EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995L0018-20150617

Consolidated text: Dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/2015-06-17

01995L0018 — PL — 17.06.2015 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DYREKTYWA RADY 95/18/WE

z dnia 19 czerwca 1995 r.

w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

(Dz.U. L 143, 27.6.1995, p.70)

uchylona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r.

L 343

32

14.12.2012

 
Ostatnia wersja skonsolidowana przed uchyleniem dostępna jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430
Top