EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — PL — 04.06.2013 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2000

z dnia 18 lipca 2000 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

(Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 5)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r.

  L 130

1

15.5.2013
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2000

z dnia 18 lipca 2000 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury ScalonejArtykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Z uwzględnieniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i wstecznego wyrobów włókienniczych przy przywozie do Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można powoływać się przez okres 60 dni zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIKWyszczególnienie

Klasyfikacja Kod CN

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1.  Rękawica z dzianiny bawełnianej, której zewnętrzna powierzchnia jest pokrywana przez zanurzenie kauczukiem naturalnym (lateks)

Rękawica ta nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym (Patrz zdjęcie nr 602) (*1)

6116 10 20

Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą 2a) do działu 40, uwagą 7 do sekcji XI, uwagą 4a) do działu 59, uwagą 1 do działu 61 oraz treścią kodów CN 6116 , 6116 10 i 6116 10 20 .

Patrz też uwagi wyjaśniające Zharmonizowanego Systemu do pozycji 4015 i 6116 .

Biorąc pod uwagę, że masa tkaniny pokrywanej, z której wykonano rękawicę, nie przekracza 1500 g/m2, rękawicę tę należy klasyfikować jako rękawicę dzianą objętą pozycją 6116 .

2.  Gotowy artykuł włókienniczy: osłona przeciwsłoneczna w kształcie stylizowanym na głowę kota, zaokrąglona na rogach, o wymiarach około 44 cm x 39 cm

Produkt ten wykonano z prześwitującej dzianiny o ścisłym splocie z nadrukiem głowy kota, naciągniętej i przyszytej do ramy z elastycznego drutu. W jej środkowej części znajduje się przyssawka z tworzywa sztucznego, za pomocą której można przyczepić osłonę do szyby

(Pozostałe artykuły gotowe)

(Patrz zdjęcie nr 596) (*1)

6307 90 10

Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, ►M1  uwagą 7 f) ◄ do sekcji XI, uwagą 1 do działu 63 oraz treścią kodów CN 6307 , 6307 90 i 6307 90 10 .

Produkt ten nie może być klasyfikowany do pozycji nr 8708 , „Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”, ponieważ jego kształt przykrywa tylko jeden określony fragment szyby, a zatem nie nadaje się do zastosowania wyłącznie lub głównie z artykułami wymienionymi w działach 86, 87 lub 88.

Nie jest objęty pozycjami nr 6303 i 6304 , ponieważ nie jest ani żaluzją wewnętrzną ani elementem wyposażenia wnętrza.

(*1)   Fotografie mają charakter wyłącznie orientacyjny

image

image

Top