EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20191101

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2019-11-01

02013R0577 — PL — 01.11.2019 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1219/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

  L 329

23

14.11.2014

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

  L 96

26

12.4.2016

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1293 z dnia 29 lipca 2019 r.

  L 204

3

2.8.2019


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 351, 9.12.2014, s.  10 (577/2013)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 215, 10.8.2016, s.  37 (2016/561)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Format, szata graficzna i wymogi językowe dotyczące oświadczeń, o których mowa w art. 7, 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

1.  Oświadczenia, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządza się zgodnie formatem i szatą graficzną określonymi w części 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia i muszą one być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 tego załącznika.

2.  Oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządza się zgodnie formatem i szatą graficzną określonymi w części 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia i musi ono być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 tego załącznika.

Artykuł 2

Wykazy terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

1.  Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, jest zawarty w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, jest zawarty w części 2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wzór paszportów dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek

1.  Paszport, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika III do niniejszego rozporządzenia i musi on być zgodny z dodatkowymi wymogami określonymi w części 2 tego załącznika.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 paszporty wydawane, na podstawie art. 27 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013, w jednym z terytoriów lub państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 załącznika III do niniejszego rozporządzenia i muszą one być zgodne z dodatkowymi wymogami określonymi w części 4 tego załącznika.

Artykuł 4

Świadectwo zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym do Unii psów, kotów lub fretek

Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, musi być:

a) sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

b) należycie wypełnione i wydane zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 tego załącznika;

c) uzupełnione pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 sekcja A tego załącznika, które jest zgodne z dodatkowymi wymogami określonymi w części 3 sekcja B tego załącznika.

Artykuł 5

Uchylenia

Decyzje 2003/803/WE, 2004/839/WE i 2005/91/WE tracą moc.

Artykuł 6

Wejście w życie i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Format, szata graficzna i wymogi językowe dotyczące oświadczeń

o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) oraz w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

CZĘŚĆ 1

Format i szata graficzna oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

image

CZĘŚĆ 2

Format i szata graficzna oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

image

CZĘŚĆ 3

Wymogi językowe dotyczące oświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) oraz w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Oświadczenia należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego przeznaczenia/wjazdu oraz w języku angielskim.

▼M1
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

▼M3

CZĘŚĆ 1

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

AD

Andora

CH

Szwajcaria

FO

Wyspy Owcze

GI

Gibraltar

GL

Grenlandia

IS

Islandia

LI

Liechtenstein

MC

Monako

SM

San Marino

VA

Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ 2

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

Objęte terytoria

AC

Wyspa Wniebowstąpienia

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG

Antigua i Barbuda

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

 

BY

Białoruś

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

KY

Kajmany

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia Północna

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PF

Polinezja Francuska

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

RU

Rosja

 

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trynidad i Tobago

 

TW

Tajwan

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

AS – Samoa Amerykańskie

GU – Guam

MP – Mariany Północne

PR – Portoryko

VI – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 

▼B
ZAŁĄCZNIK III

Wzory paszportów dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek

CZĘŚĆ 1

Wzór paszportu wydanego w państwie członkowskim

image

image

image

image

image

▼C1

image

▼B

image

image

image

▼C1

image

image

image

image

▼B

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

image

image

▼B

image

image

CZĘŚĆ 2

Dodatkowe wymogi dotyczące paszportu wydanego w państwie członkowskim

1. Format paszportu:

Wymiary paszportu wynoszą 100 × 152 mm.

2. Okładka paszportu:

a) przednia okładka:

(i) kolor: niebieski (PANTONE® Reflex Blue) oraz żółte gwiazdy (PANTONE® Yellow) w górnej części równej jednej czwartej okładki zgodnie ze specyfikacją emblematu europejskiego ( 1 );

(ii) słowa „Unia Europejska” oraz nazwa wydającego państwa członkowskiego są drukowane takim samym krojem pisma;

(iii) kod ISO wydającego państwa członkowskiego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny (oznaczony jako „numer” we wzorze paszportu określonym w części 1) są drukowane u dołu;

b) wewnętrzna strona przedniej okładki i wewnętrzna strona tylnej okładki: kolor biały;

c) tylna okładka: kolor niebieski (PANTONE® Reflex Blue).

3. Kolejność nagłówków i numeracja stron paszportu:

a) kolejność nagłówków (oznaczonych liczbami rzymskimi) musi być ściśle przestrzegana;

b) strony paszportu muszą być ponumerowane na dole każdej strony w następującym formacie: „x z n”, gdzie x oznacza aktualną stronę, a n jest całkowitą liczbą stron paszportu;

c) kod ISO wydającego państwa członkowskiego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny są drukowane na każdej stronie paszportu;

d) liczba stron oraz wielkość i kształt rubryk we wzorze paszportu określonym w części 1 mają charakter orientacyjny.

4. Języki:

Cały drukowany tekst zamieszczany jest w języku lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.

5. Zabezpieczenia:

a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;

b) jeśli informacje na jednej ze stron paszportu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.

CZĘŚĆ 3

Wzór paszportu wydanego na jednym z terytoriów lub w jednym z państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

CZĘŚĆ 4

Dodatkowe wymogi dotyczące paszportu wydanego na jednym z terytoriów lub w jednym z państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia

1. Format paszportu:

Wymiary paszportu wynoszą 100 × 152 mm.

2. Okładka paszportu:

a) przednia okładka:

(i) kolor: PANTONE® monochromatyczny i godło państwowe w górnej części równej jednej czwartej okładki;

(ii) kod ISO wydającego terytorium lub państwa trzeciego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny (oznaczony jako „numer” we wzorze paszportu określonym w części 3) są drukowane u dołu;

b) wewnętrzna strona przedniej okładki i wewnętrzna strona tylnej okładki: kolor biały;

c) tylna okładka: kolor PANTONE® monochromatyczny.

3. Kolejność nagłówków i numeracja stron paszportu:

a) kolejność nagłówków (oznaczonych liczbami rzymskimi) musi być ściśle przestrzegana;

b) strony paszportu muszą być ponumerowane na dole każdej strony w następującym formacie: „x z n”, gdzie x oznacza aktualną stronę, a n jest całkowitą liczbą stron paszportu;

c) kod ISO wydającego terytorium lub państwa trzeciego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny są drukowane na każdej stronie paszportu;

d) liczba stron oraz wielkość i kształt rubryk we wzorze paszportu określonym w części 3 mają charakter orientacyjny.

4. Języki:

Cały drukowany tekst zamieszczany jest w języku lub językach urzędowych wydającego terytorium lub państwa trzeciego oraz w języku angielskim.

5. Zabezpieczenia:

a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;

b) jeśli informacje na jednej ze stron paszporu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.
ZAŁĄCZNIK IV

▼M3

CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

image

image

image

image

image

image

image

▼B

CZĘŚĆ 2

Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw zdrowia zwierząt

a) Jeżeli w świadectwie stwierdza się, że niektóre stwierdzenia należy zostawić jako właściwe, stwierdzenia, które nie są stosowne, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte ze świadectwa.

b) Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.

c) Świadectwo należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim. Należy je wypełnić drukowanymi literami przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu lub w języku angielskim.

d) Jeżeli do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe arkusze papieru lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je także jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron.

e) W przypadku gdy świadectwo, włączając dodatkowe arkusze, o których mowa w lit. d), składa się z więcej niż jednej strony, każda strona musi być ponumerowana (numer strony z całkowitej liczby stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa nadanym przez właściwy organ.

f) Oryginał świadectwa zostaje wydany przez urzędowego lekarza weterynarii danego terytorium lub państwa trzeciego wysyłki lub przez upoważnionego lekarza weterynarii, a następnie zatwierdzony przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wysyłki. Właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wysyłki dopilnowuje, aby spełnione były reguły i zasady dotyczące certyfikacji równoważne z regułami i zasadami określonymi w dyrektywie 96/93/WE.

Kolor podpisu musi się różnić od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęcie tłoczone lub znaki wodne.

g) Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 oraz II.a, zostaje wydany przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wysyłki.

CZĘŚĆ 3

Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Sekcja A

Wzór oświadczenia

image

Sekcja B

Dodatkowe wymogi dotyczące oświadczenia

Oświadczenie musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu i w języku angielskim oraz wypełnione drukowanymi literami.( 1 ) Wskazówki graficzne dotyczące emblematu europejskiego: http://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000100.htm

Top