Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX1218(02)

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2) (M.7184)

OJ C 455, 18.12.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/4


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1)

Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2) w projekcie decyzji stwierdza się zasadniczo, że Marine Harvest ASA („Marine Harvest”), poprzez realizację transakcji polegającej na przejęciu wyłącznej kontroli nad przedsiębiorstwem Morpol ASA („Morpol”) przed zgłoszeniem jej Komisji Europejskiej, naruszyło wymóg uprzedniego zgłoszenia i obowiązek zawieszenia transakcji wynikające z przepisów odpowiednio art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

2.

Przedsiębiorstwo Marine Harvest zgłosiło Komisji przejęcie wyłącznej kontroli nad przedsiębiorstwem Morpol w dniu 9 sierpnia 2013 r. Decyzją z dnia 30 września 2013 r. Komisja stwierdziła, że koncentracja jest zgodna ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem wykonania zobowiązań zaproponowanych przez Marine Harvest. Decyzja ta nawiązywała do możliwości przeprowadzenia oddzielnej procedury w odniesieniu do ewentualnego naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (3).

3.

W piśmie z dnia 30 stycznia 2014 r. Komisja poinformowała Marine Harvest o trwającym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie ewentualnego naruszenia przepisów oraz otwarciu oddzielnych akt sprawy dotyczących tego postępowania.

4.

W dniu 31 marca 2014 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym przedstawiła swoje wstępne stanowisko, że przedsiębiorstwo Marine Harvest naruszyło art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

5.

W piśmie towarzyszącym pisemnemu zgłoszeniu zastrzeżeń Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji („DG ds. Konkurencji”) zaoferowała przedsiębiorstwu Marine Harvest możliwość uzyskania dostępu do akt Komisji.

6.

Na wniosek przedsiębiorstwa Marine Harvest DG ds. Konkurencji przedłużyła termin na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń z dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. Marine Harvest odpowiedziało na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 30 kwietnia 2014 r.

7.

Formalne złożenie ustnych wyjaśnień odbyło się w dniu 6 maja 2014 r. W złożeniu wyjaśnień udział wzięli przedstawiciele Marine Harvest i jego doradcy prawni, urzędnicy służb i departamentów Komisji związanych ze sprawą oraz przedstawiciele organów ds. konkurencji ośmiu państw członkowskich UE.

8.

Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE sprawdziłem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których przedsiębiorstwo Marine Harvest miało możliwość przedstawienia swojego stanowiska, i stwierdzam, że tak właśnie było.

9.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że w toku przedmiotowego postępowania zapewniono skuteczne wykonywanie praw procesowych.

Bruksela, dnia 10 lipca 2014 r.

Wouter WILS


(1)  Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(3)  Decyzja z dnia 30 września 2013 r. w sprawie M.6850 Marine Harvest/Morpol, pkt 9.


Top