EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0018(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe Banki Centralne (EBC/2003/18)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; Uchylony przez 32004D0006(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/44(1)/oj

32003D0018(01)Dziennik Urzędowy L 009 , 15/01/2004 P. 0029 - 0030


Decyzja Europejskiego Banku Centralnego

z dnia 18 grudnia 2003 r.

określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne

(EBC/2003/18)

(2004/44/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 28 ustęp 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja EBC/1998/2 z dnia 9 lipca 1998 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego [1], ustaliła w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne Państw Członkowskich zamierzających wprowadzić walutę EUR w dniu 1 stycznia 1999 r. powinny dokonać opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

(2) Artykuł 2 decyzji EBC/2000/14 z dnia 16 listopada 2000 r. określającej opłacenie kapitału i udział Banku Grecji w kwotach rezerw i odpisów EBC jak również wstępne przekazanie rezerw walutowych na rzecz EBC przez Bank Grecji oraz inne związane z tym przepisy [2], w związku z decyzją EBC/1998/14 z dnia 1 grudnia 1998 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapitału przez nieuczestniczące krajowe banki centralne [3], określiła w jaki sposób i do jakiego poziomu Bank Grecji powinien dokonać opłacenia kapitału EBC, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. w związku z planowanym przyjęciem waluty EUR przez Grecję.

(3) Decyzja EBC/2003/17 z dnia 18 grudnia 2003 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego [4] dostosowuje wagi przypisane krajowym bankom centralnym w kluczu subskrypcji kapitału EBC (poniżej określane, odpowiednio, jako "wagi klucza kapitałowego" oraz "klucz kapitałowy"), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

(4) Na podstawie dostosowanego klucza kapitałowego, niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC, która dokona uchylenia decyzji EBC/1998/2 oraz artykułu 2 decyzji EBC/2000/14, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., jak również określenia w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę EUR (poniżej określane jako "uczestniczące krajowe banki centralne"), powinny dokonać opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego do dnia 1 stycznia 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres i forma opłaconego kapitału

Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien dokonać opłacenia całości subskrybowanego przez siebie kapitału EBC do dnia 1 stycznia 2004 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w artykule 2 decyzji EBC/2003/17, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień 1 stycznia 2004 r. dokonać opłacenia kwoty wykazanej obok nazwy takiego banku w poniższej tabeli:

Uczestniczący krajowy bank centralny | (EUR) |

— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 141485000 |

— Deutsche Bundesbank | 1170200000 |

— Bank Grecij | 108070000 |

— Banco de España | 439005000 |

— Banque de France | 825875000 |

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 51270000 |

— Banca d'Italia | 728630000 |

— Banque centrale du Luxembourg | 8540000 |

— De Nederlandsche Bank | 221615000 |

— Österreichische Nationalbank | 115095000 |

— Banco de Portugal | 100645000 |

— Suomen Pankki | 71490000 |

Artykuł 2

Dostosowanie opłaconego kapitału

Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych dokonał już opłacenia udziału w subskrybowanym kapitale EBC zgodnie z decyzją EBC/1998/2 oraz, w odniesieniu do Banku Grecji, zgodnie z artykułem 2 decyzji EBC/2000/14 oraz decyzją EBC/1998/14. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dany uczestniczący krajowy bank centralny dokona przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC, albo też odpowiednio, EBC dokona zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego uczestniczącego krajowego banku centralnego — w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w artykule 1 powyżej. Działania takie zostaną dokonane zgodnie z warunkami decyzji EBC/2003/20 z dnia 18 grudnia 2003 r. określającej warunki i zasady przekazywania przez krajowe banki centralne udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym oraz dostosowania opłaconego kapitału [5].

Artykuł 3

Przepisy końcowe

1. Decyzja EBC/1998/2 oraz artykuł 2 decyzji EBC/2000/14 zostają niniejszym uchylone z dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2003 r.

3. Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Frankfurt nad Menem, dnia 18 grudnia 2003 r.

Jean-Claude Trichet

Prezes

[1] Dz.U. L 8 z 14.1.1999, str. 33.

[2] Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 110.

[3] Dz.U. L 110 z 28.4.1999, str. 33.

[4] Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 27.

[5] Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 32.

--------------------------------------------------

Top