EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1956-20200803

Consolidated text: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1956 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1956/2020-08-03

02019D1956 — PL — 03.08.2020 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1956

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE

(Dz.U. L 306 z 27.11.2019, s. 26)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1146 z dnia 31 lipca 2020 r.

  L 250

121

3.8.2020


sprostowana przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 257, 6.8.2020, s.  39 (2020/1146)
▼B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1956

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UEArtykuł 1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/35/UE, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/35/UE, wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji, ze skutkiem od dat określonych w tym załączniku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
ZAŁĄCZNIK INr

Odniesienie do normy

1.

EN 60204-1:2018

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 60204-1:2016 (Zmodyfikowana)

2.

EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 60335-1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

▼M1

2a.

EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

▼B

3.

EN 60335-2-4:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek – norma IEC 60335-2-4:2008 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

▼M1

3a.

EN 60335-2-4:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy – norma IEC 60335-2-15:2012 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych – norma IEC 60335-2-16:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia – norma IEC 60335-2-28:2002 (Zmodyfikowana)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów – norma IEC 60335-2-29:2002 + norma A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-55: Wymagania

szczegółowe dotyczące urządzeń stosowanych w akwariach i basenach ogrodowych – norma IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych – norma IEC 60335-2-59:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych – norma IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży – norma IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-109: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do napromieniowania wody promieniami UV – norma IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) – norma IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego – norma IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej – Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów – norma IEC 60715:2017

16.

EN 60898-1:2019

Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych – Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego – norma IEC 60898-1:2015 (Zmodyfikowana)

17.

EN 60947-2:2017

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki – norma IEC 60947-2:2016

18.

EN 60947-5-1:2017

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektromechaniczne aparaty sterownicze – norma IEC 60947-5-1:2016

19.

EN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej – norma IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 61008-1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania – norma IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Łączniki do przyrządów – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań – norma IEC 61643-11:2011 (Zmodyfikowana)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego – norma IEC 61851-23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V – Wymagania bezpieczeństwa – norma IEC 62560:2011 (Zmodyfikowana)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Wymagania podstawowe dotyczące urządzeń do detekcji zwarć łukowych – norma IEC 62606:2013 (Zmodyfikowana)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO–RCCB

do użytku domowego i podobnego – norma IEC 63024:2017 (Zmodyfikowana)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Przewody elektryczne – Przewody do ładowania pojazdów elektrycznych

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-87: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogłuszania zwierząt

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy powietrza

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Bezpieczniki termiczne – Wymagania i przewodnik stosowania

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Wyłączniki do urządzeń (CBE)

48.

EN 60947-5-4:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze – Metody zapewnienia styczności styków o małej energii – Badania specjalne

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych – Urządzenia do gaszenia łuku

50.

EN IEC 60974-2:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 2: Systemy chłodzenia cieczą

51.

EN IEC 60974-3:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku

52.

EN IEC 60974-5:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 5: Podajniki drutu

53.

EN IEC 60974-7:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 7: Uchwyty

54.

EN 61347-2-7:2012

Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Urządzenia do lamp – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych

59.

EN 61557-9:2015

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików i zespołów takich urządzeń – Część 1: Wymagania ogólne i badania

61.

EN 61643-31:2019

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych

62.

EN IEC 61851-1:2019

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

63.

EN 62026-3:2015

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 3: Sieć urządzeń

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) - Wymagania bezpieczeństwa

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji elektrycznych

▼B
ZAŁĄCZNIK IINr

Odniesienie do normy

Data wycofania

1.

EN 50557:2011

Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego

27 maja 2021 r.

2.

EN 60204-1:2006

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27 maja 2021 r.

3.

EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 60335-1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27 maja 2021 r.

4.

EN 60335-2-4:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek – norma IEC 60335-2-4:2008 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27 maja 2021 r.

5.

EN 60335-2-15:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy – norma IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27 maja 2021 r.

6.

EN 60335-2-16:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych – norma IEC 60335-2-16:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27 maja 2021 r.

7.

EN 60335-2-28:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia – norma IEC 60335-2-28:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27 maja 2021 r.

8.

EN 60335-2-29:2004

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów – norma IEC 60335-2-29:2002 + norma A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27 maja 2021 r.

9.

EN 60335-2-55:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-55: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń stosowanych w akwariach i basenach ogrodowych – norma IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27 maja 2021 r.

10.

EN 60335-2-59:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych – norma IEC 60335-2-59:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27 maja 2021 r.

11.

EN 60335-2-74:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych – norma IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27 maja 2021 r.

12.

EN 60335-2-85:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży – norma IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27 maja 2021 r.

13.

EN 60335-2-109:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-109: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do napromieniowania wody promieniami UV – norma IEC

60335-2-109:2010

27 maja 2021 r.

14.

EN 60529:1991

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) – norma IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27 maja 2020 r.

15.

EN 60598-2-22:2014

Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego – norma IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27 maja 2020 r.

16.

EN 62560:2012

Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V – Wymagania bezpieczeństwa – norma IEC 62560:2011 (Zmodyfikowana)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 maja 2021 r.

17.

EN 60715:2001

Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej – Znormalizowany montaż na szynach w celu mechanicznego mocowania aparatury rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów – norma IEC 60715:1981 + A1:1995

27 maja 2021 r.

18.

EN 60898-1:2003

Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych – Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego – norma IEC 60898-1:2002 (Zmodyfikowana)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27 maja 2021 r.

19.

EN 60947-2:2006

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki – norma IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27 maja 2021 r.

20.

EN 60947-5-1:2004

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektromechaniczne aparaty sterownicze – norma IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27 maja 2021 r.

21.

EN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej – norma IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27 maja 2021 r.

22.

EN 61008-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 61008-1:2010 (Zmodyfikowana)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27 maja 2021 r.

23.

EN 61010-2-201:2013

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania – norma IEC 61010-2-201:2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27 maja 2021 r.

24.

EN 61058-1:2002

Łączniki do przyrządów – Część 1: Wymagania podstawowe – norma IEC 61058-1:2000 (Zmodyfikowana) + A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27 maja 2021 r.

25.

EN 61643-11:2012

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań – norma IEC 61643-11:2011 (Zmodyfikowana)

27 maja 2021 r.

26.

EN 61851-23:2014

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego – norma IEC 61851-23:2014

27 maja 2020 r.

27.

EN 62560:2012

Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V – Wymagania bezpieczeństwa – norma IEC 62560:2011 (Zmodyfikowana)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 maja 2021 r.

28.

EN 62606:2013

Wymagania podstawowe dotyczące urządzeń do detekcji zwarć łukowych – norma IEC 62606:2013 (Zmodyfikowana)

27 maja 2021 r.

▼M1

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

3 lutego 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 lutego 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-12:

Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 lutego 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 lutego 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

3 lutego 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

3 lutego 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 lutego 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 lutego 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 lutego 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 lutego 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 lutego 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 lutego 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 lutego 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-87: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogłuszania zwierząt

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 lutego 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy powietrza

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 lutego 2022

44.

EN 60669-1:2018

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne

3 lutego 2021

45.

EN 60691:2003

Bezpieczniki termiczne – Wymagania i przewodnik stosowania

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 lutego 2022

46.

EN 60728-11:2010

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

3 lutego 2022

47.

EN 60934:2001

Wyłączniki do urządzeń (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 lutego 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze – Metody zapewnienia styczności styków o małej energii – Badania specjalne

3 lutego 2022

49.

EN 60974-2:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 2: Systemy chłodzenia cieczą

3 lutego 2022

50.

EN 60974-3:2014

Sprzęt do spawania łukowego – Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku

3 lutego 2022

51.

EN 60974-5:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 5: Podajniki drutu

3 lutego 2022

52.

EN 60974-7:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 7: Uchwyty

3 lutego 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)

3 lutego 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Urządzenia do lamp – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 lutego 2022

55.

EN 61386-1:2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne

3 lutego 2022

56.

EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

3 lutego 2021

57.

EN 61535:2009

Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych

EN 61535:2009/A1:2013

3 lutego 2022

58.

EN 61557-9:2015

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT

3 lutego 2021

59.

EN 61558-1:2005

Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń podobnych – Część 1: Wymagania ogólne i badania

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 lutego 2022

60.

EN 61851-1:2011

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

3 lutego 2022

61.

EN 62026-3:2015

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 3: Sieć urządzeń

3 lutego 2021

62.

EN 62035:2014

Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) – Wymagania bezpieczeństwa

3 lutego 2022

63.

EN 62275:2015

Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji elektrycznych

3 lutego 2022

64.

EN 50178:1997

Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy

 

Top