EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0456

Sprawa T-456/15: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2016 r. – Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy T.G.R. ENERGY DRINK — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

OJ C 419, 14.11.2016, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 419/42


Wyrok Sądu z dnia 5 października 2016 r. – Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Sprawa T-456/15) (1)

([Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy T.G.R. ENERGY DRINK - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2016/C 419/55)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Polska) (przedstawiciel: adwokat A. Matusik)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO był również, interwenient przed Sądem: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Polska) (przedstawiciele: adwokat B. Matusiewicz-Kulig, radca prawny M. Czerwińska i adwokat M. Marek)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 maja 2015 r. (sprawa R 265/2014-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między D. Michalczewskim a Foodcare.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Foodcare sp. z o.o. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Dariusza Michalczewskiego.


(1)  Dz.U. C 328 z 5.10.2015.


Top