EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0928

Sprawa T-928/23: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2023 r. – ZZ/Parlament

Dz.U. C, C/2024/310, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/310/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/310/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/310

15.1.2024

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2023 r. – ZZ/Parlament

(Sprawa T-928/23)

(C/2024/310)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo i S. Fernández Tourné, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności spornej decyzji ustalającej ze względu na niezgodność z prawem art. 86 ust. 1a decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja i 9 lipca 2008 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w brzmieniu nadanym decyzją Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2023 r.  (1), a także stwierdzenie nieważności, z tej samej przyczyny, wszystkich decyzji ustalających uprawnienia następujących po spornej decyzji ustalającej;

zobowiązanie Parlamentu Europejskiego do wydania nowych decyzji ustalających uprawnienia strony skarżącej z uzupełniającego dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego w wysokości, która miałaby zastosowanie zgodnie z brzmieniem art. 76 przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego poprzedzającym decyzję z 2023 r., zarówno w odniesieniu do spornej decyzji ustalającej, jak i wszystkich późniejszych decyzji ustalających z okresu po tej dacie;

zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, na podstawie tych nowych decyzji ustalających, do utrzymania kwot już wypłaconych stronie skarżącej z tytułu uprawnień z uzupełniającego dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego oraz zapłaty różnicy między kwotą ustaloną w spornej decyzji ustalającej (oraz późniejszych, wydanych do chwili wyroku) a kwotą, która miałaby zastosowanie zgodnie z brzmieniem art. 76 przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego poprzedzającym decyzję z 2023 r., wraz z odsetkami ustawowymi od dnia, w którym różnica miała zostać wypłacona, do dnia całkowitej zapłaty; oraz

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są podobne do tych podniesionych w sprawie T-620/23 Barón Crespo/Parlament.


(1)  Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2023/C 227/05). (Dz.U. 2023, C 227, s. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/310/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top