EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1675-20220313

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2022-03-13

02016R1675 — PL — 13.03.2022 — 007.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r.

  L 19

1

24.1.2018

 M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r.

  L 41

4

14.2.2018

 M3

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r.

  L 246

1

2.10.2018

 M4

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r.

  L 195

1

19.6.2020

 M5

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/37 z dnia 7 grudnia 2020 r.

  L 14

1

18.1.2021

►M6

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/229 z dnia 7 stycznia 2022 r.

  L 39

4

21.2.2022


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 096, 24.3.2022, s.  48 (2022/229)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
ZAŁĄCZNIK

Państwa trzecie wysokiego ryzyka

I.   Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.

▼M6Nr

Państwo trzecie wysokiego ryzyka

1

Afganistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kambodża

5

Kajmany

6

Haiti

7

Jamajka

8

Jordania

9

Mali

10

Maroko

11

Mjanma/Birma

12

Nikaragua

13

Pakistan

14

Panama

15

Filipiny

16

Senegal

17

Sudan Południowy

18

Syria

19

Trynidad i Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Jemen

23

Zimbabwe

▼B

II.   Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.Nr

Państwo trzecie wysokiego ryzyka

1

Iran

III.   Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.Nr

Państwo trzecie wysokiego ryzyka

1

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

Top