

Hemostatyki stomatologiczne

33141850-3

Produkty higieny stomatologicznej

33141900-9

Lancety

33150000-6

Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33151000-3

Urządzenia i wyroby do radioterapii

33151100-4

Urządzenia do leczenia promieniowaniem gamma

33151200-5

Urządzenia do terapii rentgenowskiej

33151300-6

Spektrografy

33151400-7

Wyroby do radioterapii

33152000-0

Inkubatory

33153000-7

Kleszcze do kruszenia kamieni

33154000-4

Urządzenia do mechanoterapii

33155000-1

Przyrządy do fizykoterapii

33156000-8

Przyrządy do testów psychologicznych

33157000-5

Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33157100-6

Maski do gazów medycznych

33157110-9

Maski tlenowe

33157200-7

Zestawy tlenowe

33157300-8

Namioty tlenowe

33157400-9

Medyczna aparatura oddechowa

33157500-0

Komory hiperbaryczne

33157700-2

Worki ambu

33157800-3

Urządzenia do podawania tlenu

33157810-6

Urządzenia do terapii tlenowej

33158000-2

Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

33158100-3

Urządzenia elektromagnetyczne

33158200-4

Urządzenia do elektroterapii

33158210-7

Stymulatory

33158300-5

Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe

33158400-6

Sprzęt do terapii mechanicznej

33158500-7

Przyrządy medyczne na podczerwień

33159000-9

System chemii klinicznej

33160000-9

Techniki operacyjne

33161000-6

Urządzenia elektrochirurgiczne

33162000-3

Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33162100-4

Urządzenia używane na salach operacyjnych

33162200-5

Przyrządy używane na salach operacyjnych

33163000-0

Namioty do użytku medycznego

33164000-7

Urządzenia do koelioskopii

33164100-8

Kolposkopy

33165000-4

Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii

33166000-1

Przyrządy dermatologiczne

33167000-8

Lampy chirurgiczne

33168000-5

Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33168100-6

Endoskopy

33169000-2

Przyrządy chirurgiczne

33169100-3

Lasery chirurgiczne

33169200-4

Kosze chirurgiczne

33169300-5

Tace chirurgiczne

33169400-6

Pojemniki chirurgiczne

33169500-7

Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

33170000-2

Aparatura do anestezji i resuscytacji

33171000-9

Przyrządy do anestezji i resuscytacji

33171100-0

Przyrządy do anestezji

33171110-3

Maski do anestezji

33171200-1

Przyrządy do resuscytacji

33171210-4

Maski do resuscytacji

33171300-2

Zestawy do znieczuleń miejscowych

33172000-6

Urządzenia do anestezji i resuscytacji

33172100-7

Urządzenia do anestezji

33172200-8

Urządzenia do resuscytacji

33180000-5

Wsparcie czynnościowe

33181000-2

Urządzenia do terapii nerkowej

33181100-3

Urządzenia do hemodializy

33181200-4

Filtry do dializy

33181300-5

Monitory do hemodializy

33181400-6

Wielofunkcyjne urządzenia do hemodializy

33181500-7

Wyroby do terapii nerkowej

33181510-0

Płyny do terapii nerkowej

33181520-3

Wyroby do dializy nerkowej

33182000-9

Urządzenia do wspomagania serca

33182100-0

Defibrylatory

33182200-1

Urządzenia do stymulacji pracy serca

33182210-4

Rozruszniki serca

33182220-7

Zastawki serca

33182230-0

Sztuczne komory serca

33182240-3

Części i akcesoria do rozruszników serca

33182241-0

Baterie do rozruszników serca

33182300-2

Urządzenia do chirurgii serca

33182400-3

System do rentgena serca

33183000-6

Dodatkowe wyroby ortopedyczne

33183100-7

Implanty ortopedyczne

33183200-8

Protezy ortopedyczne

33183300-9

Urządzenia do osteosyntezy

33184000-3

Sztuczne części ciała

33184100-4

Implanty chirurgiczne

33184200-5

Protezy naczyniowe

33184300-6

Sztuczne części serca

33184400-7

Protezy piersi

33184410-0

Wewnętrzne protezy piersi

33184420-3

Zewnętrzne protezy piersi

33184500-8

Endoprotezy naczyń wieńcowych

33184600-9

Sztuczne gałki oczne

33185000-0

Aparaty słuchowe

33185100-1

Części i akcesoria do aparatów słuchowych

33185200-2

Implanty ślimakowe

33185300-3

Implanty otolaryngologiczne

33185400-4

Sztuczna krtań

33186000-7

Pozaustrojowe układy krążeniowe

33186100-8

Urządzenia do natleniania

33186200-9

Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów

33190000-8

Różne urządzenia i produkty medyczne

33191000-5

Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

33191100-6

Urządzenia sterylizujące

33191110-9

Autoklawy

33192000-2

Meble medyczne

33192100-3

Łóżka do użytku medycznego

33192110-6

Łóżka ortopedyczne

33192120-9

Łóżka szpitalne

33192130-2

Łóżka z silnikiem

33192140-5

Kozetki psychiatryczne

33192150-8

Łóżka terapeutyczne

33192160-1

Nosze

33192200-4

Stoły medyczne

33192210-7

Stoły do badania

33192230-3

Stoły operacyjne

33192300-5

Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

33192310-8

Wyciągi lub podwieszenia do łóżek medycznych

33192320-1

Uchwyty do butelek na mocz

33192330-4

Podkładki do transfuzji

33192340-7

Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów

33192350-0

Szafa do hodowli medycznych

33192400-6

Stanowiska stomatologiczne

33192410-9

Fotele stomatologiczne

33192500-7

Probówki

33192600-8

Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

33193000-9

Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

33193100-0

Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie

33193110-3

Pojazdy inwalidzkie

33193120-6

Wózki inwalidzkie

33193121-3

Wózki inwalidzkie z silnikiem

33193200-1

Części i akcesoria do pojazdów i wózków inwalidzkich

33193210-4

Części i akcesoria do pojazdów inwalidzkich

33193211-1

Silniki do pojazdów inwalidzkich

33193212-8

Układy kierownicze do pojazdów inwalidzkich

33193213-5

Układy sterowania do pojazdów inwalidzkich

33193214-2

Zawieszenia do pojazdów inwalidzkich

33193220-7

Części i akcesoria do wózków inwalidzkich

33193221-4

Siedziska do wózków inwalidzkich

33193222-1

Ramy do wózków inwalidzkich

33193223-8

Fotele do wózków inwalidzkich

33193224-5

Koła do wózków inwalidzkich

33193225-2

Opony do wózków inwalidzkich

33194000-6

Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji

33194100-7

Urządzenia i przyrządy do infuzji

33194110-0

Pompy infuzyjne

33194120-3

Artykuły do infuzji

33194200-8

Urządzenia i przyrządy do transfuzji

33194210-1

Urządzenia do transfuzji krwi

33194220-4

Wyroby do transfuzji krwi

33195000-3

System monitorowania pacjentów

33195100-4

Monitory

33195110-7

Monitory do kontrolowania czynności oddechowej

33195200-5

Centralna jednostka monitorująca

33196000-0

Pomoce medyczne

33196100-1

Sprzęt dla osób starszych

33196200-2

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33197000-7

Medyczne urządzenia komputerowe

33198000-4

Szpitalne wyroby papierowe

33198100-5

Okłady papierowe

33198200-6

Papierowe waciki lub kompresy odkażające

33199000-1

Odzież medyczna

33600000-6

Produkty farmaceutyczne

33610000-9

Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33611000-6

Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą

33612000-3

Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

33613000-0

Środki przeczyszczające

33614000-7

Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne

33615000-4

Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

33615100-5

Insulina

33616000-1

Witaminy

33616100-2

Prowitaminy

33617000-8

Dodatki mineralne

33620000-2

Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

33621000-9

Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

33621100-0

Środki obniżające krzepliwość krwi

33621200-1

Środki przeciwkrwotoczne

33621300-2

Preparaty przeciw anemii

33621400-3

Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

33622000-6

Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33622100-7

Produkty lecznicze do terapii serca

33622200-8

Środki przeciw nadciśnieniu

33622300-9

Środki moczopędne

33622400-0

Środki chroniące naczynia krwionośne

33622500-1

Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego

33622600-2

Betablokery

33622700-3

Blokery kanałów wapniowych

33622800-4

Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny

33630000-5

Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego

33631000-2

Produkty lecznicze dla dermatologii

33631100-3

Środki przeciwgrzybiczne do użytku dermatologicznego

33631110-6

Kwasy salicylowe

33631200-4

Środki zmiękczające i ochronne

33631300-5

Środki przeciw łuszczycy

33631400-6

Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego

33631500-7

Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych

33631600-8

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33631700-9

Preparaty przeciwtrądzikowe

33632000-9

Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

33632100-0

Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

33632200-1

Środki rozluźniające mięśnie

33632300-2

Preparaty przeciwartretyczne

33640000-8

Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów

33641000-5

Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych

33641100-6

Ginekologiczne środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne

33641200-7

Pozostałe środki ginekologiczne

33641300-8

Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego

33641400-9

Środki antykoncepcyjne

33641410-2

Doustne środki antykoncepcyjne

33641420-5

Chemiczne środki antykoncepcyjne

33642000-2

Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych

33642100-3

Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne

33642200-4

Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego

33642300-5

Produkty lecznicze do terapii tarczycy

33650000-1

Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne

33651000-8

Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki

33651100-9

Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33651200-0

Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego

33651300-1

Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne

33651400-2

Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

33651500-3

Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny

33651510-6

Surowice odpornościowe

33651520-9

Immunoglobuliny

33651600-4

Szczepionki

33651610-7

Szczepionki przeciw dyfterytowi-kokluszowi-tężcowi

33651620-0

Szczepionki przeciw dyfterytowi-tężcowi

33651630-3

Szczepionki BCG (suche)

33651640-6

Szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce

33651650-9

Szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu

33651660-2

Sczepionki przeciw grypie

33651670-5

Szczepionki przeciw polio

33651680-8

Szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B

33651690-1

Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej

33652000-5

Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne

33652100-6

Środki przeciwnowotworowe

33652200-7

Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego

33652300-8

Środki immunosupresyjne

33660000-4

Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

33661000-1

Produkty lecznicze dla układu nerwowego

33661100-2

Środki znieczulające

33661200-3

Środki przeciwbólowe

33661300-4

Środki przeciwepileptyczne

33661400-5

Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona

33661500-6

Neuroleptyki

33661600-7

Neuroanaleptyki

33661700-8

Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

33662000-8

Produkty lecznicze dla organów zmysłów

33662100-9

Środki oftalmologiczne

33670000-7

Środki lecznicze dla układu oddechowego

33673000-8

Produkty lecznicze przeciwko przewlekłym chorobom przenoszonym drogą kropelkową

33674000-5

Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom

33675000-2

Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego

33680000-0

Wyroby farmaceutyczne

33681000-7

Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt

33682000-4

Płyty gumowe

33683000-1

Poduszki gumowe

33690000-3

Różne produkty lecznicze

33691000-0

Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady

33691100-1

Środki przeciwko pierwotniakom

33691200-2

Środki przeciwko robakom

33691300-3

Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady

33692000-7

Roztwory lecznicze

33692100-8

Roztwory do wstrzykiwania

33692200-9

Produkty do żywienia pozajelitowego

33692210-2

Preparaty odżywiania pozajelitowego

33692300-0

Roztwory do perfuzji

33692400-1

Roztwory do perfuzji

33692500-2

Płyny dożylne

33692510-5

Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

33692600-3

Roztwory galenowe

33692700-4

Roztwory glukozy

33692800-5

Roztwory do dializy

33693000-4

Pozostałe produkty terapeutyczne

33693100-5

Toksyny

33693200-6

Namiastki nikotyny

33693300-7

Środki leczenia uzależnień

33694000-1

Czynniki diagnostyczne

33695000-8

Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

33696000-5

Odczynniki i środki kontrastowe

33696100-6

Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

33696200-7

Odczynniki do badania krwi

33696300-8

Odczynniki chemiczne

33696400-9

Odczynniki izotopowe

33696500-0

Odczynniki laboratoryjne

33696600-1

Odczynniki do elektroforezy

33696700-2

Odczynniki urologiczne

33696800-3

Nośniki kontrastu rentgenowskiego

33697000-2

Preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych

33697100-3

Preparaty do lewatywy

33697110-6

Cementy do rekonstrukcji kości

33698000-9

Produkty lekarskie

33698100-0

Kultury mikrobiologiczne

33698200-1

Gruczoły i ich ekstrakty

33698300-2

Substancje peptydowe

33700000-7

Produkty do pielęgnacji ciała

33710000-0

Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy

33711000-7

Perfumy i produkty toaletowe

33711100-8

Wody toaletowe

33711110-1

Dezodoranty

33711120-4

Środki przeciwpotne

33711130-7

Wody kolońskie

33711140-0

Środki zapachowe

33711150-3

Woda różana

33711200-9

Preparaty do makijażu

33711300-0

Preparaty do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp

33711400-1

Produkty upiększające

33711410-4

Płatki bawełniane

33711420-7

Zestawy do makijażu

33711430-0

Waciki jednorazowe

33711440-3

Balsam do ust

33711450-6

Tatuaże

33711500-2

Produkty do pielęgnacji skóry

33711510-5

Produkty chroniące przed słońcem

33711520-8

Żele do kąpieli

33711530-1

Czepki kąpielowe

33711540-4

Kremy lub płyny parafarmaceutyczne

33711600-3

Preparaty i artykuły do włosów

33711610-6

Szampony

33711620-9

Grzebienie

33711630-2

Peruki

33711640-5

Zestawy kosmetyków

33711700-4

Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów

33711710-7

Szczoteczki do zębów

33711720-0

Pasta do zębów

33711730-3

Wykałaczki

33711740-6

Płyn do płukania ust

33711750-9

Odświeżacze oddechu

33711760-2

Nić dentystyczna

33711770-5

Smoczki i gryzaczki dla niemowląt

33711780-8

Tabletki do czyszczenia protez zębowych

33711790-1

Zestawy do zębów

33711800-5

Preparaty do golenia

33711810-8

Kremy do golenia

33711900-6

Mydło

33712000-4

Prezerwatywy

33713000-1

Produkty do pielęgnacji stóp

33720000-3

Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru

33721000-0

Golarki

33721100-1

Żyletki

33721200-2

Maszynki do golenia

33722000-7

Zestawy do manikiuru i pedikiuru

33722100-8

Zestawy do manikiuru

33722110-1

Przybory do manikiuru

33722200-9

Zestawy do pedikiuru

33722210-2

Przybory do pedikiuru

33722300-0

Klamerki

33730000-6

Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

33731000-3

Soczewki kontaktowe

33731100-4

Soczewki korekcyjne

33731110-7

Soczewki śródoczne

33731120-0

<