EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01971R1408-20100501

Consolidated text: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (8) (9) (10) (11) (Tekst skonsolidowany — Dz.U. L 28, 30.1.1997, str. 1)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1408/2010-05-01

01971R1408 — PL — 01.05.2010 — 009.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71

z dnia 14 czerwca 1971 r.

w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (8) (9) (10) (11)

(Tekst skonsolidowany — Dz.U. L 28, 30.1.1997, str. 1Zobacz załącznik B.)

(Dz.U. L 149, 5.7.1971, p.2)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

L 166

1

30.4.2004

 
Ostatnia wersja skonsolidowana przed uchyleniem dostępna jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01971R1408-20080707
Top