Help Print this page 

Document 22012D0143

Title and reference
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem) do Porozumienia EOG
  • In force
OJ L 309, 8.11.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 261 - 262

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/143(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/27


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 143/2012

z dnia 13 lipca 2012 r.

zmieniająca protokół 47 (w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 47 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67.

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (6).

(7)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Prawodawstwa regulującego sektor wina nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w siódmym akapicie wprowadzenia do protokołu 47 do Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 10 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32009 R 1166: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1166/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 27);

32011 R 0053: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 1).”;

2)

w pkt 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32010 R 0401: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 13), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67;

32011 R 0538: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 6).”;

3)

po pkt 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009) dodaje się punkt w brzmieniu:

„12.

32010 R 1022: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli (Dz.U. L 296 z 13.11.2010, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1166/2009 oraz rozporządzeń (UE) nr 401/2010, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67, i (UE) nr 1022/2010, (UE) nr 53/2011 i (UE) nr 538/2011 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2012 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (7), lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2012, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Atle LEIKVOLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 248 z 13.9.2012, s. 40.

(2)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 27.

(3)  Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 13.

(4)  Dz.U. L 296 z 13.11.2010, s. 3.

(5)  Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 1.

(6)  Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 6.

(7)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top